Batı Edebiyatında Akımlar 2 2017-2018 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekspresyonizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanatçının asıl görevi kendi iç dünyasını gözlemlemektir.
B
Ekspresyonistler renklerden ve geometrik şekillerden faydalanmışlardır.
C
Ekspresyonistlerin soyutlamacı bir tavrı vardır.
D
Ekspresyonizme göre insanın iç dünyası değişmez.
E
Ekspresyonistler sert bir üsluba sahiptir.
Soru 2

Rumen asıllı Fransız şair ve yazar, dadacılık hareketinin kurucularından biridir. Dadaizmin ilk metinleri olarak kabul edilen Bay Antipyrine’in Gökyüzündeki ilk Serüveni, Yirmi Beş Şiir ve Dada Manifestosu da şair tarafından kaleme alınmıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
TristanTzara
B
Hugo BalI
C
Jean Arp
D
Kurt Schvvitters
E
Appolinaire
Soru 3

Ultra letrist olarak nitelendirilen ve ses şiirinin öncüsü kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isodore Isou
B
Umberto Boccioni
C
Gabriel Pomerand
D
Luigi Russolo
E
François Dufrene
Soru 4

Gerçeküstücülüğün iki önemli ismi Andre Breton ve Phillippe Soupault’un 1920’de birlikte kaleme aldıkları, ilk gerçeküstü yapıt olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürrealist Bildiri
B
Dada Bir Armadillodur
C
Bilinçaltı Okumalar
D
Sürrealist Oyunlardan
E
Manyetik Alanlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi varoluşçuluğa göre, insan varoluşunu oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Sorumluluk
B
irade
C
insan doğası
D
Bırakılmışlık
E
Özgürlük
Soru 6

Tanpınar, 1949 tarihli romanı ________ ’da varoluşçu felsefeye göndermeler yapar; benlik, özgürlük, sorumluluk, kaygı gibi kavramlara yer verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Soluma
B
Huzur
C
Aylak Adam
D
Tutunamayanlar
E
Bunaltı
Soru 7

Kierkegaard’a göre insanın seçme özgürlüğü olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrının varlığı
B
içgüdü
C
Kutsal kitap
D
Eğitim
E
insan doğası
Soru 8

Büyülü gerçekçiliğin bir biçem olarak görülmekten çıkıp bir edebiyat akımı olarak değerlendirilmeye başlanması aşağıdaki eserlerden hangisi yayınlandıktan sonra gerçekleşmiştir?

A
Guatemela Efsaneleri
B
Büyülü Oyuncakçı
C
Bu Dünyanın Krallığı
D
Sayın Başkan
E
Yüzyıllık Yalnız IIk
Soru 9

Borges, eleştirmenlerce ilk büyülü gerçekçi örnekçe olarak benimsenen ________ adlı romanında eski masalların ve gerçek yaşamöykülerinin yapısını bozup kurmaca ile gerçekliği iç içe geçirerek yeniden öykülemiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Alçaklığın Evrensel Tarihi
B
Sayın Başkan
C
Bu Dünyanın Krallığı
D
Guatemela Efsaneleri
E
Teneke Trompet
Soru 10

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Gülünesi Aşklar ve Kimlik romanlarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miguel de Unamuno
B
Milan Kundera
C
Albert Camus
D
Andre Malraux
E
Franz Kafka
Soru 11

Anadolu büyülü gerçeklik akımının temel göndergeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Klasik şiir geleneği ve divan edebiyatı
B
İslam inancı ve tasavvuf
C
Şamanizm ve Dede Korkut öyküleri
D
Halk edebiyatı ve manzum eserler
E
Mani ve koşuklar
Soru 12

Büyülü gerçekçi roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düşlem ve gerçekliğin melez bir birleşimidir.
B
Törensel gelenekler ve halk söyleminden yararlanır.
C
Olaylar yazar tarafından yansız ve dengeli biçimde anlatılır.
D
Anlatı kişilerinin ruhsal durumlarına ağırlık verilir.
E
Cin, peri, hayalet gibi doğaüstü varlıklara yer verir.
Soru 13

Aşağıdaki postmodern anlayışa sahip yazar ve yazarın bu anlayışla yazılan eserini ifade eden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
B
Oğuz Atay-Tutunamayanlar
C
Mithat Cemal Kuntay- Üç İstanbul
D
Bilge Karasu - Kılavuz
E
Latife Tekin-Sevgili Arsız Ölüm
Soru 14

Parnas şiirinin etkisiyle Servet-i Fünûn şiirini şekil olarak üst noktaya taşımıştır. Şiirlerinde kişisel izleklere sıklıkla rastlanmıştır. Rübab-ı Şikeste, Rübabın Cevabı, Şermin ve Halûk’un Defteri adlı eserleri vardır.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen Servet-i Fünûn şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenap Şahabettin
B
Mehmet Rauf
C
Süleyman Nazif
D
Faik Ali Ozansoy
E
Tevfik Fikret
Soru 15

Baudrillard, ________ kavramı ile hepimizin belli taklitleri kullandığı, taklit edilebilecek bir orijinalin de bulunmadığı bir dünyayı anlatmak ister. Artık öykünme ya da benzetmeye karşılık içeren bir gerçek alanı bulunmaz, yalnızca taklitlerin olduğu bir düzey söz konusudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
üst gerçeklik
B
ironi
C
kopya
D
simülakra
E
simülasyon
Soru 16

I. Sömürge sonrası dönemde Batı merkezli hümanist düşüncenin sorgulanması
II. Elektronik iletişim sistemlerinin icadı ve yaygınlaşması
III. Ulus devletlerin yaygınlaşması
IV. Feminist düşüncenin gelişmesi
Yukarıdaki maddelerden hangileri postmodernizmi hazırlayan koşulları ifade eder?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

Fecr-i Ati şairi Ahmet Haşim’de ________ akımının etkilerini görmek mümkündür. Belçikalı şair Verhaeren, Fransız şair Emile Regnier’in şiir anlayışını benimser. Şiirlerinde Verlaine, Rimbaud ve Remy de Goncourt’un izlerini taşır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gerçeküstücülük
B
simgecilik
C
gerçekçilik
D
coşumculuk
E
doğacılık
Soru 18

Tanzimat döneminde roman türünün ve romantik romanın ilk örneği sayılır. Zengin bir takım mirasyedi gencin ahlaki yozlaşmasını göstererek, toplum ahlakının düzeltilmesine işaret eder. Ali Bey ve Mahpeyker romanın başlıca kişilerindendir.
Yukarıda sözü edilen Tanzimat dönemi romanı ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai
B
intibah - Namık Kemal
C
Cezmi - Namık Kemal
D
Mürebbiye - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E
Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
Soru 19

Sınırların ortadan kalkması, yüksek ile alçak arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması postmodern durumun özelliğidir. Edebiyat gazetecilikle, belgesel melodramayla birleşir.
Yukarıdaki paragrafta postmodern edebiyatın aşağıdaki özelliklerinin hangisinden söz edilmektedir?

A
Melezleşme
B
Üst kurmaca
C
Belirsizlik
D
Süreksizlik
E
Parçalanma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi postmodern yazarlardan biri değildir?

A
Paul Auster
B
Orhan Pamuk
C
Ezra Pound
D
Chuck Palahniuk
E
Italo Calvino
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x