Batı Edebiyatında Akımlar 2 2017-2018 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Picasso’nun “Avignonlu Kızlar” isimli tablosunda etkileri görülen akımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dışavurumculuk ve primitif sanat
B
Dışavurumculuk ve romantizm
C
Dışavurumculuk ve natüralizm
D
Klasisizm ve natüralizm
E
Realizm ve sürrealizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dadaist şiirin ve şairlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Sınırları kabul etmek
B
Mevcudu var eden ahlâk, estetik gibi dinamikleri görmezden gelmek
C
Geleneksel sanatlara karşı olmak
D
Hiçbir zaman anlaşılmayacak bir sanatı arzulamak
E
Mantığın düzmece olduğunu düşünmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Georges Braque'ın “Sanat Üzerine Düşünceler” adlı eserinde yer alan kübizm ile ilgili düşüncelerinden biridir?

A
Resim, bir temsil biçimi olamaz.
B
Yeni konular yeni araçlar gerektirir.
C
insan, yaratmak istediği şeyi taklit etmelidir.
D
Ressam, biçim ve rengi hiçe saymalıdır.
E
Sanatın amacı doğanın nesnel anlatımıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekspresyonizmin ilkelerinden biri değildir?

A
Sanatçı kendini gözlemlemelidir.
B
Dış gerçeklikten ziyade iç gerçekliğe önem verilir.
C
iç gerçekliği anlatmak için renklerin ve geometrik formların simgesel anlamları kullanılmalıdır.
D
Esinlenme ve hayal gücü aklın kontrolünde olmalıdır.
E
Üslup bireye özgürleşmeyi öğretmeli ve sanatı geleceğe taşımalıdır.
Soru 5

“Gerçek; bir varlık değil, bir oluştur. Bir koşul değil, bir süreçtir” görüşüyle empresyonist ressamlara kaynaklık eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sisley
B
Rilke
C
Marcel Proust
D
Heraklitos
E
Aristo
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi empresyonist sanatçıların benimsediği prensiplerden biridir?

A
Çevreyi gözlemlemek ve görmeyi öğrenmek
B
Hayatı donmuş ve bitmiş olarak resmetmek
C
Arşiv vesikalarını kullanmak
D
Sadece akla uygun eserler üretmek
E
Harfleri gelişigüzel kullanmak
Soru 7

Kübizmin, fütürizm ve realizm ile sentezlenmesi sonucunda 1910’larda Rusya’da yeni bir anlayış olarak ortaya çıkan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kübik gelecekçilik
B
Rus biçimciliği
C
Strüktüralizm
D
Kübik realizm
E
Dadaizm
Soru 8

Kübik şiirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirde parçalardan bütün oluşturulur.
B
Şiir akla ve mantığa dayanmaz.
C
Yeni şiir parçalanmış bir evreni kendisine hareket noktası olarak alır.
D
Şiir non-figuratif bir resmin geometrik yapısı gibi, özgür sözcük ve biçimlerden bir bütün oluşturur.
E
Şiirde ayrıntılar değil, genel ve bütün olan önemlidir.
Soru 9

“Her şey mizaç aracılığıyla görülür” ifadesi ile empresyonizmin ön plana çıkan hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Mükemmellik
B
Akılcılık
C
idealistlik
D
Öznellik
E
Orijinallik
Soru 10

Kübist ressamlar gazete parçaları, kibrit kutuları gibi materyalleri rastgele ya da düzenli bir şekilde resim içine montajlayarak bir yeni görüntü oluşturur. Buna benzer bir yapıda kübist şiir de insanların konuşmaları, reklam sloganları, reçeteler gibi metinleri şiir içinde kullanır.
Yukarıda sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-it
B
Kolaj
C
Pastiş
D
Perspektif
E
Montaj
Soru 11

“Zevk Bahçesi” gibi oneirik yapıtlarıyla sürrealist resmin erken habercisi sayılan ressam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Francisco Goya
B
Pablo Picasso
C
Hieronymus Bosch
D
Leonardo da Vinci
E
Johannes Vermeer
Soru 12

Fütüristlere göre, yeni bir dünya yaratmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

A
Romantik bakış açısına
B
Klasik eserlerin kuralcılığına
C
Geleneksel değerlere
D
Sembolik bir dile
E
insanoğlunun pozitif düşünce ve ümitlerine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi fütürist akımın doğmasına, sosyal ve kültürel anlamda ortam hazırlayan olaylardan biri değildir?

A
Picasso ve Braque’ın Paris ve Prag ile olan ilişkileri
B
Gleizes ve Le Fauconnier’in Moskova sergileri
C
Feminist hareketin hız kazanması
D
Marinetti’nin Milano, Brüksel ve Londra gezileri
E
Armony Shovv’da sergilenen tablolar
Soru 14

Fütürizmin aşağıdaki akımlardan hangisine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı kabul edilir?

A
Dadaizm
B
Empresyonizm
C
Romantizm
D
Klasisizm
E
Kübizm
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1912 yılında Mayakovski, Burlyuk, Hlebnikov ve Kruckenykh tarafından imzalanan ve Rus fütürizminin en önemli bildirilerden biridir?

A
Fütürist Resim: Teknik Manifesto
B
Fütürizm Manifestosu
C
Gürültü Sanatı
D
Fütürist Heykel Teknik Manifestosu
E
Genel Beğeniye Tokat
Soru 16

Psikanalizmin kurucusu Freud'a göre, ruhsal aygıtın öğeleri aşağıdakileden birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ruh-tin-karakter
B
Ben-benlik-çevre
C
id-ego-süperego
D
Mizaç-kişilik-karakter
E
Ruh-huy-iyelik
Soru 17

“Uyanıkken düş görme; rüyalarla ilgili olan” anlamındaki terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik
B
Jambik
C
Oneirik
D
Sembolik
E
Metrik
Soru 18

Gerçeküstücü akımın kurucularından ve en önemli şairlerden biri olan sanatçı, sadece bu akımın değil dünya şiirinin de öncülerindendir. Yaşadığı yıllarda cereyan eden I. ve II. Dünya Savaşları, ispanya iç Savaşı ve Nazi işgali eserlerine yansımıştır. Breton’la beraber zihinsel bozukluklar üzerine incelemeler yapan sanatçı, ispanya iç Savaşı’ndan sonra gerçeküstücü akımdan uzaklaşmaya başlar. 1926’da yayımlanan ve sürrealist öğeler taşıyan Acının Başkenti ve 1934’te yayımlanan Halk Gülü yazarın eserleri arasında yer alır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jacques Prévert
B
Rene Char
C
Philippe Soupault
D
Paul Eluard
E
Robert Desnos
Soru 19

Fütürizmin edebiyat alanındaki önemli bildirgesi ve bu bildirgenin yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Fütürist Resim: Teknik Manifesto - Umberto Boccioni
B
Oyun yazarları Bildirgesi - FilippoTommaso Marinetti
C
Gürültü Sanatı - Luigi Russolo
D
Fütürist Heykelin Teknik Manifestosu -Umberto Boccioni
E
Fütüristlerde Gelenek Karşıtlığı - Guillaume Appollinaire
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Andre Breton tarafından “Sürrealist Manifesto”da öne sürülen düşüncelerden biri değildir?

A
Sadece masalsı olan şeyler güzeldir.
B
Kusursuz bir metin oluşturmak isteniyorsa, kusursuz bir biçim bulunmalıdır.
C
Rüyalar, önemli bir yaşam ve deneyim alanıdır.
D
Sanrılar, yanılsamalar ve türevleri, önemli zevk kaynakları olmalıdır.
E
Delilik korkusu, sıradan insanı hayal gücünü geliştirmekten alıkoyan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x