Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2016-2017 Vize Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bilgi toplumuna yönelik oluşturulan temel politika metinlerinden biri değildir?

A
2006-2010 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi
B
e-Türkiye 2006
C
e-Türkiye Girişimi
D
2005 Eylem Planı
E
2015-2018 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nde güvenliği sağlayan unsurlardan biri değildir?

A
Güvenli ağ
B
Şifreleme
C
Kullanıcı yetkilendirmeleri
D
Kontrollü bilgisayarlar
E
Arşivleme
Soru 3

e-Avrupa Girişiminin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliği oluşturmak
B
Avrupa’yı bilgi toplumuna dönüştürmek
C
Avrupa’daki firmalar arasında iletişimi güçlendirmek
D
Avrupa’daki eğitim faaliyetlerini organize etmek
E
Avrupa’da bir ticaret bölgesi kurmak
Soru 4

Bilgi toplumu tanımlarında yeni mesleklerin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme koşullarını ve çalışma kurallarını vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstriyel
B
Siyasal
C
Ekonomik
D
Davranış bilimsel
E
Eğitimsel
Soru 5

“Ahmet 75 kilogram ağırlığındadır.” cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisini içerir?

A
Enformasyon
B
Bilgi
C
Veri
D
Önerme
E
Yargı
Soru 6

e-Devletin gelişimine ilişkin önerilen Layne ve Lee’nin (2001) modelinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dokümantasyon - Sınıflama - Bütünleşme -Hizmet sunma
B
Kataloglama - işlem - Dikey bütünleşme -Yatay bütünleşme
C
Bilgi sunma - iletişim - Bilgi depolama -Kalite kontrol
D
Normalizasyon - işlem - Bilgi sunma - Belge yönetimi
E
Kataloglama - Belge üretimi - Dağıtım -Bütünleşme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Yazışmayı ifade eder?

A
Belgelerin kurumsal web sayfalarından sunulmasıdır.
B
iletişim için e-postanın kullanılmasıdır.
C
Belgelerin şifrelenerek kullanıcı yetkilerinin farkl ı laştı rı İması dı r.
D
Kamu kurumlarının birbirleriyle elektronik ortamda resmi belge paylaşımı yapabilmeleridir.
E
Belge onay işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.
Soru 8

e-Devlet ile ilgili iki temel özellik aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hızlılık - Yüksek maliyet
B
Erişilebilirlik - Düşük kalite
C
Standardizasyon - Esneklik
D
Bilgi devleti olma - Teknik devlet olma
E
Karmaşıklık - Şeffaflık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın bilgi toplumu olma yolundaki girişimlerinden biri değildir?

A
e-Avrupa+
B
e-Avrupa 2005
C
TUENA
D
i2010
E
e-Avrupa 2002
Soru 10

Bürokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bürokrasi, özellikleri gereği bir örgütlenme ve yönetim şekli olarak düşünülemez.
B
Devletin işleyişini düzenleyen mekanizma olarak tanımlanabilir.
C
Devlet-vatandaş ilişkisinde köprü görevi görmektedir.
D
Yazılı kuralları bulunan hiyerarşik örgütlenme tarzında bir yapıdır.
E
Önceden belirlenmiş kurallarla devletin görevlerini yürüten uygulamalar bütünüdür.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bireylerin kendilerine hizmet veren kurumlardan beklentilerinden biri değildir?

A
Daha az maliyetle çalışmaları
B
Daha hızlı çalışmaları
C
Daha durgun çalışmaları
D
Daha doğru çalışmaları
E
Daha açık çalışmaları
Soru 12

Son yıllarda kullanılan anlamıyla bilgisayarların elektronik yapısına ilk yakın tasarım aşağıdakilerden hangisidir?

A
ARPAN ET
B
DEVAC
C
Abaküs
D
UNIVAC
E
Mark 1
Soru 13

Son 10 yılda bilişim politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında dünya lideri konumuna gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İngiltere
C
İrlanda
D
Fransa
E
Singapur
Soru 14

e-Devlet portalı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güvenliği elektronik imza, mobil imza ve şifrelerle sağlanır.
B
Bakanlıklar, kurullar ve dairelerin bilgi ve hizmetlerine erişim sağlar.
C
Tek bir noktada bilgi ve hizmetlere erişim sağlar.
D
Ödeme işlemlerini kapsamaz.
E
Bireyselleştirilebilir bir arayüze sahiptir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Singapur’da e-devlet sisteminin başarılı olmasının nedenlerinden biridir?

A
Ülkenin gelişmiş ülkeler arasında yer alması
B
Ülkenin kamu hizmetlerini tek bir çatı altında toplaması
C
E-devlet sisteminin benimsenmesi
D
Ülkenin zengin olması
E
Ülke nüfusunun az olması
Soru 16

İşletmeler ya da devletin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Birim işlem sürecicin uzamasına
B
Kâr marjının artmasına
C
Stratejik plan süresinin kısalmasına
D
Proje süresinin kısalmasına
E
Üretim sürecinin hızlanmasına
Soru 17

America Birleşik Devletlerinin kullandığı e-devlet uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
America
B
Access America
C
Excel America
D
Firstgov
E
First America
Soru 18

10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla aşağıdaki kurumların hangisi tarafından yürütülmektedir?

A
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği
B
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
C
Rekabet Kurulu
D
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve işletme A.Ş.
E
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de elektronik imzanın kullanıldığı hizmetlerden biri değildir?

A
TÜİK
B
EKAP
C
UYAP
D
MERSİS
E
KEP
Soru 20

Adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu, bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
UYAP
B
KBS
C
SBSGM
D
MAKS
E
EKAP
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x