Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2017-2018 Final Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kavramının kısaltmasıdır?

A
Esnek devlet
B
Elektronik devlet
C
Eski devlet
D
Etkili devlet
E
Etkin devlet
Soru 2

“Ali matematik sınavından 60 aldı.” cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisini içerir?

A
Yargı
B
Sembol
C
Veri
D
Bilgi
E
Enformasyon
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamalarında en yüksek performans değerine sahip olan ülkelerden biri değildir?

A
Tayvan
B
Kanada
C
Güney Kore
D
Singapur
E
Hindistan
Soru 4

Dijital ortam ve araçları kullanarak iletişim kurabilen, bilgiye erişebilen, bilgiyi kullanabilen, bilgi üretip paylaşabilen, dijital ortamdan eğitim alabilen, dijital ortamda üretip tüketebilen, bu ortamlarda alışveriş yapabilen ve bunları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişi ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dijital göçmen
B
X kuşağı
C
Dijital vatandaş
D
Dijital yerli
E
Y kuşağı
Soru 5

________ modeli, değişim sürecinin kamu yönetimi üzerindeki olumlu etkilerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
e-Devlet
B
e-Arşiv
C
e-Fatura
D
e-Ticaret
E
e-Okul
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet hizmetlerinin temel vurgularından biri değildir?

A
Bilişim teknolojilerinin stratejik kullanımı
B
Geleneksel devlet yapısını güçlendirme
C
Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı sağlama
D
Vatandaş ve kurumlarla elektronik ortamda iletişimde bulunma
E
Yeniden yapılanma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin e-Devlet kapsamında kullanılmasında ön plana çıkan temel özelliklerden biridir?

A
Finansal kaynakları çeşitlendirmesi
B
Reklam gelirlerinde artış olması
C
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin maliyetleri azaltması
D
Sistem yedekleme prosedürlerinin fazla olması
E
Kullanılan yazılımların artan lisans maliyeti oluşturması
Soru 8

Aşağıdakierden hangisi kamu harcamaları açısından e-Devlet’in doğrudan sağladığı mali faydalardan biri değildir?

A
Hizmet alanların zamandan tasarruf etmesi
B
Toplanan vergi miktarının artması
C
Kırtasiye masraflarının azalması
D
Yayın ve dağıtım giderlerinin azalması
E
iletişim maliyetlerinin azalması
Soru 9

Kamu kurumlarının web sayfalarının olası teknik sorunlarda, verilen hizmetlerin aksamaması için yedeğinin alınması, kamu kurumlarının web sayfalarının taşıması gereken özelliklerinin aşağıda belirtilen boyutlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

A
Güvenlik ve kişilerin bilgilerinin gizliliği
B
Web sayfalarının arşivlenmesi
C
Web sayfasının arama özelliği
D
Web sitesinin ana sayfası
E
Kamu kurumlarının iletişim adresleri
Soru 10

Fiziksel hayatta sahip olunan hakların elektronik ortamlarda da kullanılmasına ne ad verilir?

A
e-Ticaret
B
e-Devlet
C
e-Kimlik
D
e-Vatandaşlık
E
e-imza
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi verinin farklı açılardan bakma ve deneyim yoluyla oluşan halidir?

A
Bilgi
B
Bilgelik
C
Veri
D
Enformasyon
E
Byte
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi e-Kimlik kartları ile elde edilebilecek kazanımlardan biri değildir?

A
internet üzerinden e-Devlet hizmetlerine erişilebilmesi
B
Elektronik imza olarak kullanılabilmesi
C
Güvenli kimlik doğrulamasının yapılabilmesi
D
Tüm ülkelere vizesiz seyahat edilebilmesi
E
Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin engellenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin erişim sorunları kapsamında yer almaz?

A
Dijital bölünme
B
Evrensel hizmet
C
insan kaynakları
D
Teknoloji yeterliliği
E
Engellilerin erişimi
Soru 14

Performansı, verimliliği ve etkili öğrenmeği sağlamak üzere bilgisayar ve diğer teknolojileri etkili bir şekilde kullanma yeteneğine ne ad verilir?

A
Entegrasyon
B
Bilgi toplumu
C
e-Devlet
D
Geleneksel devlet
E
Teknoloji okuryazarlığı
Soru 15

Sağlık hizmetlerinde yaşanan kayıp ve kaçak durumların önlenmesi aşamasında işlevsel olarak kullanılan teknoloji tabanlı kontrol sistemlerine ne ad verilir?

A
Bilgi sorgulama hizmetleri
B
Giyilebilir sağlık teknolojileri
C
Acil sağlık hizmetleri
D
Hasta doğrulama sistemleri
E
Sağlık verilerine erişim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin kamuya entegrasyonu kapsamında yer almaz?

A
Kamunun e-Devlete uyumu
B
Kamuya entegrasyon
C
Kamuya yayılma
D
Kamu ve e-Devlet uygulamalarının bütünleşmesi
E
Geleneksel devlete rakip olma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamalarının yayılımı sürecine katkı sağlayan etmenlerden biri değildir?

A
Teknolojiyi kullanım alışkanlıklarının çeşitlenmesi
B
e-Devlet hizmetlerinden yararlanma deneyimlerinin artması
C
Sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi
D
Bürokrasinin artması
E
Ekonomik çıktıların alınması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak üzere atılan adımlardan biri değildir?

A
Devlet Memurları Kanunu
B
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
C
Kamu ihale Kanunu
D
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
E
Kamu Denetçiliği Kanunu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamalarının, kamu hizmetlerinin sunumu kapsamında sağladığı katkılardan biri değildir?

A
Yönetsel işlemlerde etkililik
B
Vatandaş odaklılık
C
Bilgi güvenliği
D
Bürokratik engellerin aşılması
E
Teknoloji okuryazarlığı
Soru 20

Teknolojiye erişebilenler ile erişemeyenler arasındaki farkı tanımlamak için kullanılan kavrama ne ad verilir?

A
Dijital göçmen
B
Sayısal uçurum
C
Yenilik
D
Dijital yerli
E
Entegrasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x