Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2017-2018 Vize Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) güvenliği sağlayan unsurlardan biri değildir?

A
Güvenli ağ
B
Kontrollü bilgisayarlar
C
Kullanıcı yetkilendirmeleri
D
Arşivleme
E
Şifreleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in amaçlarından biri değildir?

A
Siyasi konularda fikir alışverişini önleyici tedbirler almak
B
Katılımcı yurttaşlığın önünü açmak
C
Devlet kurumlarının daha verimli işlemesini sağlamak
D
Kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmek
E
Vatandaşların isteklerini daha etkin değerlendirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi paydaşlara bağlı olarak alanda sıklıkla kullanılan e-Devlet etkileşim türlerinden biri değildir?

A
Devletten devlete
B
Devletten vatandaşa
C
Özel sektörden özel sektöre
D
Devletten özel sektöre
E
Vatandaştan vatandaşa
Soru 4

Enformasyon kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çoğunlukla deneyim yoluyla insanların akıllarında ortaya çıkar.
B
işlenmiş veridir.
C
Basit gözlemlerdir.
D
Kelimelerle ve açıklamalarla anlatılması zordur.
E
Sebep-sonuç ilişkileri kurulmasına yardım eder.
Soru 5

Bürokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işbölümü önemlidir.
B
Hizmetler yazılı kurallara bağlı yürütülür.
C
Devletin işleyişini düzenler.
D
Kişisel ilişkiler ve duygusal kararlar ön plandadır.
E
Hiyerarşik bir yapısı vardır.
Soru 6

“Ayşe’nin boyu 165 cm’dir.” cümlesi aşağıdaki kavramlardan hangisini içerir?

A
Enformasyon
B
Veri
C
Yargı
D
Nitelik
E
Bilgi
Soru 7

__________, mevcut fiziksel belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da belgelerin doğrudan elektronik ortamda üretilmesi, bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi işlemleri olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kayıtlı elektronik posta
B
Elektronik yazışma
C
Elektronik belge
D
Elektronik imza
E
Elektronik belge yönetimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumuna geçişle birlikte yaşanan değişimlerden biri değildir?

A
Ticaret merkezlerinin ortaya çıkması
B
Nüfus artışının görülmesi
C
iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması
D
Kasabaların oluşması
E
Hayvancılık yapılması
Soru 9

__________, Avrupa Birliği’ne aday ülkelere yönelik geliştirilen bir eylem planıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
e-Avrupa+
B
İ2010
C
e-Avrupa 2002
D
TUENA
E
e-Avrupa 2005
Soru 10

Bilgi toplumu tanımlarında verimliliğin öne çıktığı üretim ilişkileri, üretim araçları, işgücü ve çalışma koşullarındaki değişimi vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyo-ekonomik yaklaşım
B
Ekonomik yaklaşım
C
Davranışsal yaklaşım
D
Eğitimsel yaklaşım
E
Endüstriyel yaklaşım
Soru 11

Düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılan havuzuna, istendiğinde en uygun bir biçimde ağ erişimi sağlayan model __________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sunucu
B
C
Sosyal Medya
D
Bulut Bilişim
E
Web
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da e-Devlet çalışmalarını koordine etmek üzere kurulmuş olan birimdir?

A
DERİ
B
MTIC
C
GePS
D
MSCL
E
OeE
Soru 13

Dubai’deki aktiviteler hakkında güncellenmiş bilgileri içeren portal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dubai’de iş
B
Dubai’de Yönetim
C
Dubai’yi Ziyaret
D
Dubai’de Yaşam
E
On-line Hizmetler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de elektronik imzanın kullanıldığı hizmetlerden biri değildir?

A
EKAP
B
MERSİS
C
KEP
D
UYAP
E
TÜİK
Soru 15

Vision 2020 hangi ülkenin e-Devlet projesidir?

A
Kanada
B
Hindistan
C
Malezya
D
Singapur
E
Güney Kore
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da e-Devlet uygulamaları kapsamında vatandaş ve şirketlere elektronik olarak sunulan hizmetlerden biri değildir?

A
Yargısal süreçlerin takibi
B
e-Seçim
C
Gelir vergisi beyanı
D
e-Bülten
E
Elektronik ihale ve e-Hizmet tedariki
Soru 17

I. Dijital vatandaşlık
II. Sivil Okuryazarlık
III. Küresel Sorumluluk
Yukarıdakilerden hangileri 21. yüzyıl vatandaşlığı kapsamında sayılır?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

GSM SİM kartları kullanılarak güvenli bir biçimde 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulama __________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mobil imza
B
Kart sürücü
C
Applet
D
e-Bülten
E
e-imza
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kapısının sunum kanallarından biri değildir?

A
internet
B
Podcast servisi
C
Mobil uygulamalar
D
Bulut bilişim teknolojileri
E
Sosyal medya
Soru 20

İlk çevrimiçi bağlantı sistemini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İngiltere
C
Kanada
D
Japonya
E
İtalya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x