Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2018-2019 Vize Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Onay isjemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ihtiyacı ________ ile karşılanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
e-kurum
B
e-Devlet
C
e-imza teknolojisi
D
e-yazışma
E
kayıtlı elektronik posta
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin ana paydaşlarından biri değildir?

A
Kamu kurumlan
B
Sivil toplum kuruluşları
C
Üniversiteler
D
Kredi derecelendirme kuruluşları
E
Özel sektör
Soru 3

Enformasyonun problem çözme veya karar verme amacıyla organize edilmesi ve anlaşılır hale getirilmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırma
B
Kodlama
C
Bilgi
D
Veri
E
Gözlem
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun özelliklerinden biri değildir?

A
Bilgisayarların yaygın olarak kullanılması
B
Sermayenin temel üretim faktörü olması
C
Küresel rekabetin yoğunlaşması
D
Bilginin stratejik bir kaynak olması
E
Yaşam boyu eğitimin önemli olması
Soru 5

Devlet ihalelerinin internet üzerinden duyurulması, e-Devletin aşağıdaki etkileşim türlerinden hangisine örnektir?

A
Devletten vatandaşa
B
Sivil toplumdan vatandaşa
C
Devletten devlete
D
Devletten özel sektöre
E
Vatandaşsan vatandaşa
Soru 6

“Merve sınavdan 75 aldı.” cümlesi aşağıdakilerden hangisini içerir?

A
Yargı
B
Enformasyon
C
Veri
D
Süreç
E
Bilgi
Soru 7

Bilgi toplumu tanımlarında yeni mesleklerin gerektirdiği insan gücünü yetiştirme koşullarını ve çalışma kurallarını vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitimsel yaklaşım
B
Endüstriyel yaklaşım
C
Siyasal yaklaşım
D
Teknik bilimsel yaklaşım
E
Ekonomik yaklaşım
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in amaçlarından biri değildir?

A
Katılımcı yurttaşlığın önünü açmak
B
Kamusal hizmetleri yaygın hale getirmek
C
Hizmet üretiminde vatandaşların taleplerini dikkate almak
D
Devlet kurulularının daha verimli ve rasyonel işlemesini sağlamak
E
Kamu yönetiminde gizliliği üst düzeye çıkarmak
Soru 9

Enformasyon kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çoğunlukla deneyim yoluyla insanların akıllarında ortaya çıkar.
B
Sebep-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlar.
C
Henüz yorumlanmamış sembollerdir.
D
Tekrar kullanılması mümkün değildir.
E
Genel bir durumdan anlam çıkarmada anahtar bir kaynaktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet paradigması ile uyumludur?

A
Dış iletişimde resmî ve sınırlı sayıda kanal kullanılmaktadır.
B
iç iletişim yukarıdan aşağıya doğrudur.
C
Hizmet sunumu kişilerarası yüzyüze etkileşime dayanmaktadır.
D
Süreç organizasyonu açısından yatay hiyerarşi ve ağ örgütlenmesi söz konusudur.
E
Kural ve yetki ile yönetim esastır.
Soru 11

Japonya devleti tarafından kullanılan hemen hemen bütün başvuruların ve diğer formların, çevrimiçi olarak sunulmasına ve böyle e-hizmetler hakkında halkı bilgilendirmek için bir yaygınlaştırma stratejisine izin veren strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reform stratejisi
B
Saldırgan strateji
C
Savunmacı strateji
D
Farklılaşma stratejisi
E
Karma strateji
Soru 12

Adres bilgilerinin gerçek ve tüzel kişilere ait tekil tanımlayıcı numara ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak tasarlanan veritabanı sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
UYAP
B
MERNİS
C
MAKS
D
CBS
E
KBS
Soru 13

I. 5070 Sayılı Kanun uyarınca ıslak imza yerine geçmez.
II. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır.
III. Kâğıt ortamına göre daha hızlı, güvenilir ve maliyet açısından daha avantajlıdır.
e-İmza ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yanlız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

Dijital ortam ve araçları kullanarak iletişim kurabilen, bilgiye erişebilen ve bu bilgiyi kullanırken eleştirebilen, dijital ortamdan eğitim alabilen, dijital ortamda üretip tüketebilen, bu ortamlarda alışveriş yapabilen ve bunları yaparken etik kurallarına uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişiye ne ad verilir?

A
Sorumlu vatandaş
B
Dijital vatandaş
C
Medya okuryazarı
D
Teknoloji okuryazarı
E
Bilgisayar okuryazarı
Soru 15

Nüfusunun %65 ile %70’inin bulunduğu kırsal alanlarda internet bağlantısı bulunmayan kıta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okyanusya
B
Amerika
C
Afrika
D
Asya
E
Avrupa
Soru 16

Amerika kıtasında, e-Devlet gelişiminde lider konumda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanada
B
Arjantin
C
Kolombiya
D
Brezilya
E
Meksika
Soru 17

Howard Hathaway Aiken tarafından 1937’de tasarlanan, günümüzde kullanılan anlamıyla bilgisayarların elektronik yapısına yakın ilk tasarım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macintosh bilgisayarlar
B
Mark 1
C
Otomatik hesap makineleri
D
Mekanik hesap makineleri
E
ENIAC
Soru 18

Ağ üzerinden alyapı, ortam veya uygulamaların paylaşımını sağlayan e-Devlet sunum kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulut bilişim
B
Sosyal medya
C
Mobil uygulamalar
D
Blog
E
Forum
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Körfez İşbirliği Konseyi’nin (GCC ) ülkelerinden biri değildir?

A
Kuveyt
B
Katar
C
Bahreyn
D
Umman
E
Mısır
Soru 20

Telekomünikasyon alt yapı indeksi ve beşeri sermaye indeksinde en yüksek puana sahip Okyanusya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tonga
B
Nauru
C
Samao
D
Yeni Zelanda
E
Tuvalu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x