Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ‘https://www.turkiye.gov.tr/’ adresinde hizmet veren E-Devlet Kapısı’na giriş yapabilmek için kullanılabilen yöntemlerden birisi değildir?

A
Mobil imza
B
E-Devlet şifresi
C
İnternet bankacılığı
D
Yeni T.C. kimlik kartı
E
Başka bir kullanıcı üzerinden
1 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcıların (Gerçek ve tüzel kişiler) E-Devlet Kapısı’na kimlik doğrulama yoluyla giriş yapabilmeleri için, birden fazla yol bulunmaktadır: İlk olarak, 15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şahsen başvurarak, Türkiye içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden şifre alıp sisteme giriş yapılabilir. Şifreler, yurtdışında ise en yakın elçilik veya konsolosluktan temin edilebilir. Cep telefonunu ve e-posta adresini doğrulayan kayıtlı kullanıcılar şifrelerini sıfırlayarak yeniden şifre alabilirler. İkinci kimlik doğrulama yolu, sisteme elektronik veya mobil imza kullanarak giriş yapmaktır. Üçüncü olarak, yeni T.C. kimlik kartı, kimlik doğrulama için kullanılabilir. Son olarak, 2015 yılından beri İnternet bankacılığı sistemleri üzerinden E-Devlet Kapısı’na giriş yapmak da mümkündür.
Soru 2

Türkiye’de E-Devlet Kapısı kullanım oranının yüzde kaçtır?

A
% 50 den az
B
% 50 civarı
C
%70 civarı
D
% 80 civarı
E
% 90 civarı
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de E-Devlet Kapısı kullanım oranının % 68 olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, 2019 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de her üç yetişkinden ikisi E-Devlet Kapısı kullanıcısıdır. Aşağıdaki şekilde, E-Devlet Kapısı kullanıcı sayılarında yıllar içerisinde meydana gelen artış sunulmuştur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri e-devlet sisteminde yer alan e-katılım kanallarındandır? I- ESİM II-CİMER III-E-dlekçe IV - UDHB

A
I-III
B
I-II-III
C
I-IV
D
II-III-IV
E
II-III
3 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet Kapısı’nın mevcut hâlinde vatandaşların bu mecradan bilgi ve hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarına istek, öneri ve şikâyetlerini iletebilecekleri iki adet kanal bulunmaktadır (https:// www.turkiye.gov.tr/iletisim?genel=Katilimcilik). Bu e-katılım kanallarından ilki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’dir (CİMER). Vatandaşlar, CİMER’e başvuruda bulunarak kamu kurumlarından bilgi talep edebilir; öneri, ihbar ve şikâyetlerde bulunabilir. E-Devlet Kapısı’nda bulunan ikinci e-katılımcılık kanalı ise TBMM e-Dilekçe Hizmeti’dir. Bu yolla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne elektronik ortamda dilekçe gönderilebilir.
Soru 4

Bir şeyden başka bir şeymiş gibi bahsetme usulüne __________ denir.
Yukarıdakilerden boş bırakılan alana gelmesi gereken uygun kavram hangisidir?

A
Kelime
B
Söz sanatı
C
Metafor
D
Abartma
E
Yanlışlama
4 numaralı soru için açıklama 
Bir şeyden başka bir şeymiş gibi bahsetme usulüne metafor/mecazı denir.
Soru 5

Türkiye e-devlet uygulamasını kaç yılında kullanmaya başlamıştır?

A
2005
B
2006
C
2007
D
2008
E
2009
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de tek noktadan hizmet anlayışını yansıtan (Medeni, Kaplan, Dalbay, Medeni ve Aktekin, 2012: 264. ve “https://www.turkiye.gov.tr/” adresinde hizmet veren E-Devlet Kapısı, 2008 yılında kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.
Soru 6

Türkiye'de kullanılan e-devlet kapısı uygulamasının kurulması ve yönetilmesi hangi bakanlığa aittir?

A
Adalet Bakanlığı
B
Dışişleri Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
E
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
6 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görevi Cumhurbaşkanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi görevi ise TÜRKSAT’a aittir.
Soru 7

I. Devletten özel sektöre
II. Devletten yabancı devletlere
III. Devletten vatandaşa
IV. Devletten kamuya
Yukarıda verilenlerden hangileri e-devlet kapısı etkileşim kategorilerindendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I ve III
7 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet Kapısı’nda sunulan bilgi ve hizmetler incelendiğ inde, bu platformda devletten devlete, dev- letten ö zel sektö re ve devletten vatandaşa olmak ü zere, ü ç temel e-Devlet etkileşim kategorisini de kapsayacak şekilde bilgi ve hizmet sunulduğ u görülmektedir. Aşağıda, her üç kategorinin kullanımına dair bazı örnekler verilmiştir.
Soru 8

Birçok e-Devlet uygulamasında olduğu gibi, E-Devlet Kapısı uygulamasında da farklı kişi ve grupların teknolojiye erişimde ve teknolojiden fayda sağlamada yaşadıkları eşitsizliklere ___________ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kavram hangisidir?

A
Bilgi açığı
B
Erişim sıkıntısı
C
Teknolojik bilgi eksikliği
D
Sayısal bölünme
E
Altyapı eksikliği
8 numaralı soru için açıklama 
Birçok e-Devlet uygulamasında olduğ u gibi, E-Devlet Kapısı uygulamasında da farklı kişi ve grupların teknolojiye erişimde ve teknolojiden fayda sağlamada yaşadıkları eşitsizlikler, yani “sayısal bölünme” (digital divide) olgusu önemli bir sorundur.
Soru 9

e-Devlet kapısının internet adresi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A
http://www.turkiye.com.tr
B
http://www.turkiye.com
C
http://www.turkiye.gov.tr
D
http://www.turkiye.gov
E
http://www.e-devlet.gov.tr
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de tek noktadan hizmet anlayışını yansıtan ve “https://www.turkiye.gov.tr/” adresinde hizmet veren E-Devlet Kapısı, 2008 yılında kurul-muş ve hizmet vermeye başlamıştır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kapısının çok gelişmiş seviyedeki özellik/hizmetlerinden birisidir?

A
Gelişmiş arama özellikleri
B
Geri bildirim seçenekleri
C
Sosyal medya bağlantıları
D
Sıkça sorulan sorular
E
Yardım
10 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet kapılarında sunulan bilgi ve hizmetler sınıflandırılmak istenirse, “temel, gelişmiş ve çok gelişmiş” seviyedeki özellikler/hizmetler şeklinde bir sınıflandırma yapılabilir. Gelişmiş seviyedeki hizmetlere; yardım, sıkça sorulan sorular, geri bildirim seçenekleri, sosyal medya bağlantıları ve herhangi bir cihaza web sitesi içeriğinin otomatik olarak uyarlanması gibi örnekler verilebilir. Çok gelişmiş seviyedeki hizmetlere örnek olarak; etik olmayan davranışları şikâyet edebilme, yeni açık veri setleri önerebilme, gelişmiş arama özellikleri (Örneğin; cümle tamamlama, geçmiş aramalardan hareketle yeni arama hakkında tahmin veya önerilerde bulunma, vb.), gerçek zamanlı ve/veya gruba özel (Örneğin, engellilere özel, vb.) gelişmiş yardım masası hizmetleri verilebilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet konusunda, insan kaynağı sorunu için acil ve detaylı bir şekilde ele alınması gereken önerilerden biri değildir?

A
Yetişmiş uzman personelin nasıl istihdam edileceği
B
personelin nasıl yetiştirileceği
C
personelin nasıl kaybedilmeyeceği/ elde tutulacağı
D
Personel maaşlarının/ücretlerinin standardlaşması
E
Personelinin istihdamının çeşitli boyutlarının (özlük hakları vb.) düzenlenmesi
11 numaralı soru için açıklama 
İnsan kaynakları perspektifinden ele alındığında, e-Devlet konusunda yetişmiş uzman personelin nasıl istihdam edileceği, nasıl yetiştirileceği ve nasıl kaybedilmeyeceği/ elde tutulacağı meseleleri acil ve detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca, kamu sektöründe bilişim personelinin istihdamının çeşitli boyutlarının (özlük hakları, kadro, unvan ve görevler, bilişim personeli seçim ve terfi esasları ve sınavları, vb.) düzenlenmesi konusunda çalışmalara devam edilmesi yararlı olacaktır.
Soru 12

Aşağıdaklerden hangisi Kayıt Zincir (Blockchain, Blok Zincir)'in özellikliklerinden biri değildir?

A
Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kullanımı katlanarak artan bir teknolojidir.
B
Yüksek maliyetli bir veri kayıt yöntemidir.
C
Merkezi değil, dağıtık bir teknolojidir.
D
Şeffaflık sağlar.
E
Kayıt işleminin tüm taraflarına kaydın bir kopyası verilir.
12 numaralı soru için açıklama 
Türkçe’ye “kayıt zinciri” ya da “blokzincir teknolojisi” olarak çevrilen İngilizce blockchain kavramı, son yıllarda gerek özel sektörde gerekse de kamu sektöründe kullanımı katlanarak artan bir teknolojidir. Kayıt zinciri, merkezi değil, dağıtık bir teknolojidir; çünkü tek bir merkez tarafından yönetilmez ve kaydedilmez. Şeffaflık sağlar; çünkü kayıt sisteminin içeriği ve işleyişi tüm taraflara açıktır. Kayıt işleminin tüm taraflarına kaydın bir kopyası verilir. Kayıt/veri tahrifatı yoluyla sahtecilik yapılmasını önler. Dolayısıyla güvenlik düzeyi yüksektir. Tüm bu özellikleri nedeniyle blokzincir teknolojisi alternatif kayıt yöntemlerine göre daha basit, hızlı ve düşük maliyetli bir veri kayıt yöntemidir.
Soru 13

E-Devlet alanında vatandaşların nitelik ve nicelikçe artan, çeşitlenen rolleri, sonucunda ortaya çıkan yeni e-Devlet etkileşim kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletten vatandaşa (G2C)
B
Vatandaştan vatandaşa (C2C)
C
Devletten devlete (G2G)
D
Devletten özel sektöre (G2B)
E
Vatandaştan devlete (C2G)
13 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet alanında vatandaşların nitelik ve nicelikçe artan, çeşitlenen rolleri, vatandaştan vatandaşa ( C2C ) gibi yeni e-Devlet etkileşim kategorilerini ortaya çıkarmıştır.
Soru 14

E-Devlet alanında yaşanan teknolojik sorunlardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altyapıdaki eksiklikler
B
İnsan kaynakları
C
Çevrimiçi hizmetler
D
Yazılım
E
Donanımlar
14 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet alanında yaşanan teknolojik sorunlardan birincisi, altyapıdaki eksikliklerdir.
Soru 15

Aşağıda verilen Serious Games örneklerinden hangisi Dünyanın sonunun gelmesine sadece 25 yıl kaldığı varsayılan ve katılımcıların hayatta kalabilmek amacıyla ortaklaşa fikirler üretilmesi istenmiş bir oyundur?

A
Asquer
B
Sims
C
Parlamentarium
D
Superstruct
E
Petrolsüz Dünya
15 numaralı soru için açıklama 
Gelecek Enstitüsü (Institute for the Future) tarafından tasarlanan ve bugün aktif olarak kullanımda olmayan Superstruct oyununda, dünyanın sonunun gelmesine sadece 25 yıl kaldığı varsayımından hareketle katılımcıların yeryüzünde hayatta kalabilmek amacıyla ortaklaşa fikirler geliştirmesi istenmiştir. Oyun, 2008 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında 7.000 kişi tarafından oynanmıştır. Oyuncular, insanlığın hayatta kalmasına yardımcı olabilecek 500’ün üzerinde fikir geliştirmişlerdir.
Soru 16

Kripto paraların kullanımını mümkün kılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnelerin İnterneti
B
Yapay Zekâ
C
Gamification
D
Açık Veri
E
Blockchain
16 numaralı soru için açıklama 
Kripto paraların kullanımını mümkün kılan teknoloji olan kayıt zinciri (blockchain) yardımıyla kamu sektöründe verilen bazı bilgi ve hizmetleri daha basit, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde kayıt altına almak mümkün olabilir.
Soru 17

I.Sayısal bölünme
II.İnternet sansürü
III.Gözetim uygulamaları
Yukarıdakilerden hangisihangileri e-Devlet faaliyetleri sırasında yaşanan belli başlı sorunlardandır?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
I,II,III
D
II,III
E
I,III
17 numaralı soru için açıklama 
e-Devlet faaliyetleri sırasında yaşanan belli başlı sorunlar;sayısal bölünme, internet sansürü, gözetim uygulamaları gibi sorunlar sıralanabilir.Dolayısıyla C seçeneği doğrudur.
Soru 18

“Kullanan öder ilkesi” e-devlet alanında yaşanan hangi sorunlar için önerilen çözüm yollarındandır?

A
yasal ve idarî
B
teknolojik
C
mali
D
siyasi
E
insan kaynakları
18 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet Alanında Yaşanan Mali Sorunlar ve Öneriler: E-Devlet faaliyetlerinin temel finansman kaynağı, gerek dünyada gerekse Türkiye’de çoğunlukla vergi gelirleridir. Bununla birlikte bu faaliyetlerde vergiler yoluyla kamu finansmanı dışında farklı finansman modellerinin de kullanılabileceği fikri, e-Devlet literatüründe detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Önerilen ilk model, “kullanan öder” ilkesi ile özetlenebilir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sayısal bölünmenin azaltılmasına ilişkindir?

A
İyi tasarlanmış bir pazarlama/iş modeli
B
Çağrı merkezi uygulamaları
C
Kullanıcı dostu arayüzler
D
Destek ve eğitim programları
E
Mevzuat danışmanlığı
19 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerine ve bu teknolojileri kullanmak için gerekli araçlara erişemeyen, dolayısıyla bu yolla elde edilen faydalardan yeterli ve/veya adil bir pay alamayan (dolayısıyla sayısal bölünmeden olumsuz etkilenen) dezavantajlı gruplara yardım etmeye yönelik olarak uygulanan kamu politikaları arttırılarak sürdürülmelidir. Böylece, başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere, kırsal alanlarda yaşayan, kazancı ve eğitim seviyesi düşük gruplara yönelik sayısal bölünmeyi azaltıcı önlemler alınmalıdır. Ayrıca mülteciler ve Türkiye’de yaşayan mülteci olmayan yabancı kökenli kişiler (turistik bölgelerde yarı veya tam-zamanlı yaşayan yabancı ülke vatandaşları gibi) için özel olarak sunulan veya sunulacak e- Devlet hizmetleri yardımıyla da sayısal bölünmeyi ve etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alınması faydalı olur. Bu çerçevede, e-Devlet hizmetlerinin tasarım ve sunumunda sayısal bölünmeden olumsuz etkilenen yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı grupların gereksinimleri de dikkate alınmalıdır. Örneğin, sağlık sektöründeki merkezi hastane randevu sistemi gibi hem kurum web sitesi veya E-Devlet Kapısı üzerinden, hem de çağrı merkezini arayarak kamu hizmetlerine erişebilme imkânı sağlayan uygulamalar, diğer sektörlere de uyarlanabilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’ nda yer almaktadır?

A
Yalnız ulusal düzeyde işbirliğini güçlendirecek platformlar oluşturulacaktır.
B
Yalnız uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirecek platformlar oluşturulacaktır.
C
E-Devlet çalışmaları ile ilgili ilköğretim müfredatı güncellenecektir.
D
E-Devlet çalışmaları ile ilgili ortaöğretim müfredatı güncellenecektir.
E
Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirliği platformları oluşturulacaktır.
20 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de Bir E-Devlet Araştırmaları Programı’nın Oluşturulması: Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2016- 2019. E1.3.1 numaralı eylem olarak, Türkiye’de bir “e-Devlet Araştırmaları Programının Oluşturulması ve Desteklenmesi” faaliyetinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. (T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016: 56). Bu eylemin amacı, söz konusu strateji belgesinde şu şekilde açıklanmıştır: E-Devlet alanında araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları programı oluşturulacaktır. E-Devlet alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olan e-Devlet araştırma konuları belirlenerek uzmanlık tezi, proje, yüksek lisans ve doktora tez konularının planlanmasına ve tezlerin yazılmasına yönelik teşvik sağlanacaktır. E-Devlet alanına ilişkin yayınlar, projeler, yurt içi-yurt dışı araştırmalar, bilimsel temaslar ve kongreler gibi bilimsel etkinlikler teşvik edilecek ve desteklenecektir. E-Devlet çalışmaları ile ilgili yüksek öğretim müfredatı güncellenecektir. E-Devlet çalışma alanlarında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar/ üniversiteler arası işbirliğini güçlendirecek platformlar oluşturulacaktır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x