Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye incelendiğinde, hane halklarının internet ve bilgisayara erişimi- 2018 yılı verilerine göre- ülke nüfusunun yaklaşık yüzde kaçıdır?

A
10,5-12
B
10-20
C
% 60-80
D
100
E
%1-8
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye örneği incelendiğinde, hane halklarının internet ve bilgisayara erişimi itibarıyla 2018 yılı verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık %60 ile %80 arasında bir oranının bilgisayar ve internete erişebilir hâle geldiği görülmektedir.
Soru 2

Elektronik demokrasi uygulamaları sonucunda halkta demokratik katılım taleplerinin artması, kamu kurumlarını daha fazla teknoloji kullanarak katılımcılığı artıracak yeni yollar bulmaya teşvik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından biridir?

A
e-devlet kapısı
B
Belediye gişesi
C
İlçe nüfus müdürlükleri
D
Muhtarlıklar
E
İl konseyleri
2 numaralı soru için açıklama 
E-Devlet ile e-Ticaret ve e-Demokrasi kavramları arasındaki etkileşime ve bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan kesişimden oluşmuştur.
Soru 3

M-Devletin açılımı nedir ?

A
Merkezi Devlet
B
Makro Devlet
C
Mail Devlet
D
Mobil Devlet
E
Majör Devlet
3 numaralı soru için açıklama 
İlk hizmet standardı sabit kalmamış; kurumsal bir web sitesi vasıtasıyla bilgi ve hizmet sunma şeklindeki kamu hizmeti sunum standardı, internete bağlanabilen tablet bilgisayarların ve akıllı cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla ve internet bağlantı ücretlerinin nispeten düşmesiyle yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni (ikinci aşama/dalga) hizmet standardı, kurumsal web sitesi sahibi olmanın yanı sıra en azından bazı bilgi ve hizmetlerin cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir araçlar kullanımı vasıtası ile mobil platformlar üzerinden sunulması olmuştur. Böylece e-Devlet olgusunun alternatifi değil tamamlayıcısı olacak şekilde “mobil devlet” (m-Devlet) veya kullanım yeri belediye ise “mobil belediye” (m- Belediye) şeklinde adlandırılan yeni bir elektronik hizmet standardı ortaya çıkmıştır.
Soru 4

Teknoloji alanındaki iki önemli ve bağlantılı gelişmeye (boyut olarak küçülmesi ve çok işlevlilik) verilen ortak bir isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakınsama
B
Yönetişim
C
Sayısal Bölünme
D
Evrensel Hizmet
E
Dönüşüm
4 numaralı soru için açıklama 
Yakınsama (Convergence) kavramı, teknoloji alanındaki iki önemli ve bağlantılı gelişmeye verilen ortak bir isimdir.
Soru 5

i. Vatandaş odaklı devlet
ii. Bilgiye ve hizmete haftanın 7 günü, günün 24 saati erişilebilir devlet
iii. Düşük maliyetle daha yüksek memnuniyet sağlamaya çalışan devlet
Yukarıdakilerden hangisi hangisi e-Devlet ile bağlantılı amaçlar ve değişimlerden arasındadır?

A
Yalnız i
B
Yalnız iii
C
i ve iii
D
ii ve iii
E
i, ii ve iii
5 numaralı soru için açıklama 
Vatandaş odaklı devlet Bilgiye ve hizmete haftanın 7 günü, günün 24 saati erişilebilir devlet Düşük maliyetle daha yüksek memnuniyet sağlamaya çalışan devlet e-Devlet ile bağlantılı amaçlar ve değişimler arasında yer almaktadır
Soru 6

i. devletten devlete
ii. devletten özel sektöre/iş âlemine
iii. devletten vatandaşa
Yukarıdakilerden hangisi elektronik devletin alt kategorileri arasındadır?

A
Yalnız ii
B
Yalnız iii
C
i ve iii
D
i, ii ve iii
E
ii ve iii
6 numaralı soru için açıklama 
devletten devlete devletten özel sektöre/iş âlemine devletten vatandaşa elektronik devletin alt kategorileri arasındadır
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet kategorisi olan “devletten vatandaşa” kategorisiyle ilgili söylenebilir?

A
devletten vatandaşa kategorisinde bir hizmeti sunarken arka planda veri tabanlarındaki bilgileri paylaşan iki kamu kurumunun ilişkisi örnek verilebilmektedir
B
Elektronik kanallarla sunulan bilgi ya da hizmeti hem sunanın hem de alanın devlet (kamu kurum ve kuruluşları, taşra teşkilatı birimleri, yerel yönetim birimleri, vb.) olduğu kategoridir
C
Bu kategoride Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), mobil platformlar üzerinden sunduğu UYAP SMS Bilgi Sistemi hizmetiyle, bu sisteme kayıt olan vatandaşlara, haklarında bir dava açılıp açılmadığını, bir davaya müdahil olup olmadıklarını ve tarafı oldukları bir dava varsa da bu davanın temel bilgilerini (yeri, zamanı, vb.) kısa mesaj (SMS) aracılığı ile bildirmektedir.
D
Elektronik ortamda sunulan bir kamusal bilgi veya hizmeti sunanın genelde devlet, alanın da genelde bir özel sektör temsilcisi (ulusal veya uluslararası ölçekte şirketler, küçük ve orta boy işletmeler- KOBİ’ler- vb.) olduğu kategoridir
E
Kamu İhale Kurumunun (KİK) kamu sektöründeki ihaleler ve sonuçları ile ilgili bilgi ve hizmetleri elektronik kanallar üzerinden ilgili özel sektör temsilcilerine sunması ve onların geri bildirimlerini alması bu kategoriye örnek gösterilebilir.
7 numaralı soru için açıklama 
Bu kategoride Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), mobil platformlar üzerinden sunduğu UYAP SMS Bilgi Sistemi hizmetiyle, bu sisteme kayıt olan vatandaşlara, haklarında bir dava açılıp açılmadığını, bir davaya müdahil olup olmadıklarını ve tarafı oldukları bir dava varsa da bu davanın temel bilgilerini (yeri, zamanı, vb.) kısa mesaj (SMS) aracılığı ile bildirmektedir. “devletten vatandaşa” kategorisiyle ilgili söylenebilir
Soru 8

i. Devletten Devlete
ii. Devletten Vatandaşa
iii. Devletten Özel Sektöre
iv. Vatandaştan Vatandaşa
Yukarıdaki elektronik devlet kategorilerinin hangisinde devletin rolü ikincil sıradadır?

A
Yalnız i
B
Yalnız iv
C
ii ve iii
D
i ve iv
E
ii ve iv
8 numaralı soru için açıklama 
Vatandaştan Vatandaşa kategorisinde devletin rolü ikinci sıradadır.
Soru 9

Yönetim sürecinin çeşitli aşamalarında (karar verme, uygulama, değerlendirme, vb.) devletin tek başına değil, yönetim sürecinin diğer aktörleri/paydaşları (vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, uluslararası kuruluşlar, vb.) ile beraber hareket etmesi hâlinde yönetim sürecinin etkinliğinin ve meşruiyetinin artacağını savunan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Yakınsama
B
Yönetişim
C
Çoklu hizmet kanalları
D
Sayısal bölünme
E
Evrensel hizmet
9 numaralı soru için açıklama 
Yönetişim (governance), yönetim sürecinin çeşitli aşamalarında (karar verme, uygulama, değerlendirme, vb.) devletin tek başına değil, yönetim sürecinin diğer aktörleri/paydaşları (vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, uluslararası kuruluşlar, vb.) ile beraber hareket etmesi hâlinde yönetim sürecinin etkinliğinin ve meşruiyetinin artacağını savunan bir kavramdır
Soru 10

Yakınsama kavramının açıkladığı iki önemli gelişme aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir ?

A
Elektronik aletlerin boyutlarının küçülmesi - çok işlevlilik
B
Elektronik aletlerin boylarının büyümesi - tek işlevlilik
C
Çok işlevlilik - kolay ulaşılabilirlik
D
Kolay ulaşılabilirlik - tek işlevlilik
E
Elektronik aletlerin boyutlarının küçülmesi - kolay ulaşılabilirlik
10 numaralı soru için açıklama 
Yakınsama (Convergence) kavramı, teknoloji alanındaki iki önemli ve bağlantılı gelişmeye verilen ortak bir isimdir (Jeong, Kim & Choi, 2015). İlk gelişme, elektronik aletlerin teknolojik ilerleme sayesinde boyut olarak küçülmesidir/minyatür hale gelmesidir. Televizyon ekranlarını bir yana koyacak olursak, başta bilgisayarlar olmak üzere diğer birçok elektronik eşya son 20 yılda fiziksel olarak ciddi oranda küçülmüştür. Örneğin, 20-30 yıl önce kullanılan ilk cep telefonu modelleri, üstünden uzun antenler çıkan iri yarı ve kalın birer askeri sahra telefonu büyüklüğündeyken, bugün avucumuzun içine bile sığan ve çok ince imal edilmiş aletler hâline gelmişlerdir. Yakınsama kavramının ikinci boyutu ise “çok işlevlilik” olarak adlandırılabilir. Çok işlevlilik ile anlatılmak istenen, geçmişte her biri ayrı ayrı teknolojik aletler yardımıyla gerçekleştirilebilen işlevlerin günümüzde tek bir aletin içine toplanmasıdır
Soru 11

TUENA planının hazırlanması için hangi bakanlığa proje koordinatörlüğü görevi verilmiştir?

A
Dışişşleri Bakanlığı
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
E
Ticaret Bakanlığı
11 numaralı soru için açıklama 
TUENA planının hazırlanması için Ulaştırma Bakanlığına proje koordinatörlüğü görevi verilmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kamu-Net Projesi’nin temel amaçlarından biri değildir?

A
Devlet eKapısını hazırlamak ve tüm bu çalışmaların sürekliliğine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak
B
Bilişim toplumu olma sürecinde kamusal değişim ve dönüşümlerin gerçekleşmesinde öneriler hazırlamak
C
Bilgi üretimini ve bilgi paylaşımını toplumun tüm katmanlarına yayarak toplumsal sinerjiyi harekete geçirmek
D
TÜBİTAK başkanlığının yürüteceği Türkiye’de enformasyon politikası ve enformasyon altyapısı master planının oluşturulmasını sağlamak
E
Vatandaşların daha bilgili ve bilinçli, haklarını ve sorumluluklarını iyi bilen bireyler halinde toplum yaşamında daha etkin görevler ve sorumluluklar üstlenmelerini sağlayarak görevlerin yapılmasında ve yetkilerin kullanılmasında etkinliği artırmak
12 numaralı soru için açıklama 
TÜBİTAK Başkanlığının yürüteceği Türkiye’de Enformasyon Politikası ve Enformasyon Altyapısı Master Planının oluşturulması isteği Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Master Planı ( TUENA ) başlıklı bir bilgi teknolojisi strateji belgesinin ana hedeflerindendir.
Soru 13

Aşağıdaki yasalardan hangisi kamu hizmeti ve temel vatandaşlık hakkı sayılan, temel İnternet hizmeti de dâhil bazı iletişim hizmetlerini vatandaşın alması için devletin atması gereken adımları ve bu çabaların nasıl finanse edileceğini düzenlemektedir?

A
Evrensel Hizmet Kanunu
B
Elektronik İmza Kanunu
C
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
D
Türk Borçlar Kanunu
E
Vergi Usul Kanunu
13 numaralı soru için açıklama 
2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, kamu hizmeti ve temel vatandaşlık hakkı sayılan, temel internet hizmeti de dâhil bazı iletişim hizmetlerini vatandaşın alması için devletin atması gereken adımları ve bu çabaların nasıl finanse edileceğini düzenlemektedir.
Soru 14

Türkiye’nin e-Devlet Kıyaslama Raporu Performansı'ndaki aşağıdaki kullanıcı odaklılık konulardan hangisinin 2016-2017 ortalama puanı AB ortalamalarından yüksektir?

A
Sınır-ötesi e-Kimlik Kullanımı
B
Sınır-ötesi e-Belge Kullanımı
C
Çevrimiçi Hizmetler
D
Kullanışlılık
E
Mobil-Dostu Olma
14 numaralı soru için açıklama 
Kamu-Net’in faaliyete geçtiği 1998 yılından sonra 2002 yılına kadar sınırlı bir ilerleme sağlayabildiği iddia edilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan stratejik amaç ve hedefler arasındaki Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması ile ilgilidir?

A
Ortak BT Altyapıları Geliştirilecektir.
B
e-Devlet Hizmetlerinin Olgunluk Düzeyi Artırılacaktır.
C
e-Devlet Hizmetlerinin Kullanımı Artırılacaktır.
D
Açık Verinin Kullanım Alanları Yaygınlaştırılacaktır.
E
e-Devlet Çalışmalarında Koordinasyon Etkinliği Artırılacaktır
15 numaralı soru için açıklama 
e-Devlet Çalışmalarında Koordinasyon Etkinliği Artırılacaktır.
Soru 16

2006-2010 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Dağılımları’na göre eylem adedi en fazla olan stratejik alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Dönüşüm
B
Kamu Yönetiminde Modernizasyon
C
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
D
Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü
E
Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri
16 numaralı soru için açıklama 
2006-2010 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Dağılımları’nın stratejik alan ve eylem adedi aşağıdaki şekilde görülebilir. Stratejik Alan Eylem Adedi Sosyal Dönüşüm 14 BİT ‘in İş Dünyasına Nüfuzu 13 Vatandaş Odaklı Hizmet Donuşumu 41 Kamu Yönetiminde Modernizasyon 21 Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü 15 Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri 7
Soru 17

28 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı belgesindeki eylemlerden kaç tanesi e-Devletle doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir?

A
21
B
31
C
41
D
62
E
111
17 numaralı soru için açıklama 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010), 28 Temmuz 2006 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu strateji belgesindeki toplam 111 eylemden 41 tanesi “Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” ve 21 tanesi de “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” başlığı altında hazırlanmış olup, söz konusu 62 eylemin tümü, e-Devlet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir.
Soru 18

2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A
Dijital Dönüşüm Ofisi
B
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Devlet Planlama Teşkilatı
18 numaralı soru için açıklama 
2006-2010 döneminde uygulanan stratejinin devamı niteliğinde yeni bir strateji belgesi olan “2016-2019 Ulusal EDevlet Stratejisi ve Eylem Planı”, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Soru 19

I. Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Master Planı (-TUENA-)
II. KAMU-NET
III. E-Türkiye Girişimi Eylem Planı
IV. Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)
V. E-Dönüşüm Türki ye Projesi
Yukarıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami miktar da yararlanılan bir kamu yönetimi sistemi oluştur ma amacı güden çalışmalardan ilk olarak hazırlanandır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
19 numaralı soru için açıklama 
İnterne tin Türkiye’ye gelişinin ilk on yılında (1993-2003), ilerleyen yıllarda e-Devlet çalışmalarının temelini oluşturacak birçok önemli yasal, kurumsal ve teknik altyapı çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu altyapı çalışmalarının ilk önemli adımı, Türkiye’ye internet bağlantısının gelmesinden sade ce üç sene sonra, 1996 yılında, Başbakanlık kararıyla Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Master Planı (-TUENA-) başlıklı bir bilgi teknolojisi strateji bel gesinin hazırlanmaya başlanılmasıdır.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x