Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş 2016-2017 Final Sınavı

Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Makine dilindeki bir komutu oluşturan ana elemanlardan biri olan işlem kodunun (opcode) görevi nedir?

A
Sonuç elde edilen işlemlerde çıktıyı saklamak
B
Merkezi işlem biriminin yapacağı işlemi belirlemek
C
Verileri ve hesaplamaların değerini kontrol etmek
D
Program akışı içerisinde dallanmalar yapmak
E
Yapılacak işlemdeki girdiyi depolamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Von Neumann Modeli’ni oluşturan bileşenlerden biri değildir?

A
Girdi birimleri
B
Çıktı birimleri
C
Bellek
D
Merkezi işlem birimi
E
internet
Soru 3

Program yazımı, kod düzenlemesi ve program testi amaçlarıyla kullanılan yazılımlara genel olarak ne ad verilir?

A
Derleyici
B
IDE
C
işletim sistemi
D
Kaynak kodu
E
Hata ayıklayıcı
Soru 4

Onlu sayı sistemindeki 124 sayısı, ikili sayı sisteminde aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
0110110
B
0011111
C
1111100
D
1011000
E
1110011
Soru 5

int i;
for (i—2; i<=128; i*=2) {
printf ('%s', 'Merhaba”};
}
Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında, ekrana kaç defa “Merhaba” yazdırılır?

A
7
B
6
C
64
D
126
E
127
Soru 6

C dilindeki depolama türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
auto ve register, geçici depolama için kullanılır.
B
Bir değişkeni yazmaç içine koymak için auto kullanılır.
C
Geçici depolama, belleğin ekonomik kullanımı için önemlidir.
D
extern ve static, kalıcı depolama için kullanılır.
E
Değişkenler geçici veya kalıcı olarak tanımlanabilir.
Soru 7

Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi hatalıdır?

A
int pi = (int) 3.14;
B
int x = 0;
C
char harf = A;
D
char harf = (char) 65;
E
float pi = 3.14;
Soru 8

int X = 2, y = 3;
int z = x * ++y;
Yukarıda gösterilen değişken tanımlamalarında, z değişkeninin değeri kaç olur?

A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 9

#include

int main(void} {
int input - 4 ;
switch (input) {
case 0: printf('%s', 'Ad'); break;
case 1: printf('%s', 'Soyad'); break;
case 2: printf('%s', 'Cinsiyet'); break;
case 3: printf('%s', 'Adres'); break;
default: printf('%s', 'Telefon'); break;
}
return 0;
}
Yukarıdaki program çalıştırıldığında, ekrana basılan kelime aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Ad
B
Soyad
C
Cinsiyet
D
Telefon
E
Adres
Soru 10

Aşağıda verilen değişken isimlendirme kurallarından hangisi C dili için yanlıştır?

A
Anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz.
B
Değişken adlarının en fazla 32 karakter olması gerekir.
C
Değişken adlarındaki ilk karakter bir rakam olamaz.
D
Değişken adlarında Türkçe karakter olamaz.
E
Birden çok kelime içeren isimlendirmelerde, kelime aralarına boşluk konur.
Soru 11

Bir karakter dizgisine 10 harflik bir kelime atandığında, kelimenin ilk harfi dizginin kaçıncı indisinde yer alır?

A
0
B
1
C
5
D
9
E
10
Soru 12

int x = 5;
if(x > 10} {
x++;
} else if(x <= 5} {
X = X % S r
} else {
x = 1;
}
Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında, x değişkeninin son değeri kaç olur?

A
0
B
1
C
5
D
6
E
10
Soru 13

char isim[] = “Neslihan”;
Şeklinde yapılan bir dizgi tanımlaması için, isim[6] elemanının değeri nedir?

A
e
B
h
C
i
D
n
E
a
Soru 14

int dizi [100];
Şeklinde tanımlanan bir dizinin son elemanı, dizinin kaçıncı indisinde yer alır?

A
0
B
1
C
99
D
100
E
101
Soru 15

#include

void modify(int +x, int y) {
*x = *x * y;
}

int main.(void) {
int x - S;
printf(”a=%d ', x);

modify(&x, 2);
printf(”b=%d ', x);

modify(&x, 3];
printf(”c=%d”, x);

return 0;
}
Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekrana basılan yazı aşağıdakilerden hangisi olur?

A
a=5 b=10 c=15
B
a=5 b=10 c=20
C
a=5 b=7 c=10
D
a=5 b=10 c=30
E
a=5 b=5 c=5
Soru 16

Aşağıdaki hazır fonksiyonlardan hangisi dinamik bellek kullanımı ile ilgili değildir?

A
malloc
B
ceil
C
free
D
realloc
E
calloc
Soru 17

G_x, başlangıç adresi 2000 olan tamsayı tipindeki x dizisinin göstericisidir. G_x =+ 3; ifadesi ile göstericinin değeri arttırıldığında, G_x hangi adresi gösterir?

A
2012
B
2008
C
2006
D
2004
E
2003
Soru 18

int a [3] [2] = {{1}, 2, 3, 4, 5};
Yukarıdaki gibi tanımlanan iki boyutlu dizi için, a[2][0] elemanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi C dilindeki matematiksel kütüphane (math) fonksiyonlarından biridir?

A
strcpy
B
scanf
C
pow
D
printf
E
malloc
Soru 20

Bir dizginin uzunluğunu bulmak isteyen programcı, aşağıdaki hazır fonksiyonlardan hangisini kullanabilir?

A
floor
B
calloc
C
sin
D
realloc
E
strlen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x