Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkilik sayı sistemindeki 100011 sayısı ile 111 sayısının çarpımının sonucu ikilik sayı sistemine göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
11100011
B
11110101
C
11111111
D
100011111
E
111100011
Soru 2

I. internet
II. Girdi/Çıktı birimleri
III. Bellek
Yukarıdakilerden hangileri Von Neumann Modeli’ni oluşturan bileşenlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Günümüzde kullanılan modern bilgisayarları da kapsayan dördüncü nesil bilgisayarlar, aşağıdaki elektronik bileşenlerden hangisinin kullanımıyla ortaya çıkmıştır?

A
Monitör
B
Transistor
C
Vakum tüpü
D
Mikroişlemci
E
Tümleşik devre
Soru 4

3 Gigabyte'ın gerçek byte sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
3 x 230
B
3 x 231
C
3 x 232
D
3 x 233
E
3 x 234
Soru 5

Kontrol birimi, tüm komutları bellekte bulunuş sıralarına göre işlemektedir, bu sıranın belirlenmesi için ________ adı verilen yazmaç kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İşlem sayacı
B
sıra sayacı
C
sayaç yazmacı
D
İşlem yazmacı
E
program sayacı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi makine dilindeki bir komutu oluşturan ana elemanlardan biri değildir?

A
İşlenen sonuç referansı
B
İşlenen kaynak referansı
C
İşlem kodu
D
Sıradaki komut referansı
E
Komut işleme yazmacı
Soru 7

ADD, SUB, MOV gibi kısa komutları makine diline çeviren özel programlara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
yorumlayıcı
B
derleyici
C
çevirici
D
yazıcı
E
sonlandırıcı
Soru 8

I. Sadece Windows işletim sisteminde derlenebilir.
II. Gelişimini tamamlamıştır.
III. Yapısı itibariyle güçlü ve esnek bir dildir.
C dili ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

#include
int main (void) {
char örnek. [] = Merhaba Dunya;
printf(”%c, ornek[C]];
return 0;
}

Yukarıdaki programın çalıştırılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi ekrana basılan karakter olur?

A
'D'
B
y
C
'M
D
'h'
E
’r’
Soru 10

Aşağıdaki deyimlerden hangisi C programlama dilinde, döngünün en az bir kez çalışması istendiğinde kullanılır?

A
for
B
while
C
do-while
D
switch
E
if
Soru 11

Bir karakter dizgisine 10 harflik bir kelime atandığında, kelimenin ilk harfi dizginin kaçıncı indisinde yer alır?

A
0
B
1
C
3
D
5
E
10
Soru 12

Kesirli sayıları temsil etmek için uygun veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
float
B
char
C
enum
D
long
E
İnt
Soru 13

int x = 2, y = 3;
int z = x * ++y;
Yukarıdaki değişken tanımlamalarında, z değişkeninin değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

A
4
B
6
C
7
D
8
E
9
Soru 14

Koşul ve yineleme deyimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
For sözcüğünün bulunduğu satırın sonuna noktalı virgül koyulmaz.
B
Switch deyimi ile istenilen sayıda karar üretmek mümkündür.
C
If deyimi doğru veya yanlış olmak üzere mantıksal sonuç çıkarır.
D
For deyimi yinelemeli bir deyimdir.
E
if deyimi doğru değere sahip olduğu sürece döngü devam eder.
Soru 15

C programlama dilinde karakter dizilerinin sayısal olarak karşılaştırılmasını sağlayan ________ fonksiyonudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
string()
B
strfind()
C
strcmpO
D
strcopy()
E
strlen()
Soru 16

char isim[] = “Neslihan”;
Yukarıdaki dizgi tanımlaması için isim[6] elemanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
s
B
e
C
N
D
n
E
a
Soru 17

Aşağıdaki hazır fonksiyonlardan hangisi bir dizginin uzunluğunu bulmak isteyen programcı tarafından kullanılabilir?

A
sin
B
strlen
C
floor
D
realloc
E
calloc
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde, kodun derlenip çalıştırılmasından sonra çıktıyı ekrana yazdırıp ekranda bekletme işlemi gerçekleştiriliyorsa bu metinlerin ekranda gösterilmesini sağlayan fonksiyondur?

A
flush()
B
getch()
C
scanf()
D
do()
E
write()
Soru 19

# include
#include
#include
int main(void)
{ char k1[30], k2[30];
strcpy(k1,”programlama”);
strcpy(k2,”ogreniyorum”);
strcat(k1,k2);
printf(“k1 dizgisi:%s ”,k1);
printf(“k2 dizgisi:%s”,k2);
getch();
return 0;
}
Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
k1 dizgisi:programlama k2 dizgisi:programlamaogreniyorum
B
k1 dizgisi:programlama k2 dizgisi:programlama
C
k1 dizgisi:programlamaogreniyorum k2 dizgisi:programlamaogreniyorum
D
k1 dizgisi:programlamaogreniyorum k2 dizgisi:ogreniyorum
E
k1 dizgisi:öğreniyorum k2 dizgisi:ogreniyorum
Soru 20

Satır sayısının m, sütun sayısının n ile gösterildiği iki boyutlu bir tamsayı dizinin elemanlarının dizilimi ________ şeklindedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
nm
B
m*n
C
m
D
mn
E
m+n
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x