Bilim Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı

Bilim Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Geçerli bir tümevarımsal çıkarım biIgi-artıran bir çıkarımdır.
II. Geçerli bir tümevarımsal çıkarımın öncülleri doğru olup sonucu yanlış olabilir.
III. Yeni öncüllerin eklenmesi tümevarımsal çıkarımın geçerliliğini değiştirmez.
IV. Tümevarımsal çıkarım dereceli değildir.
Tümevarım ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
iveli
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

‘Yanımdaki binanın yüksekliği 20 metredir.’ önermesi, sözü edilen bina nesne dizgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Bina hakkında bir tümel-koşullu olguyu
B
Binanın bir belirlenebilir özelliğini
C
Binanın metafiziksel bir özelliğini
D
Bina hakkında bir tümel-evetleme olgusunu
E
Binanın bir belirlenmiş özelliğini
Soru 3

Bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Özel bilim
B
Felsefe
C
Bilimsel yöntem
D
Genel bilim
E
Tümevarım
Soru 4

I. Önerme, ilgili bilim insanları topluluğunca kabul edilmelidir.
II. Önermenin kabul edilmesi gerekçelendirilmelidir.
III. Önerme doğru ya da yanlış olabilir.
IV. Önerme faydalı olmalıdır.
Yukarıdaki koşullardan hangileri, bir bilimsel önermenin bir olgunun bilgisini ifade edebilmesi için yerine getirmesi gereken koşullardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Bilim felsefesinde gerçek olmayan duruma ne ad verilir?

A
Yalın olgu
B
Yalın olmayan olgu
C
Salt-olanaklı durum
D
Tümel-koşullu olgu
E
Olanaksız durum
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yalın bir gözlem önermesidir?

A
abir kedidir ve a siyahtır.
B
abir metaldir.
C
abir kuştur ve a sarıdır.
D
abir asittir ve a, turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştürür.
E
abir metaldir ve a genleşmiştir.
Soru 7

Küçük olma bağıntısının sahip olduğu özellikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yansımasız, bakışımlı ve geçişli
B
Yansımasız, bakışımlı ve geçişsiz
C
Yansımasız, bakışımsız ve geçişli
D
Yansımalı, bakışımsız ve geçişsiz
E
Yansımalı, bakışımlı ve geçişli
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin gözlemlenen olması beklenmez?

A
Gözlem sonucu
B
Gözlemlenen nesne dizgesi
C
Gözlem zamanı
D
Gözlem aygıtı
E
Gözlem yeri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir gözlemin koşullarından biri değildir?

A
Gözlem verilerinin bilim insanları arasında iletilebilir olması
B
Gözlemin sağlam ve güvenilir olması
C
Gözlemin nesnel olması
D
Gözlemin yalnız duyu organlarıyla yapılması
E
Gözlem verilerinin bilim insanları arasında paylaşılabilir olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gözlem ile ilgili ontolojik bir sorudur?

A
Hangi türden bilimsel işlemler gözlem sayılabilir?
B
Gözlemlenebilir şeyler varlık sayılabilir mi?
C
Gözlemsel bilgiyle gözlemsel olmayan bilgi arasında kesin bir fark var mıdır?
D
Gözlemsel bilgi, gözlemsel olmayan bilgiden bağımsız mıdır?
E
Gözlemsel bilginin doğrulanmasıyla gözlemsel olmayan bilginin pekiştirilmesi arasındaki farklar nelerdir?
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dönüştürme fonksiyonlarının türüne göre anılan ölçeklerden biri değildir?

A
Oran Ölçeği
B
Sırasal Ölçek
C
Adlandırıcı Ölçek
D
Aralık Ölçeği
E
Soyut Ölçek
Soru 12

“aı hidrojen gazı kitlesi ti zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girerse, tepkimenin bittiği t2 zamanında u yerinde bir su kitlesi var olacak mı?” deney sorusunun, deney-koşulu önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
aı hidrojen gazı kitlesi yerine t2 zamanında u yerinde bir su kitlesi var olacaktır.
B
aı hidrojen gazı kitlesi ti zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girme durumundadır.
C
aı hidrojen gazı kitlesi ti zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girmemiştir.
D
aı hidrojen gazı kitlesi t2 zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girmemiştir.
E
aı hidrojen gazı kitlesi t2 zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girme durumundadır.
Soru 13

Bilim felsefesinde gözleme yol açan kaç soru çeşidi vardır?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 14

Genel olarak tümdengelimsel çıkarımların sahip olduğu 'herhangi bir geçerli çıkarımın öncüllerine ne kadar çok sayıda yeni öncüller eklenirse eklensin çıkarımın geçersiz kılınamaması. yani çıkarımın geçerliliğini koruması' özelliğine ne ad verilir?

A
Şematik-olma
B
Olasılıklı-olma
C
Monotonik-olma
D
Genelleyici-olma
E
Determinist-olma
Soru 15

I. Bilgisel olasılık
II. istatistiksel olasılık
III. Varlıksal olasılık
Yukarıdaki olasılıklardan hangileri bilim felsefesindeki olasılık çeşitlerindendir?

A
Yalnızlll
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

(i) Adurumu gerçek midir? (ii) Adurumu niye gerçektir?
Yukarıda verilen ve bilim felsefesinde “bilgi üretimine yol açan sorular” olarak adlandırılan sorularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aolanaklı bir düzenlilik ise, (ii) sorusu hipotez sınamaya yol açan sorudur.
B
(i) sorusu sınamaya yol açan sorudur.
C
(ii) sorusu açıklamaya yol açan niye sorusudur.
D
Adurumu yalınsa, (i) gözleme yol açan sorudur.
E
(i) sorusuna verilen olumlu yanıt, (ii) sorusuna öndayanak oluşturur.
Soru 17

Salmon’a göre aşağıdakilerden hangisi ontik (varlıksal) bir açıklama modelidir?

A
Pragmatik açıklama modeli
B
Birleştirici açıklama modeli
C
Tümdengelimsel-yasacı açıklama modeli
D
Nedensel-mekanik açıklama modeli
E
Olasılıksal-yasacı açıklama modeli
Soru 18

Bilim felsefesinde, “K bilim insanının t zamanında doğru veya yanlış olduğunu bilmediği ‘A’ önermesini, t zamanında kabul ettiği ‘B’ önermesinden türetmesine” ne ad verilir?

A
Gözlem sonucu
B
Gözlem verisi
C
Deney sonucu
D
Rastlantı deneyi
E
Bilimsel öndeyi
Soru 19

Herhangi bir bilimsel açıklamaya yol açan soruda yer alan sorunun yanıtını oluşturan önermelerin bütününe ne ad verilir?

A
Yasa önermesi
B
Açıklanan-önerme
C
Açıklama önermesi
D
Açıklayan-önerme
E
Gözlem önermesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın Birleştirici Açıklama Modeli'ne göre bir bilimsel açıklamanın başarılı olmasının şartıdır?

A
Açıklayan-önerme bileşen sayısının ve açıklanan-önermelerin sayısının bilim adamları tarafından belirlenmiş birer sayıdan küçük olması gerekir.
B
Açıklayan-önermenin bileşen sayısının, açıklanan-önermelerin sayısından çok küçük olması gerekir.
C
Açıklayan-önerme bileşen sayısının, açıklanan-önermelerin sayısından çok büyük olması gerekir.
D
Açıklayan-önerme bileşen sayısının ve açıklanan-önermelerin sayısının bilim adamları tarafından belirlenmiş birer sayıdan büyük olması gerekir.
E
Açıklayan-önerme bileşen sayısı ile açıklanan-önermelerin sayısının eşit olması gerekir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x