Bilim Felsefesi 2018-2019 Vize Sınavı

Bilim Felsefesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Önerme, ilgili bilim insanları topluluğunca kabul edilmelidir.
II. Önermenin kabul edilmesi gerekçelendirilmelidir.
III. Önerme doğru ya da yanlış olabilir.
IV. Önerme faydalı olmalıdır.
Yukarıdaki koşullardan hangileri, bir bilimsel önermenin bir olgunun bilgisini ifade edebilmesi için yerine getirmesi gereken koşullardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi düşünsel işlemdir?

A
Veri toplama
B
Hipotez kurma
C
Ölçme
D
Deney
E
Gözlem
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir tümdengelimsel çıkarımdır?

A
Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Öyleyse, Sokrates ölümlüdür.
B
Ayşe çalışkandır. Ahmet çalışkandır. Seda, Ayşe ve Ahmet’in arkadaşıdır. Öyleyse, Seda çalışkandır.
C
Marmara Bölgesinin denize kıyısı vardır. Ege Bölgesinin denize kıyısı vardır. Akdeniz Bölgesinin denize kıyısı vardır. Öyleyse, çoğu bölgenin denize kıyısı vardır.
D
Bazı kediler paspasın üstündedir. Öyleyse, Minnoş paspasın üstündedir.
E
Çoğu insan yalnızdır. Öyleyse, Platon yalnızdır.
Soru 4

Belli bazı özelliklerden soyutlanmış olup, kalan özellikleri ise idealleştirilmiş olan somut nesnelere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
salt-olanaklı durum
B
yalın olgu
C
fiziksel dizge
D
kitle
E
birey
Soru 5

“Olgu, karşılığı olduğu önermeyi doğru kılan varlıktır. Bu varlığa ________ denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mutlak kanıt
B
kanıtlayıcı
C
pekiştirici
D
doğru kılıcı
E
bilimsel veri
Soru 6

Bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yaptıkları işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Değilleme olgusu
B
Tümevarım
C
Felsefe
D
Bilimsel yöntem
E
Genel bilim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?

A
Araba
B
Pi sayısı
C
Gardırop
D
Bilgisayar
E
Cüzdan
Soru 8

t anında (zamanında) ve u yerinde (uzay bölgesinde) F nesne-dizgesi türünden bir nesne dizgesi var mı? biçimindeki sorunun olanaklı yanıtlarının hem doğrulanabilir hem de yanlışlanabilir olması (yani ikisinin de birer gözlem önermesi olması) böyle bir sorunun ________ oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
gözlem verisini
B
bağımsız değişkenini
C
deneyini
D
bağımlı değişkenini
E
ön dayanaklarını
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısını oluşturan öğelerden “gözlemleyenler”in içinde yer alır?

A
Gözlemci
B
Gözlemlenen a nesne dizgesi
C
Gözlem sonucu
D
Gözlemlenen u yeri
E
Gözlemlemenin zamanı
Soru 10

Sıcaklık Kelvin (K) dışındaki birimlerde ölçüldüğünde hangi ölçekte bir niceliktir?

A
Adlandırıcı ölçek
B
Richter ölçeği
C
Aralık ölçeği
D
Sırasal ölçek
E
Oran ölçeği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi adlandırıcı ölçekte bir nicelik olarak kabul edilir?

A
Uzunluk
B
Parlaklık
C
Sertlik
D
Kimlik numarası
E
Hava sıcaklığı
Soru 12

a nesne dizgesi t zamanda u yerinde bulunuyor önermesinin deaillemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
a nesne dizgesi t zamanda u yerinde vardır.
B
a nesne dizgesi t2 zamanda u yerinde yoktur.
C
a nesne dizgesi [t 1, t2] zaman aralığında u yerinde bulunuyor.
D
a nesne dizgesi t zamanda u yerinde bulunmuyor.
E
a nesne dizgesi t2 zamanda u yerinde bulunmaktadır.
Soru 13

Ölçme kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir deney önermesinin ifade ettiği bilgiye erişmeyi sağlayabilen bir fiziksel yöntem biçimidir.
B
Gözleme ya da deneye konu olan nesne-dizgelerinin niceliklerine sayısal değer verme işlemidir.
C
Bir gözlem önermesinin ifade ettiği bilgiye erişmeyi sağlayabilen bir düşünsel yöntem biçimidir.
D
Bir gözlem önermesinin ifade ettiği bilgiye erişmeyi sağlayabilen bir fiziksel yöntem biçimidir.
E
Koşulları deneycinin müdahalesi sonucunda belirlenmiş olan bir gözlemdir.
Soru 14

I. Deney, koşulları deneycinin müdahalesi sonucunda belirlenmiş olan bir gözlemdir.
II. Deney, gözlem gibi doğaya sorulan bir soruyu yanıtlamak amacıyla yapılan bir işlem sayılabilir.
III. Deneyi yapan bilim insanı veya bilim insanı ekibine deneyci denir.
IV. Deneye yol açan soru koşulludur.
Deney ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

“a cisminin uzunluğu, [ti, t2] zaman aralığında niye 15,1 cm’den 15,2 cm’ye geçiyor?” sorusu ne tip bir sorudur?

A
Açıklamaya yol açan niye-sorusu
B
Hipotez sınamaya yol açan niye sorusu
C
Sınamaya yol açan niye sorusu
D
Gözleme yol açan niye sorusu
E
Düzenlilik açıklamasına yol açan niye-sorusu
Soru 16

A bilimsel önermesinin P olarak gösterilen bilgisel olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A
-3
B
-1
C
1
D
1,00011
E
92,8
Soru 17

Wesley C. Salmon nedensel olmayan süreçleri ________ olarak adlandırır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tümdengelimsel-süreç
B
sözde-süreç
C
tümevarımsal-süreç
D
mucize-süreç
E
kendinden-süreç
Soru 18

I. “A” açıklanan-önermesi doğrudur.
II. “A” açıklanan-önermesi, “B” açıklayan önermesinden bir tümdengelimsel çıkarımla türetilir.
III. A” açıklanan-önermesinin olanaklı açıklayan -önermelerinden en az biri doğrudur.
IV. “B” açıklayan -önermesi olumsal bir önermedir, yani “B” önermesinin doğru olması da yanlış olması da olanaklıdır. “B” önermesinin bilimsel yönteme dayanarak sınanması da olanaklıdır.
Yukarıdaki seçeneklerden hangileri “A, çünkü B” açıklama-önermesinin tümdengelimsel-yasacı bilimsel açıklama modelindeki doğru olma koşullarını sağlar?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

I. Bilgisel olasılık
II. istatistiksel olasılık
III. Varlıksal olasılık
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesindeki olasılık çeşitlerindendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Michael Friedman'ın Birleştirici Açıklama Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önermeler, ilgili bilim insanları topluluğunca belli bir zamanda kabul edilen önermeler dağarcığına aittir.
B
Belli bir alanda açıklanması istenilen B^...., Bn olguları birer yasadır.
C
Birleştirici Açıklama Modeli, yalnız düzenliliklerin, özellikle yasaların açıklanmasına yöneliktir.
D
Yasalar yasa-önermeleri ile dile getirilir.
E
Birleştirici Açıklama Modeli'nde yalın olguların açıklanması ele alınmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x