Bizans Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Bizans Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İncil’i Yunancadan Gotçaya çeviren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teodorik
B
Ulfilas
C
Alarik
D
Jordanes
E
Stiliho
Soru 2

Latinler tarafından işgal edilen İstanbul’u geri alan VIII. Mihail aşağıdaki hanedanlıklardan hangisinin kurucusudur?

A
Makedon
B
Komnenos
C
Nikephoros
D
Leon
E
Paleologos
Soru 3

VI. Leon döneminde haksız rekabetin ve farklı meslek kolları arasındaki ekonomik ilişkilerin düzgün bir şekilde sürdürülmesi amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vasilika
B
Eparhikon Biblion
C
Agrotikos Nomos
D
Nautikos Nomos
E
Nomofilaka
Soru 4

Roma-Bizans hukukunun en önemli yürürlük kaynaklarından biri olan imparatorluk emirnameleri ilk başlarda dört farklı düzenleme biçimini kapsamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden biri değildir?

A
Decreta
B
Rescripta
C
Scripta
D
Mandata
E
Edicta
Soru 5

Dioklitianos’un emirnamelerinin derlenmesiyle oluşturulmuş yasa derlemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grigorianos Derlemesi
B
Gaius Derlemesi
C
Theodosios Kanunları
D
iustinianos Yasa Derlemesi
E
Ermogenianos Derlemesi
Soru 6

Geç Roma döneminde sivil idarenin başı olarak kullanılan, Bizans döneminde sarayın korunmasından, ordunun silahlanmasından, istihbaratın sağlanmasından ve diplomatik ilişkilerin belirlenmesinden sorumlu kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magistrianos
B
Tema
C
Kuvikularios
D
Stratigos
E
Sakelarios
Soru 7

27 Temmuz 1302’de Osmanlı Beyliği ile Bizans Devleti arasında yapılan, Bizans’ın yenilgisiyle sonuçlanan ve Bitinya bölgesinin İzmit, İznik, Bursa gibi müstahkem mevkileri dışında Osmanlı hakimiyetine girdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sazlı dere zaferi
B
Çirmen zaferi
C
Dimbos zaferi
D
Pelekanan zaferi
E
Bafeus zaferi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ta dimos olarak adlandırılan halk örgütlerinin üstlendiği faaliyetlerden biri değildir?

A
Asayişin sağlanmasına yardımcı olmak
B
Vergilerin toplanmasına yardımcı olmak
C
Senato üyelerini seçmek
D
Gerektiğinde milis gücü olarak savunmaya katkı sağlamak
E
Sportif ve kültürel etkinlikleri organize etmek
Soru 9

I. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bizans tebası Hristiyan halk da bu seferden zarar görmüştür.
B
Seferin sonunda İslâm dünyası içinde Antakya, Urfa, Trablusşam ve Kudüs’te haçlı şehir devletleri kurulmuşur.
C
Pierre l’Ermite’nin başında olduğu haçlı grubu Selçuklular tarafından yenilgiye uğratılmışlardır.
D
Haçlıları yenilgiye uğratan Selçukluların Anadolu’daki egemenlikleri de güçlenmiştir.
E
I. Haçlı seferi Avrupa’da büyük heyecan uyandırdı ve yeni haçlı seferleri için cesaret verdi.
Soru 10

Komninos hanedanlığı döneminde oluşturulan, devletin maaş ödeyecek bir mekanizmasının bulunmaması nedeniyle askeri hizmet ve yükümlülükler karşılığında tahsis edilen devlet arazilerine ne ad verilir?

A
Megas domestikos
B
Antipatos
C
Pronoia
D
Eklogi
E
Didaskalion
Soru 11

Bizans İmparatorluğu’nda kilise teşkilatlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Erken dönemde, kilise idari yapısındaki hiyerarşik sıraya göre ilk sırada başkentte bulunan patrik yer almaktaydı.
B
Erken dönemde, piskoposlar başkentten atanıyor maaşları da merkez hâzineden ödeniyordu.
C
381 yılında yapılan birinci İstanbul Konsili'nde hiyerarşide ilk sıra Roma metropolitliğine verilmiştir.
D
imparatorlukta oluşturulan sivil idari birimler aynı zamanda kilisenin örgütlenmesine de temel oluşturmuştur.
E
Erken dönemde kilise idari yapısındaki hiyerarşik sıraya göre ikinci sırada eyalet merkezindeki metropolit yer almaktaydı.
Soru 12

Bizans Devleti’nin ordu örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
11. yy’da yabancı paralı askerlerin sayısı artarak Bizans ordusunun ana savunma gücünü oluşturmuşlardır.
B
II. Romanos döneminden başlayarak ordunun komutasının doğu ve batı olarak ikiye bölündüğü görülür.
C
10. yy’a kadar Bizans ordusunun ana unsurunu süvari birlikleri teşkil etmektedir.
D
11. yüzyıldan itibaren İstanbul güvensiz sayıldığından kalabalık bir askeri güç ile korunmaya başlanmıştır.
E
Bizans donanması 7. yüzyıla kadar yeterince gelişmiş değildir.
Soru 13

Bizans İmparatorluğu’nda ticaret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I. iustinianos'dan ipek üretimini devlet tekelinden çıkararak bağımsız tüccarlara da üretim hakkı vermiştir.
B
Yabancı tacirlerin imparatorluk topraklarındaki bütün hareketleri eparhosun görevlileri tarafından takip edilirdi.
C
ithalat ve ihracat devlet tarafından yüzde on olarak vergilendirilmiştir.
D
VII. yüzyıldaki Arap yayılması Bizans ticaretinin tahıldan sağladığı semayeyi olumsuz olarak etkilemiştir.
E
imparatorluğun en önemli ticari metaları tahıl ve ipek idi.
Soru 14

I. Aleksios (1081-1118) döneminde tedavüle sokulan bir yüzü çukur, bir yüzü bombeli altın sikkelere ne ad verilir?

A
iperpiron
B
Pound
C
Solidus
D
Nomisma
E
Litra
Soru 15

İsa’nın yaşamı ile ilişkili bir olayın geçtiği bir yerde ya da bir din şehidinin mezarı üzerine inşa edilen genellikle merkezi plan özelliği taşıyan Erken Hıristiyan yapılarına ne ad verilir?

A
Martirum
B
Manastır
C
Kastron
D
Katedra
E
Kripta
Soru 16

“Ada Tipi” ve “Kara Tipi” olmak üzere iki alt grupta değerlendirilen, en tanınmış örnekleri ise Ada Tipi için Neo Moni Kilisesi, Kara Tipi için ise Osios Lukas Kilisesi olan plan tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kompleks Tip
B
Bazilika
C
Rotonda
D
Basit Tip
E
Sekiz Destekli Tip
Soru 17

Kiliselerin doğusunda bulunan ve ibadetin yönünü gösteren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nef
B
Narteks
C
Kubbe
D
Apsis
E
Atrium
Soru 18

Bizans İmparatorluğu’ndaki loncalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Loncalar ile ilgili tek temel kaynak X. yüzyıla ait “Eparhos’un Kitabı” adlı resmi belgedir.
B
Geç Roma ve Erken Bizans döneminde loncalar “collegia” olarak adlandırılmaktaydı.
C
Ticaretle uğraşan kişiler en fazla üç meslek ya da ticaret alanı ile ilgili çalışabilirlerdi.
D
Loncalar “imparatorluk loncaları” ve “kamu loncaları” olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.
E
Roma'da kişi babasının mesleğini sürdürmek zorundayken Bizans'ta böyle bir zorunluluk yoktur.
Soru 19

Kiliselerde altarın önemini vurgulamak için onun üzerini kaplayacak biçimde yapılmış dört sütun üzerindeki kemerlere oturan kubbeyle oluşturulmuş bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sintranon
B
Kiborion
C
Solea
D
Templon
E
Ambon
Soru 20

Anastasios döneminin sonunda Bizans İmparatorluğu'nda dört darphane mevcuttu.
Aşağıdakilerden hangisi bu dört darphaneden biri değildir?

A
İzmit
B
Antakya
C
İstanbul
D
Selanik
E
Roma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x