Bizans Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Bizans Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizans Devleti’nin son imparatorluk hanedanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleologos
B
Laskaris
C
Komnenos
D
Heraklios
E
Makedonya
Soru 2

Konstantinos'un başkanlık yaptığı, Hıristiyanlık inanç esaslarının kesinliğe kavuşturulduğu ve Arianizmin sapkınlık sayıldığı, 325 yılında toplanan konsil aşağıdakilerden hangisidir?

A
İznik Konsili
B
Milano Fermanı
C
iustinianos Kanunları
D
Theodosios Fermanı
E
Kadıköy Anlaşması
Soru 3

I. yy’dan itibaren profesyonel savaşçı süvari birlikleri olarak tarihi kayıtlarda yer alan, İran kökenli, Got, Hun ve Vandal federasyonları içinde, başlangıçta Kuzey Kafkasya bölgelerinde görülürken göçler yoluyla İtalya ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılan kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskitler
B
Medler
C
Alan
D
Asurlular
E
Urartular
Soru 4

Corpus luris Civilis adı ile bilinen yasalar külliyatı aşağıdaki imparatorlardan hangisinin döneminde oluşturuldu?

A
Dioklatianos
B
Konstantinos
C
Anastasios
D
iustinianos
E
Tiberius
Soru 5

(I) Dioklitianos Roma imparatorluğu'nu prefekture adı verilen dört eyalete ayırmıştır. (II) Eyaletlerin başına prefektus denen valiler atanmıştır. (III) Eyaletler, dioceses adı verilen bölgelere ayrılmıştır. (IV) Dioceseslerin başına vicarius adıyla yöneticiler atanmıştır. (V) Şehirlerdeki curiae yani şehir meclisleri önce etkisiz hale getirilmiş ardından hepsi kaldırılmıştır.
Dioklitianos'un idari reformları ile ilgili yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6

Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Konstantinos imparatorluğun Batı kısmında tek hükümdar olmuştur?

A
Galya Savaşı
B
Kartaca Savaşı
C
Üsküdar Savaşı
D
Edirne Savaşı
E
Milvian Köprüsü Savaşı
Soru 7

İsa’nın ve Tanrının özünün ve doğasının aynı olduğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monofizist
B
Pavlikanist
C
Diofizist
D
Ariusçu
E
Bogomil
Soru 8

Aşağıdaki Bulgar Hanlarının hangisinden sonra anti-Hıristiyan hareketlere son verilmiş ve Bulgar Devleti içindeki Bizans nüfuzu Hıristiyanlık kanalıyla artmaya başlamıştır?

A
Omurtag
B
Presyan Han
C
Krum Han
D
Malamir Han
E
Simeon Han
Soru 9

Erken dönem Bizans tarihinde imparatorun has odasından sorumlu kişi manasında kullanılan daha sonra imparatorun sarayının teşrifatından sorumlu kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vicari us
B
Spatarios
C
Kuvikularios
D
Stratigos
E
Logotetis
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Bulgar Devletinin ve Altın Orda Hanlığının oluşumunda yer almış ve İstanbul'un fethini planlayan Çaka Bey'e karşı Bizans ile ittifak yapmıştır?

A
Hazarlar
B
Sibirler
C
Macarlar
D
Kumanlar
E
Avarlar
Soru 11

Karadeniz ile Kafkas Dağlarının kuzeyinde Altay Dağlarından doğan İrtiş ırmağı ile Moldavya üzerinden Karadeniz’e dökülen Dinyester ırmakları arasındaki bölgeye ne ad verilir?

A
Tisa
B
Sahra
C
Deşt-i Kıpçak
D
Kızılkum
E
Karakum
Soru 12

İmparator Teofilos’un İstanbul’da Bağdat sarayı tarzında yaptırdığı saray aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bryas Sarayı
B
Büyük Saray
C
Mangana Sarayı
D
Magnaura Sarayı
E
Vlahema
Soru 13

Bizans’ın İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olan Amorion’u fetheden Abbasi halifesi kimdir?

A
Harun er-Reşid
B
Ebû Ca’fer el-Mansûr
C
Me’mun
D
Mütevekkil-Alellah
E
Mu’tasım-Billah
Soru 14

Bulgarlar aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde Bizans İmparatoru IV. Konstantinos’u yenilgiye uğratıp Bizans toprakları üzerinde bağımsız bir Bulgar devleti kurulmasını kabul ettirmişlerdir?

A
Dulo
B
isperih
C
Batbayan
D
Kubrat
E
irnek
Soru 15

Aşağıdaki devletlerden hangisi İslâm öncesi dönemde Bizans’ın vassalı bir devlettir?

A
Himyeriler
B
Mainliler
C
Gassâniler
D
Lahmîler
E
Kureylliler
Soru 16

Zâtü's-Savârî savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adriyatik Denizi'nde Bizans hakimiyetinin son bulması
B
Kıbrıs'ın Bizans egemenliğinden çıkması
C
Arapların Hz. Osman döneminde Bizans karşısında aldıkları en büyük yenilgi olması
D
Ege Denizi'nde Arap egemenliğinin sona ermesi
E
Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki hakimiyetinin sona ermesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi döneminde, Trabzon İmparatorluğu Anadolu Selçuklu Devleti’ne tabî hale gelmiştir?

A
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
B
I. izzeddin Keykavus
C
Rükneddin Süleymanşah
D
I. Alaaddin Keykubat
E
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 18

Selçuklular'ın Kösedağ Savaşı'nda mağlup olmalarından sonra, Anadolu'daki Moğol saldırılarına birlikte karşı koymak amacıyla Bizans imparatoru ve Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı bir işbirliği anlaşması imzalamışlardır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen anlaşma hangi Anadolu Selçuklu Sultanı ve Bizans İmparatoru arasında imzalanmıştır?

A
II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve III. ioannis
B
I. Alaeddin Keykubad ve I. Aleksios Komnenos
C
I. Rükneddin Süleymanşah ve IX Konstantin Monomakhos
D
I. izzeddin Keykavus ve II. Aleksios Komninos
E
I. Mesud ve II. Theodor Laskaris
Soru 19

I. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik, Bizans’ın eline geçmiştir.
B
Trablus’u ele geçiren haçlılar bölgede bir kontluk kurmuşlardır.
C
Haçlılar tarafından Antakya'da bir şehir devleti kurulmuştur.
D
Bizans imparatoru II. isakios Angelos'un talebi üzerine düzenlenmiştir.
E
Haçlılar tarafından Urfa'da bir şehir devleti kurulmuştur.
Soru 20

II. Haçlı Seferi'nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antakya’nın Selçuklular tarafından fethedilmesi
B
Konya’nın I. Kılıçarslan tarafından fethedilmesi
C
Alman imparatoru III. Konrad ve Fransız Kralı VII. Louis’nin Selçuklulara esir düşmesi
D
Musul Hakimi imameddin Zengi’nin Urfa Kontluğu’na son vermesi
E
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x