Bizans Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Bizans Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçukluların, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Anadolu toprakları için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahru’r-Rûm
B
Bizans
C
Rumeli
D
Azimu’r-Rûm
E
Diyar-ı Rûm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’nin batı komşularından biri değildir?

A
Ruslar
B
Franklar
C
Vandallar
D
Venedikliler
E
Cenevizliler
Soru 3

Bizans devleti tarafından dünyanın öteki gözü sayılan Pers dünyasında 224-651 yılları arasında kurulmuş olan devlet ________ olarak bilinmektedir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Endülüsler
B
Abbasisler
C
Selçuklular
D
Emeviler
E
Sasaniler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’nin kuzey komşularından biri değildir?

A
Avarlar
B
Hazarlar
C
Bulgarlar
D
Normanlar
E
Kumanlar
Soru 5

İustinianos döneminde İstanbul’da inşa ettirilen en önemli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük saray
B
Valens su kemeri
C
Ayasofya
D
Çemberlitaş sütunu
E
Hipodrom
Soru 6

Roma İmparatorluğu topraklarında 311 yılında Hıristiyan olma özgürlüğü aşağıdaki imparatorların hangisi döneminde serbest bırakılmıştır?

A
III. Leon
B
Galerius
C
Aleksios Komnenos
D
iustinianus
E
II. Mihail Rangabe
Soru 7

Roma şehrinin kurucusu olan kardeşler aşağıdakilerden hangisinde doğru ve bir arada verilmişlerdir?

A
Romus-Romulus
B
Graccus-Antonianus
C
Konstantinos-Konstantinus
D
Augustus-Sezar
E
Calicula-Neron
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ta dimos olarak adlandırılan halk örgütlerinin üstlendiği faaliyetlerden biri değildir?

A
Vergilerin toplanmasına yardımcı olmak
B
Senato üyelerini seçmek
C
Gerektiğinde milis gücü olarak savunmaya katkı sağlamak
D
Sportif ve kültürel etkinlikleri organize etmek
E
Asayişin sağlanmasına yardımcı olmak
Soru 9

Üçüncü İstanbul kuşatması hangi halife döneminde yapılmıştır?

A
Muaviye b. Ebu Sufyan
B
Süleyman b. Abdülmelik
C
Harun er-Reşid
D
Mesleme b. Abdülmelik
E
Hişam b. Abdülmelik
Soru 10

Müslüman Arapların akınlarını Anadolu’da önleyebilmek için Bizans Devleti, Anadolu’yu dört eyalete bölmüştür. Bu eyaletler ________ kelimesi ile adlandırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tema
B
Stratigos
C
Tetrarhia
D
Kuvikularios
E
Sakalerios
Soru 11

Herhangi bir devletin kendisinden daha güçlü diğer bir devletin himayesini kabul edip ona tabi olma durumuna ne ad verilir?

A
Barbari
B
Kefere
C
Nasara
D
Vassal
E
İlaf
Soru 12

Erken dönem Bizans tarihinde imparatorun has odasından sorumlu kişi manasında kullanılan daha sonra imparatorun sarayının teşrifatından sorumlu kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratigos
B
Logotetis
C
Kuvikularios
D
Vicarius
E
Spatarios
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz’in kuzeyinde görülen Ogur boylarından biri değildir?

A
Utrigurlar
B
Onogurlar
C
Sarıogurlar
D
Bulgamak
E
Kutrigurlar
Soru 14

Aşağıdaki Bulgar Hanlarının hangisinden sonra anti-Hıristiyan hareketlere son verilmiş ve Bulgar Devleti içindeki Bizans nüfuzu Hıristiyanlık kanalıyla artmaya başlamıştır?

A
Malamir Han
B
Omurtag
C
Krum Han
D
Simeon Han
E
Presyan Han
Soru 15

Aşağıdaki Selçuklu Sultanlarından hangisi Bizans’ın elinden Tatarların yardımıyla kurtulmuştur?

A
II. izzettin Keykavus
B
I. Mesud
C
II. Kılıçarslan
D
Alaeddin Keykubat
E
I. Kılıçarslan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi II. Bulgar Devletinin ve Altın Orda Hanlığının oluşumunda yer almış ve İstanbul'un fethini planlayan Çaka Bey'e karşı Bizans ile ittifak yapmıştır?

A
Hazarlar
B
Kumanlar
C
Sibirler
D
Macarlar
E
Avarlar
Soru 17

II. Haçlı Seferi'nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü ele geçirmesi
B
Alman imparatoru III. Konrad ve Fransız Kralı VII. Louis’nin Selçuklulara esir düşmesi
C
Musul Hakimi İmameddin Zengi’nin Urfa Kontluğu’na son vermesi
D
Antakya’nın Selçuklular tarafından fethedilmesi
E
Konya’nın I. Kılıçarslan tarafından fethedilmesi
Soru 18

IV. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bizans toprakları üzerinde Latin Krallığı’nın kurulması
B
İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesi
C
İznik imparatorluğu’nun kurulması
D
Epir Despotluğu’nun kurulması
E
Kudüs’ün tekrar Hıristiyanların eline geçmesi
Soru 19

Selçuklular'ın Kösedağ Savaşı'nda mağlup olmalarından sonra, Anadolu'daki Moğol saldırılarına birlikte karşı koymak amacıyla Bizans imparatoru ve Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı bir işbirliği anlaşması imzalamışlardır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen anlaşma hangi Anadolu Selçuklu Sultanı ve Bizans İmparatoru arasında imzalanmıştır?

A
I. Rükneddin Süleymanşah ve IX Konstantin Monomakhos
B
I. Alaeddin Keykubad ve I. Aleksios Komnenos
C
II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve III. ioannis
D
I. Mesud ve II. Theodor Laskaris
E
I. izzeddin Keykavus ve II. Aleksios Komninos
Soru 20

I. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haçlılar tarafından Urfa'da bir şehir devleti kurulmuştur.
B
Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik, Bizans’ın eline geçmiştir.
C
Trablus’u ele geçiren haçlılar bölgede bir kontluk kurmuşlardır.
D
Bizans imparatoru II. isakios Angelos'un talebi üzerine düzenlenmiştir.
E
Haçlılar tarafından Antakya'da bir şehir devleti kurulmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x