Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini ve hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olan faaliyetleri yerine getirdikten sonra, özgür iradesiyle yapabileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini geliştirme, toplumsal yaşama gönüllü olarak katılma gibi uğraşıları gerçekleştirebileceği zaman dilimine ne ad verilir?

A
Serbest zaman
B
Boş zaman
C
Varoluşla ilgili zaman
D
Eğlenme zamanı
E
Yükümlülük dışı zaman
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi rekreatif alışveriş hizmet organizasyonlarından biri değildir?

A
Çocuklar için yaz ve kış okulları düzenleme
B
AVM içerisindeki tüketicilere yeni ürünleri tanıtma
C
Tüketicilerin daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için tüketicilerin çocuklarıyla sosyal etkinlik adı altında ilgilenme
D
Özel günleri değerlendirme
E
AVM içerisinde yapısal yönetimde yer alma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması elemanlarından biri değildir?

A
Fiyat karması
B
Reklam karması
C
Satış tutundurma karması
D
Halkla ilişkiler duyurum karması
E
Kişisel satış karması
Soru 4

Yönetim süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beşeri ve maddi kaynakları serbestçe kullanabilme yetkisini gerekli kılar.
B
Yönetici ve yönetilenler arasında uyum ve haberleşmeyi gerektirir.
C
Amaçları gerçekleştirmeye yönelik rasyonel bir süreçtir.
D
Bireysel bir süreçtir.
E
Zamanın ekonomik ve dikkatli şekilde kullanılmasını gerektirir.
Soru 5

Meditasyon, Tai-chi ve yoga gibi etkinlikler hangi rekreasyonel etkinlik türü içerisinde yer alır?

A
Sosyal etkinlikler
B
Basit eğlenceler
C
insani hizmetler
D
Açık hava etkinlikleri
E
Zihinsel etkinlikler
Soru 6

İşletmelerin varlık nedenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef
B
Misyon
C
Strateji
D
Amaç
E
Vizyon
Soru 7

Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?

A
Eğlence
B
Organizasyon
C
Rekreasyon
D
Gösteri
E
Etkinlik
Soru 8

İşletmenin çeşitli bölümlerindeki mevcut faaliyetler üzerinde duran kısa vadeli planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel planlama
B
Stratejik planlama
C
Taktik planlama
D
Operasyonel planlama
E
Merkezi planlama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etkili grup liderlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Liderlik ettikleri insanlara yön ve anlam vermek
B
Statükoyu savunmak
C
Güven sağlamak
D
Risk almak
E
Umut verici olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doğal karar verme modelinin dayandığı becerilerden biri değildir?

A
Sağduyu
B
Dinleme
C
Bilgiyi sadece teori düzeyinde tutma
D
Sistematik düşünme
E
Bilgiyi uygulamaya dökme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karar alma sürecinin basamaklarından biri değildir?

A
Seçenekleri değerlendirme
B
En iyi alternatifin seçilmesi
C
Başarı için gerekli ortamın hazırlanması
D
Kararın ertelenmesi
E
Seçenekler yaratma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon liderlerinin görev yaptığı yerlerden biri değildir?

A
Belediyeler ve ilçe yönetimleri
B
Gönüllü örgütler
C
Profesyonel spor takımları
D
Eyalet, ilçe ve federal yönetimler
E
Terapatik rekreasyon merkezleri
Soru 13

Öz değerlendirme ölçeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katılımcıların değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar.
B
Kişisel kriter koymada katılımcılara fırsatlar sunar.
C
Kendini değerlendirmeyle katılımcıların motivasyonunun yükselmesine fırsat verir.
D
Performans sporuna yönlendirmede kriter oluşturur.
E
Katılımcıların kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.
Soru 14

Bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve programın yararları hakkında insanlara bilgi verme aşağıdaki süreçlerden hangisinin kapsamına girer?

A
Programın tanıtılması
B
Programa katılan bireylerin motivasyonu
C
Etkinlik saatlerinin düzenlenmesi
D
Program adının, sloganının konması
E
Tesislerin seçimi
Soru 15

Proje yönetiminde 7-S’in hangi aşaması çalışma metodunun dizaynı, izlenmesi ve kontrolünü içermektedir?

A
Strateji
B
Planlama
C
Sistem
D
Beceriler
E
Stil/kültür
Soru 16

Gereksinimlerin tanımlanması, açık ve başarılabilir amaçların oluşturulması, kalite, kapsam ve maliyet için rekabet taleplerinin dengelenmesi, çeşitli paydaşların beklentilerine ve farklı ilgi alanlarına yönelik yaklaşımların özelliklere ve planlara adapte edilmesine ne ad verilir?

A
iş ihtiyacı analizi
B
Planlama
C
Proje teklifi
D
Proje yönetimi
E
iş kirilim yapısının oluşturulması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi proje tanımlama dokümanının içerisindeki ana başlıklardan biridir?

A
Araç-gereç tedariği
B
Kalite
C
Alternatiflerin oluşturulması
D
Özümseme
E
Raporlama
Soru 18

Müşteri ilgilerini değerlendiren, etkinliklerini planlayan, liderlik yapan, müşteriye uygun materyali işe koşan, tesisleri sürekli hazır tutan ve bireysel değerlendirme yapabilen bir anlayışı benimseyen rekreasyon eğitimi program modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum kalkınma modeli
B
Varoluşçuluk modeli
C
Sosyal savunma modeli
D
Pazarlama modeli
E
Sosyal planlama modeli
Soru 19

Projelerin birbirlerinden farklı olması esasının yanında her proje için bir takım ortak özellikler bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerden biri değildir?

A
Amaç
B
Zaman programı
C
Basitlik
D
işlerin büyüklüğü ve doğası
E
Kaynaklar
Soru 20

Bu felsefeyi benimseyenler; etkinliği bireyde katılım yoluyla taşınan belirli kapasitelerin gelişimi olarak görürler. Çok çeşitli etkinliklerle bireyin çevresine uyum sağlanması amaçlanır.
Yukarıda anlatılan felsefi yaklaşım nedir?

A
Natüralizm
B
Realizm
C
Pragmatizm
D
Varoluşçuluk
E
idealizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x