Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanların kendilerinden bir şey katmadıkları ya da yapmak için aktif enerji sarf etmedikleri, etkinliklere katılmak yerine izledikleri, seyirci oldukları rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük rekreasyon
B
Kentsel rekreasyon
C
Pasif rekreasyon
D
Bireysel rekreasyon
E
Kapalı alan rekreasyonu
Soru 2

İnsanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan temel fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ve uykuya ayırdığı zaman ile boş zamandan oluşan zaman kavramına ne ad verilir?

A
Çalışma zamanı
B
Çalışma dışı zaman
C
Dinlenme zamanı
D
Gelişim zamanı
E
Aktivite zamanı
Soru 3

Boş zamanın, kişisel gelişime, memnuniyete ve öz zenginleşmeye yardımcı olan bir rolü olduğunu savunan ve aktivitede fark edilen özgürlüğün önemine vurgu yapan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yükümlülük Dışı Zaman Olduğunu Savunan Görüş
B
Klasik Görüş
C
Var olma Durumu Olduğunu Savunan Görüş
D
Sosyal Sınıfın Sembolü Olduğunu Savunan Görüş
E
Bir Aktivite Şekli Olduğunu Savunan Görüş
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon aktivitelerinden biri değildir?

A
Televizyon izlenmesi
B
Tiyatroya gidilmesi
C
Sahilde yapılan yürüyüş
D
Bir futbolcunun maça çıkması
E
Piknik yapılması
Soru 5

Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Sosyal saygınlık
B
Sevgi ve bağlılık
C
Estetik ve bilişsel ihtiyaçlar
D
Güvenlik ihtiyacı
E
Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi terapatik rekreasyon uzmanlarının çalışma alanlarından biri değildir?

A
Tıp hastaneleri
B
Nitelikli hemşirelik merkezleri
C
Hapishaneler
D
Kamplar
E
Antik anıtlar
Soru 7

Çoğulcu kültürel toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Örf, adet ve gelenekler davranışı sınırlar.
B
Boş zaman sınırsızdır ve kendi kendine sonlanır.
C
Bireysel ve alt kültürel kimlik boş zaman davranışı ile ilişkilidir.
D
Kabul edilebilir davranış genişliği mevcuttur.
E
Anlam eksikliğinden dolayı boş zaman değerleri üzerinde tartışma vardır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumda boş zaman özelliklerinden biridir?

A
Kendiliğinden gelişen
B
Vücut merkezli
C
Faydacı yönelim
D
Sınıfsız
E
Kapalı alan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi spor, konser ve festival seyahati hizmet organizasyonu düzenleyen rekreasyonel bir işletmenin müşterileri için organizasyon kapsamında yapması gereken temel görevlerinden biri değildir?

A
Konaklama hizmeti verme
B
Rehberlik etme
C
Yeme içme hizmeti verme
D
Reklam verme
E
Bilet temin etme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Middleton ve Clarke’a göre, ziyaretçi çekim alanlarının kategorilerinden biri değildir?

A
Sanat galerileri
B
Açık alan fitness parkları
C
Tarihi yapılar
D
Vahşi yaşam alanları
E
Temalı parklar
Soru 11

Örgütün uzun süreli yükümlülüklerini ilgilendiren ve refahını önemli şekilde etkileyebilecek kararlara ne ad verilir?

A
Programlanmamış kararlar
B
Rutin kararlar
C
Kurumsal kararlar
D
Temel kararlar
E
Bireysel kararlar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme fonksiyonunun ilkelerinden biri değildir?

A
iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi
B
Amaç birliği ilkesi
C
Yönetim ayrılığı ilkesi
D
Faaliyetlerin tanımlanması ilkesi
E
Hiyerarşi ilkesi
Soru 13

Rekreasyon planlamasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyetleri minimize etmek
B
Doğal çevrenin kalitesini yükseltmek
C
Örgüt içerisinde iş bölümünü planlamak
D
Kapalı rekreasyon alanlarını artırmak
E
Kâr maksimizasyonunu sağlamak
Soru 14

Belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insan kaynakları olmak üzere, parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı, birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek şekilde kararlar alma ve uygulatma süreçleri toplamına ne ad verilir?

A
Yönetim
B
Örgütleme
C
Planlama
D
Yürütme
E
Denetim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin rekreasyon hizmetlerinden biridir?

A
Golf alanları
B
Gece kulüpleri
C
Parklar ve bahçeler
D
Lokantalar
E
Sinemalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama karması unsurlarından biri değildir?

A
Fiyat
B
Ürün
C
Tutundurma
D
Fiziksel ortam
E
Dağıtım
Soru 17

Boş zaman ve rekreasyon pazarlama modelinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organizasyon misyon ve hedeflerini belirleme
B
Pazarlama hedef ve stratejilerini belirleme
C
Pazarlama araştırması yürütme
D
Bütçeyi hazırlama
E
Pazarlama karma kararlarını planlama
Soru 18

Boş zaman ürününden algılanan yararın boş zaman ve rekreasyon ürününün fiyatına bölünmesi ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Kalite
B
imaj
C
Memnuniyet
D
Değer
E
Tatmin
Soru 19

Bir tiyatro oyununa gitmek hangi deneyim sınıfı altında değerlendirilir?

A
Stratejik deneyimler
B
Eğitim
C
Eğlence
D
Sürükleyici deneyimler
E
Estetik deneyimler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden biri değildir?

A
Somut olması
B
Standardize edilememesi
C
Eş zamanlı üretilmesi ve tüketilmesi
D
Sahipliğin olmaması
E
Depolanamaması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x