Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kotler tarafından tanımlanan mega pazarlamanın unsurları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Ürün - Fiyat - Dağıtım - Tutundurma -Yaptırım gücü - Kamuoyu oluşturma
B
Ürün - Fiyat - Dağıtım - Tutundurma -Fiziksel kanıt - Kamuoyu oluşturma
C
Hedef kitle - Fiziksel kanıt - Süreç - Yaptırım gücü - Kamuoyu oluşturma
D
Hedef kitle - Fiziksel kanıt - Süreç - Yaptırım gücü - imaj
E
Ürün - Dağıtım - Halkla ilişkiler - Reklam
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel açıdan rekreasyon türlerinden biridir?

A
Pasif
B
Bireysel
C
Ticari
D
Açık alan
E
Kırsal
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman ve rekreasyon endüstrisinde hizmet organizasyonu türlerinden biri değildir ?

A
Rekreatif sanayi organizasyonu
B
Sosyal ve eğitim içerikli organizasyonlar
C
Hobi rekreasyonu organizasyonları
D
Özel spor merkezi organizasyonları
E
Macera rekreasyonu organizasyonları
Soru 4

Şehir yaşamı ve çevresinden, el değmemiş doğal kaynaklara kadar uzanan doğal çevrenin kalitesini yükseltme amacını taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koordinasyon
B
Rekreasyon programlaması
C
işbölümü
D
Uzmanlaşma
E
Rekreasyon planlaması
Soru 5

Rekreasyon etkinliklerinde amaçların belirlenmesinden sonra, etkinliğin yararlarının ölçülmesi ve maliyetlerin belirlenmesi ile ilgili yapılması gereken çalışmaya ne ad verilir?

A
Fizibilite
B
Bütçe
C
Kaynak
D
Pazarlama
E
Strateji
Soru 6

Etkinliklerde zayıf iletişime, yönetim, otorite ve kontrol boşluklarının doğmasına yol açabilen problem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeffaflık ve objektiflikten yoksunluk
B
Zayıf organizasyon yapısı
C
Potansiyel problemlerin tahmin edilememesi
D
Yetersiz planlama
E
Yetersiz yönetim
Soru 7

Etkinliğin etki ve sonucunu, bu etki ve sonucun nasıl olması gerektiğini dikkate almadan bulmayı ve değerlendirmeyi amaçlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profesyonel kanı yaklaşımı
B
Güçlendirme değerlendirmesi yaklaşımı
C
Tepkisel yaklaşım
D
Amaç temelli yaklaşım
E
Amaçsız yaklaşım
Soru 8

Mezuniyet töreni aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Şirket
B
Eğitim
C
Sosyal
D
Eğlence
E
Rekreasyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika’daki rekreasyon liderliğinin sınıflarından biri değildir?

A
Belediye ve ilçe yönetimleri
B
Zorunlu rekreasyon
C
Eyalet ve federal yönetimler
D
Gönüllü yönetimler
E
Terapatik rekreasyon
Soru 10

Grup üyelerine temas etmekten kaçınan, yol göstericiliği, öneri getirme işlevlerini tamamen gruba bırakan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görev yanlısı liderlik
B
Kontrolcü liderlik
C
Danışmacı liderlik
D
ilgisiz liderlik
E
Karizmatik liderlik
Soru 11

Kararların çıktılarını ve her bir kararın adım adım incelenmesini, zihinde olması muhtemel olayların belirlenerek önlem alınmasını kapsayan karar alma tekniğine ne ad verilir?

A
Yansıtıcı düşünme
B
Simülasyon
C
Doğal karar verme
D
Analitik karar verme
E
Model tanıma
Soru 12

Rekreasyon liderinden beklenen nedir?

A
Kurumun kâr elde etmesini sağlamak
B
Grubun kültürel faaliyetlerini yönetmek
C
Grubun finans ihtiyaçlarını karşılamak
D
Grup üyelerine mutluluk ve tatmin yaşatmak
E
Grubun gündelik ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 13

Katılımcıların, arkadaşlarının ortaya koydukları performansları değerlendirmesine olanak tanıyan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz değerlendirme formu
B
Grup değerlendirme formu
C
Gözlem kartı
D
Kontrol listeleri
E
Soru-cevap kartı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi program içeriğinin tasarımını gerçekleştiren programcıların yanıt araması gereken sorulardan biri değildir?

A
Program tanıtımı nasıl gerçekleştirilecek?
B
Program politikaları belirlendi mi?
C
Uygulama süresi ne kadar?
D
Hedefler nasıl ölçülecek?
E
Hedef kitle kaç kişi?
Soru 15

Bireylerin kendi kararlarıyla oluşturduğu etkinlikleri öne çıkaran rekreasyon eğitimi program modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal savunma modeli
B
Pazarlama modeli
C
Varoluşçuluk modeli
D
Sosyal planlama modeli
E
Toplum kalkınma modeli
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon eğitimi programı hazırlık sürecinde programcının hedefleri belirlemesinden sonra ortaya koyması gerekenlerden biri değildir?

A
insan gücü ve tesis ihtiyacı
B
Süre
C
Tahmini maliyet
D
Programın gerekçesi
E
Değerlendirme süreçleri
Soru 17

Rekreatif proje yöneticisi projeyi tamamlayabilmek için proje planını içeren bir taslak oluşturmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi taslakta ilk ifade edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A
Koordinasyon bilgisi
B
Proje yöneticisinin rolleri
C
Yönetici sorumlulukları
D
Proje takımı
E
Amaçlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetim sürecini oluşturan basamaklardan biri değildir?

A
Programlama
B
Kapatma
C
Koordinasyon
D
Planlama
E
Kontrol etme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi her projede mutlaka olması gereken özelliklerden biridir ?

A
Organizasyonel yapı
B
Mutabakat
C
iş anlayışı ve ortamı
D
Kısıtlar
E
Stratejik plan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi rekreatif projede kontrol aşamasının süreçlerinden biridir?

A
iş yükleri ve çalışma elemanlarının birbiri ile olan bağını ölçmek
B
Proje aktivitelerinin ne ölçüde tamamlandığını ölçmek
C
Kaynak ve zaman ilişkisini ölçmek
D
işletme bölümleri ve fonksiyonları arasındaki bağı kontrol etmek
E
Projedeki görevlerin ne zaman başlayacağını belirlemek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x