Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin, yenilenmenin çalışma için olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sınıfın sembolü olduğunu savunan görüş
B
Yükümlülük dışı zaman olduğunu savunan görüş
C
Bir aktivite şekli olduğunu savunan görüş
D
Var olma durumu olduğunu savunan görüş
E
Klasik görüş
Soru 2

Tatil rekreasyonu hangi rekreasyon faaliyeti içinde sınıflandırılmaktadır?

A
Mekânsal açıdan
B
Fonksiyonel açıdan
C
Yerel sınıflamaya göre
D
Zamansal açıdan
E
Etkinliklere katılma şekline göre
Soru 3

Pasif nitelikte olan, daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için uygun olan, sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artistik rekreasyon
B
Günlük
C
Sosyal
D
Değişken
E
Entelektüel
Soru 4

Değişen yaşam koşulları ile birlikte insanların ihtiyaç ve zevklerinin de değişmesi rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen hangi faktör içerisinde yer alır?

A
Sezonluk engeller
B
Rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması
C
Cinsiyet ve sosyal sınırlama
D
Kaynaklar ve moda
E
Finansal kaynaklar
Soru 5

Rekreasyon programlarına katılarak potansiyellerinin farkına varabilen, yaratıcılıklarını geliştirebilen insanlar Maslovv’un hiyerarşisinde hangi ihtiyacı karşılamış olacaklardır?

A
Değer verme
B
Kendini gerçekleştirme
C
Güvenlik
D
Sosyal saygınlık
E
Temel fizyolojik
Soru 6

Şehir imajı, turizm alt yapısı, ekonomik yarar, kültürel değişim, çevresel ve kültürel koruma gibi üst düzey katkıları olan büyük etkinlikler hangi boş zaman ve rekreasyon hizmeti organizasyonu kapsamındadır?

A
Spor, konser ve festival seyahati organizasyonları
B
Rekreasyonel turizm seyahati organizasyonları
C
Macera rekreasyonu organizasyonları
D
Eğlence ve animasyon organizasyonları
E
Sosyal ve eğitim içerikli organizasyonlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayi rekreasyonu organizasyonlarının önündeki engellerden biri değildir?

A
Sanayiyi oluşturan şirket sahiplerinin ve çalışanlarının konu ile ilgili bilgi yetersizliği ve farkındalığındaki eksiklikler
B
Rekreatif sanayi organizasyonuna devlet desteğinin ve teşvikinin yetersizliği
C
Boş zaman ve rekreasyon alanında uzman sayısının azlığı
D
Var olan boş zaman ve rekreasyon işletmelerinin organizasyon tipine az ilgi göstermesi
E
Boş zaman ve rekreasyon faaliyetleri yapan ticari işletmelerin azlığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplulukta boş zamanın özelliklerinden biridir?

A
Moda
B
Organize olmuş
C
Akıl merkezli
D
Sınıfsal
E
Muhafazakâr
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş toplumlarda kültürel çoğulculuğun boş zaman ve rekreasyon davranışları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
iletişim gücü
B
Rol
C
Ticari organizasyonların rolü
D
Davranıştaki çeşitlilik
E
Devletin rolü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi okullarda yapılan boş zaman ve rekreasyon hizmeti örneklerinden biri değildir?

A
Festival
B
Gezi
C
Fuar
D
Şenlik
E
Piknik
Soru 11

Ortak amaçları gerçekleştirebilmek için organizasyonun farklı birimlerini birbirine bağlamak ve bütünleşmiş bir hale getirmek şeklinde tanımlanan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim
B
Koordinasyon
C
Örgütleme
D
Yöneltme
E
Planlama
Soru 12

Yöneticileri ilgilendiren faaliyetleri başarma yükümlülüğü olarak belirtilen örgütlenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kumanda birliği
B
Amaç birliği
C
Yönetim birliği
D
Hiyerarşi
E
Yetki ve sorumluluk
Soru 13

Hükümetler ve yerel yönetimlerin çeşitli kuruluşlar oluşturarak, bu kuruluşlara rekreasyon faaliyetlerinin organize edilmesinde finansal destek sağladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1890-1920
B
1930-1950
C
1960-1970
D
1970-1980
E
1980-Günümüz
Soru 14

Örgüt bileşenlerinin ayrı işlevsel birimleri olarak değil, örgüt amaçlarına olan katkıları çerçevesinde birbirleri ile ilişkili olarak düzenlenmesinin öngörüldüğü yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post Modern Yaklaşım
B
Klasik Yönetim
C
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
D
Neo-klasik Yaklaşım
E
Durumsallık Yaklaşımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi denetim fonksiyonunun sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Bütünsellik
B
Anlaşılabilirlik
C
Tarafsızlık
D
Ulaşılabilirlik
E
Ekonomiklik
Soru 16

Bir dizi fiziksel ve kimyasal özelliğin kolayca görülebilecek biçimde bir araya toplandığı nesneye ne ad verilir?

A
Sponsorluk
B
Ürün
C
Tanıtım
D
Hizmet
E
Ticaret
Soru 17

Hizmetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hizmetler türdeş değildir.
B
Eş zamanlı üretilir ve tüketilirler.
C
Hizmetlerde sahiplik yoktur.
D
Hizmetler dayanıksızdır, depolanamaz.
E
Hizmetler, öncül destek sağlarlar.
Soru 18

Kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarına ne ad verilir?

A
Kurumsal satış
B
Kurumsal reklam
C
Kurumsal imaj
D
Kurumsal halkla ilişkiler
E
Kurumsal kimlik
Soru 19

Bireylerin geçmişteki başarılarını, o an yaşadıklarını ve geleceğe dair bakış açılarını değerlendirmesini tanımlayan hizmet pazarlaması boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama yönelimi
B
Polikronik yönelim
C
Geçici yönelim
D
Sosyal yönelim
E
Olikronik yönelim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması elemanlarından biri değildir?

A
Dağıtım
B
Reklam
C
Kişisel satış
D
Duyurum
E
Satış tutundurma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x