Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2017-2018 Final Deneme Sınavı

Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çalışma dışı zamanın içinde yer alır?

A
İşe bağımlı zaman
B
Varoluşla ilgili zaman
C
İşe gelip giderken kullanılan zaman
D
İşle ilgili mesai dışı yapılan mesleki uğraşlar
E
İşe gitmek için evde hazırlık yapılan zaman
Soru 2

Rekreasyon faaliyetleri, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin hangi basamağında yer alabilir?

A
Temel fizyolojik ihtiyaçlar
B
Güvenlik ihtiyacı
C
Sosyal ihtiyaçlar
D
Değer verilme ihtiyacı
E
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Çoğulcu Kültürel Toplumların boş zaman davranış özelliklerindendir?

A
Kabul edilebilir davranış kısıtlılığı
B
Boş zamanın sınırlı ve bir sonu olduğu düşüncesi
C
Örf, adet ve gelenekler davranışı sınırlar
D
Evrensel olmayan gelenekler kabul edilmemesi
E
Deneyim ya da alternatiflerin eksikliği
Soru 4

Gelişen boş zaman ve rekreasyon hizmetleri özel spor merkezlerinin ürünlerini de çeşitlendirmektedir. Hangisi bu durumun bir sonucu değildir?

A
Binicilik kursları
B
Bisiklet gezileri
C
Trekking gezileri
D
Kayak turları
E
Termal kamplar
Soru 5

“Rekreasyon sisteminde yer alan her çalışan kendi görev, sorumluluk ve yetkilerinden oluşan pozisyon sınırlarını açıkça bilmelidir” tanımı hangi yönetim ilkesi için geçerlidir?

A
Pozisyonların Tanımlanması
B
Çalışmaların Süreçlere Uygunluğu
C
Karar ve Amaçlar
D
Yönerge Bütünlüğü
E
Tek Başkan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin olağan rekreasyon tesisleri arasında yer almaz?

A
Gece kulüpleri
B
Müzeler
C
Kütüphaneler
D
Parklar ve bahçeler
E
Rekreasyon merkezleri
Soru 7

Pazarlama karması kavramı kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Paul Singer
B
Paul Rutherford
C
Philip Kotler
D
Melaine Sawyer
E
Jerome McCarthy
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi her projede mutlaka olması gereken faktörlerden biridir?

A
Programlama
B
Kalite
C
Kaynaklar
D
Kapsam
E
Görev tanımları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etkili grup liderlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sübjektif olmak
B
Liderlik ettikleri insanlara yön ve anlam kazandırmak
C
Güven sağlamak
D
Risk almak
E
Umut verici olmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet türüne göre yapılan sınıflama yer alan etkinliklerden değildir?

A
Festival etkinlikleri
B
Rekabet içeren etkinlikler
C
Sanat etkinlikleri
D
Drama etkinlikleri
E
Spor etkinlikleri
Soru 11

Rekreasyon etkinliklerinde anahtar role sahip olan ve kişileri, bilgiyi, maddi ve maddi olmayan unsurları, her bir birimde ya da takımda neler olduğunu bilen insanları bir araya getiren kişiye ne ad verilir?

A
Personel
B
Planlayıcı
C
Koordinatör
D
Kontrolör
E
Alan uzmanı
Soru 12

Durumsal Yaklaşıma göre aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi liderin davranışlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Gerçekleştirilecek amacın niteliği
B
Üstlerin beklentileri ve davranışları
C
Liderin kişisel ve fiziksel özellikleri
D
Meslektaşlarının özellikleri ve beklentileri
E
Örgütsel iklim ve politikalar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi programcı tasarımını gerçekleştiren programcıların yanıt bulması gereken sorulardan biri değildir?

A
Uygulama süresi ne kadar?
B
Programın tanıtılması nasıl gerçekleşecektir?
C
Program hedefleri nasıl ölçülecek?
D
Tesis durumu nedir?
E
Katılımcıdan ne kadar ücret alınacaktır?
Soru 14

Rekreasyonun önemine aşağıdaki özelliklerden hangisi etkide bulunmaz?

A
Yaşam kalitesini arttırması
B
Toplumsal değerlerin farkına varılmasını sağlama
C
Diğer toplumlarla birlikte ortak hareketi sağlama
D
Toplumsal kalkınmaya katkı sunması
E
Eğitim işlevi taşıması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, rekretif proje modelinde olmaması gereken özelliklerden birisidir?

A
Rekreatif etkinlik ihtiyacının ortaya çıkması
B
Detaylı bir etkinlik planının hazırlanması
C
Uzman personel ihtiyacının giderilmesi
D
Rekreatif etkinlikleri uygulamaya geçiş
E
Proje hakkında öz eleştiri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi bilimini oluşturan konulardan biridir?

A
Planlama
B
Faaliyetler
C
Bütçe
D
Kaynaklar
E
Proje takımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ticari rekreasyon hizmetlerinden biri değildir?

A
Doğal çevre gezileri
B
Sağlık merkezleri
C
Tatil çiftlikleri
D
Avcılık rehberliği
E
Binicilik kulüpleri
Soru 18

İnsanlara ve kuruluşlara nereye gittiklerini görme imkânı tanıyan, gitmek istedikleri yere nasıl, hangi yolla ve ne kadar sürede, hangi aşamalardan geçerek gideceklerini gösteren sisteme ne ad verilir?

A
Amaç
B
Strateji
C
Plan
D
Planlama
E
Taktik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun bireye sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Yaratıcılık kazandırılması
B
Statü kazandırması
C
Kişisel beceri ve yeteneğini geliştirmesi
D
Ruh sağlığı kazandırılması
E
Mutlu etmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, proje yaşam döngüsü aşamalarından biri değildir?

A
Proje takımının oluşturulması
B
Organizasyon ve hazırlık işleri
C
Projeye başlamak
D
Projeyi kapatmak
E
Proje işlerini yerine getirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x