Büyük Selçuklu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçuklular'ın bilinen ilk atası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçuk
B
Tuğrul
C
Dukak
D
Buğra
E
Çağrı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Melikşah'ın Diyarbekir Sefer i'nin sonuçlarından biri değildir?

A
Musul valisi Müslim b. Kureyş'in öldürülmesi
B
Mervanîler hanedanının tarihe intikal etmesi
C
Mardin, Siirt, Erzen ve Hısn Keyfâ'nın Selçuklular'ın eline geçmesi
D
Vezirin himayesindeki Amid şehrinin düşmesi
E
Sefer sırasında 1.000.000 dinar değerinde ganimetin ele geçirilmesi
Soru 3

Alp Arslan’ın Deşt-i Kıpçak Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sefer, ticaret yollarının güvenliğini bozanları cezalandırmak amacıyla düzenlenmiştir.
B
Halife’nin çağrısı üzerine, sonuç almamadan geri dönülmüştür.
C
Alp Arslan, Kıpçak reisini itaat altına almıştır.
D
Alp Arslan, Cend şehrinin hâkimiyetini oğlu Melikşah'a vermiştir.
E
Harizm'in doğusu ve batısındaki topraklar ele geçirilmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar’ın Bâtıniler'e karşı almış olduğu tedbirlerden biri değildir?

A
Selçuklu devlet adamları içerisindeki Bâtıni taraftarlarını ortadan kaldırması
B
Selçuklu Meliki Rıdvan döneminde Halep'te güçlenen Bâtınîler'e karşı harekât başlatması
C
Melikşah’ın yaptırmış olduğu Şahdiz Kalesi'ni Bâtıniler'den temizlemesi
D
Bâtıni hareketlerinin merkezi konumundaki Alamut Kalesi'ni kuşatması
E
Bâtınileri, Berkyaruk’a karşı siyasi koz olarak kullanması
Soru 5

“Kendime bir saray yapar da yanma Allah’ın evini inşa etmezsem utanırım” sözünü ifade eden dindar sultan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuğrul Bey
B
İbrahim Yinal
C
Gazneli Mahmut
D
Alp Sungur Yakutî
E
Çağrı Bey
Soru 6

Salgurlu Atabeyi Selçukşah'ın ölümünden sonra tahta geçen II. Sa’d’ın kızı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zümürrüd Hatun
B
inanç Hatun
C
Abiş Hatun
D
Terken Hatun
E
Mümine Hatun
Soru 7

İlk Suriye Selçuklu meliki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed b. Arslanşâh
B
Kara Arslan Kavurt Bey
C
Kirmanşâh b. Kavurd
D
Arslanşâh b. Kirmanşâh
E
Tacüddevle Tutuş
Soru 8

Büyük Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmud
B
Melikşah
C
Berkyaruk
D
Sancar
E
Muhammed Tapar
Soru 9

Halep Selçuklu Melikliği için hayati tehdit oluşturan haçlı prensliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trabzon Rum imparatorluğu
B
İznik Rum imparatorluğu
C
Dımaşk Kontluğu
D
İstanbul Latin imparatorluğu
E
Antakya Prinkepsliği
Soru 10

İmameddin Zengi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Musul Atabeyliği'nin kurucusudur.
B
Artuklular'la girdiği mücadeleden yenik çıkmıştır.
C
1137'de Haçlılarla yaptığı savaşta yenilmiştir.
D
Oğlu Kasimüddevle Aksungur Halep valiliği yapmıştır.
E
Halife Raşid tarafından öldürülmüştür.
Soru 11

Dînever Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sultan Sancar, Irak Selçuklular'ı içindeki karışıklıklara müdahale etmek amacıyla yola çıkmıştır.
B
Mesud çok ağır bir yenilgiye uğrayarak savaştan kaçmıştır.
C
Sultan Sancar, savaş sonunda Irak Selçuklu tahtına yeğeni Tuğrul’u oturtmuştur.
D
Halife Müsterşid, Mesud tarafında bizzat savaşa katılmıştır.
E
1132 yılında Sultan Sancar ve Mesud arasında meydana gelmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Musul Atabeylerinden biri değildir?

A
Nureddin Arslanşah
B
I. Seyfeddin Gazi
C
Kudbeddin Mevdûd
D
izzeddin Mesud
E
Kutluğ inanç
Soru 13

Save Savaşı (14 Ağustos 1119) kimler arasında yapılmışıtr?

A
Melik Mesud - Sultan Davud
B
Melik Süleyman - Sultan Muhammed
C
Melik Sancar - Sultan Mahmud
D
Melik Davud - Sultan Tuğrul
E
Melik Mesud - Sultan Mahmud
Soru 14

Selçuklu tarihinde ilk deniz aşırı seferi düzenleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıdvan
B
Tutuş
C
Kavurt
D
Tekiş
E
Sultanşah
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tâbilik yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Metbû adına hutbe okutmak
B
Tabî olduğu hükümdarın kızıyla evlenmek
C
Çocuklarından bir veya birkaçını metbûnun sarayına rehin göndermek
D
Vergi vermek
E
istendiğinde asker göndermek
Soru 16

“ez-Zîcu'l-Mu'teberi's-Sancarî es-Sultânî” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdurrahman el-Hâzinî
B
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
C
İbn Havkal
D
Gazzâlî
E
Ebüî-Kâsım Kuşeyî
Soru 17

Büyük Selçuklu Devleti’nde edebiyat alanındaki çalışmaların Farsça yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokrasi dilinin Farsça olması
B
Halk dilinin Farsça olması
C
Sarayda Türkçe konuşulması
D
Farsça yazım dilinin kolay olması
E
Fars kökenli edebiyatçılar yetişmesi
Soru 18

Büyük Selçuklu Devleti emirlerinden biri olan Emîr-i dâd'ın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultanın verdiği emirleri tebliğ etmek
B
Törenlerde sultanın silahını taşımak
C
Siyasi suç işleyen kişilerin cezasını infaz etmek
D
Saray mutfağına gerekli malzemeleri temin etmek
E
Sarayı muhafaza etmek
Soru 19

Kut anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kut yetisinin menşeî ilahiydi.
B
Hükümdarın kut sahibi bir soydan gelmesi gerektiğine inanılırdı.
C
Türk hükümdarlarının kut sahibi olması onu hesap sorulamaz yapmazdı.
D
Kut inanışına göre kişi iktidarı zor kullanarak elinde tutardı.
E
Kut anlayışının temeli İslamiyet öncesine dayanırdı.
Soru 20

Celâlî Takvimini hazırlayan heyete başkanlık eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasıruddin Tusi
B
Ömer Hayyam
C
Gazzâlî
D
Hatîb el-Bağdâdî
E
Nizâmülmülk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x