Büyük Selçuklu Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Oğuzlar'ın X. yüzyıldaki yaşamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yarıgöçebe bir şekilde yaşamışlardır.
B
Kendilerine yetecek kadar ziraatle uğraşmışlardır.
C
Bu dönemde bir yabgu tarafından idare edilmişlerdir.
D
Hayvancılık başlıca üretim alanları olmuştur.
E
Oğuz şehirlerinde zanaat ve ticaretle ilgilenilmemiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey’in Birinci Bağdad Seferi’ni düzenlemesinin amaçlarından biri değildir?

A
Suriye ve Mısır kaçkınları ile savaşmak
B
Hacca gitmek
C
Hac yollarını eşkıyalardan temizlemek
D
Halife’yi tahttan indirmek
E
Peygambere hizmetle şereflenmek
Soru 3

Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi'nin (1054) sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçuklu ordusunun savaş sonunda yüklü bir ganimet elde etmesi
B
Malazgirt'in bir ay muhasara edilmesine rağmen alınamaması
C
Bayburt'a ulaşan Selçuklu ordusunun Frank askerlerini püskürtmesi
D
Malazgirt'in komutan Ermeni Gagik tarafından müdafaa edilmesi
E
Tuğrul Bey'in bu sefer sonunda bir daha Anadoluya gelmeme kararı alması
Soru 4

932-1056 yılları arasında Fars, Hûzistan ve Kirman'da hüküm sürmüş olan Deylemli hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büveyhoğulları
B
Fatımiler
C
Sasanîler
D
Samanoğulları
E
Karahanlılar
Soru 5

Birinci Bağdad Seferi sonrasında, Halife'nin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büveyhoğullarının Halife üzerindeki baskısı kırılmıştır.
B
Halifelik toprakları doğrudan Selçuklu idaresine geçmiştir.
C
Halife’nin gücü artmıştır.
D
Halife, Çağrı Bey’in kızıyla evlendirilmiştir.
E
Halife’ye Tuğrul Bey tarafından maaş bağlanmıştır.
Soru 6

Tuğrul ve Çağrı Beyler'in idaresindeki Selçukluların Harezm ve Maveraünnehir'den göç ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu
B
Horasan
C
Gazne
D
Kirman
E
Buhara
Soru 7

“Sahib-i Divân-ı Risâlef’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orduda görevli yabancı askerlerin aldığı unvandır.
B
Önemli illere tayin edilen, emrinde bir garnizon da bulunan askerî-merkez valisidir.
C
Türkler'de tuğracı adı verilen, devletin iç ve dış yazışmalarını yapan kurumun başındaki üst düzey görevlidir.
D
Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun tüm yetkilerini üstlenen devlet görevlisidir.
E
Müslüman olan Oğuzlar için yaygın olarak kullanılan bir unvandır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Batı Karahanlılar'da cezai bir uygulama olan müsadere yaptırımını ifade eder?

A
Vatana ihanetle suçlanan devlet görevlilerinin sürgüne gönderilmesi
B
Devlet güvenliğini ilgilendiren siyasi suçlar kapsamındaki suçluların idam edilmesi
C
Ordu içerisinde başkaldıran ve isyan eden askerlerin idam edilmesi
D
Devlet görevlilerinin haksız biçimde edindikleri servetlerine el konulması
E
Belirlenen fiyatlara uymayan esnaf ve zanaatkarların sorguya çekilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonunda yapılan anlaşmanın maddelerinden biri değildir?

A
Antakya, Urfa, Malazgirt ve Ahlatın Selçuklular'a terk edilmesi
B
Selçuklu sultanı talep ederse, imparatorun askeri yardımda bulunması
C
Bizans devletinin yıllık 360.000 dinar vergi ödemesi
D
Bizans ülkesindeki tüm Müslüman esirlerin serbest bırakılması
E
iznik’in doğusunun Selçuklular'a bırakılması
Soru 10

“Ada”nm Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Sahâb
B
el-Cezire
C
Arran
D
Emir-i Dâd
E
Sâve
Soru 11

Vezir Nizamülmülk'ün kurulmasını teklif ettiği fakat Alp Arslan'ın “Dostlarımı düşman düşmanlarımı da dost gösterirler” endişesi ile reddettiği teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posta
B
Saray
C
istihbarat
D
Divan
E
Adliye
Soru 12

Melikşâh'ın bizzat Musul Seferi'ne çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musul’da halkın Melikşâh'a karşı ayaklanması
B
Tutuş'un isyan etmesi
C
Bizans'ın Musul'u kuşatmış olması
D
Musul valisi Müslim b. Kureyş'in, Fatımîler'le işbirliği yapması
E
Musul’un zengin ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar devrinde meydana gelen olaylardan biri değildir?

A
Mengüpars isyanı
B
Alamut kuşatması
C
Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan ile mücadele etmesi
D
Kudüs Haçlı Krallığı'nın kurulması
E
Hille Emiri Seyfüddevle Sadaka’nın öldürülmesi
Soru 14

Mervanoğulları, Melikşâh'ın düzenlediği hangi sefer sonucunda yıkılmıştır?

A
Kafkasya
B
Diyarbekir
C
Musul
D
Alamut
E
Hârezm
Soru 15

Melikşah'ın ölümünden sonra Arslan Argun'un isyan çıkarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Selçuklu tahtına oturmak istemesi
B
Ele geçirdiği Horasan'ı iktâ bölgesine katmak istemesi
C
Suriye ve el-Cezire üzerinde hakimiyet kurma çabası
D
Berkyaruk'a karşı Muhammed Tapar'ı desteklemesi
E
Böribars ile anlaşmazlığa düşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar ile Berkyaruk'un saltanat mücadeleleri esnasında yaptıkları savaşlardan biri değildir?

A
Talaş
B
Rûzrâver
C
Hemedan
D
Rey
E
Hoy
Soru 17

Alp Arslan'ın muharebelerde ustalıkla uyguladığı Türk savaş taktikleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fersah belirleme - Karargâh yıkma - Gölge oyunu
B
Hedef şaşırtma - Ok taktiği - Yılan sokması
C
Kanat çırpma - Duman oyunu - Ateş topu atma
D
Pusu bozma - Ok yağmuru - Yenilme oyunu
E
Sahte ricat - Turan taktiği - Kurt oyunu
Soru 18

Melikşâh’ın ölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yediği av etinden zehirlenerek vefat etmiştir.
B
Cenazesi İsfahan’da yaptırdığı medreseye defnedilmiştir.
C
Bir suikaste kurban gitmiş olma ihtimali güçlüdür.
D
Türkistan Seferi sırasında şehit edilmiştir.
E
1092 yılında 40 yaşlarında vefat etmiştir.
Soru 19

Tuğrul Bey'in ölümü üzerine yaşanan taht mücadeleleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En şiddetli taht mücadelesini Kavurt Bey vermiştir.
B
Vezir Amidü'lmülk Kündürî, veliaht Süleymanı tahta çıkarmak istemiştir.
C
Alp Arslan rakiplerini bertaraf ederek tahta oturmuştur.
D
Alp Arslan, taht için mücadeleye giren amcası inanç Yabgu'yu yenilgiye uğratmıştır.
E
Kutalmış, mücadele esnasında kardeşi Resûl Tegin'in desteğini almıştır.
Soru 20

Selçukluların bağlı olduğu Oğuz kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçok
B
Avşar
C
Salur
D
Bozok
E
Kayı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x