Büyük Selçuklu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski Türklerde ordu komutanı anlamına gelen, Oğuzlarda da önemli devlet görevlileri arasında yer alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hacib-i kebir
B
Muhasip
C
Sübaşı
D
Nedim
E
Candar
Soru 2

Berkyaruk'un, saltanatını korumak için kardeşleri ve amcaları ile kıyasıya mücadele ettiği dönemde İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salgın hastalıklar neticesinde nüfusun büyük ölçüde azalması
B
Fatımî halifeliğinin Hicaz bölgesini ele geçirmesi
C
Doğudan gelen büyük göç dalgalarının sorunlar yaratması
D
Haçlı Seferleri'nin başlaması
E
Bâtınîlerin faaliyetlerinin artması
Soru 3

Süleymanşâh kaç yılında Antakya’yı fethederek Büyük Selçuklu Devleti'ne komşu olmuştur?

A
1077
B
1078
C
1084
D
1085
E
1092
Soru 4

Alp Arslan’ın II. Kafkasya Seferi’nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehzade Erbasgan’ın isyan etmesi
B
Gürcü melikinin Ani’yi istila etmesi
C
imparator Diogenes’in Ahlat’ı kuşatması
D
Mervanî emirinin isyan etmesi
E
Hazar’ın kuzeyinden Avrupa’ya göç eden Oğuzların karışıklık yaratması
Soru 5

Dandanakan zaferinden sonra Büyük Selçuklulara bağlı olarak kurulan ilk meliklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kirman Selçuklu Melikliği
B
İran Selçuklu Melikliği
C
Afganistan Selçuklu Melikliği
D
Irak Selçuklu Melikliği
E
Dandanakan Selçuklu Melikliği
Soru 6

Halep Selçuklu Melikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tutuş’un ölümünden sonra Suriye Selçuklularının ikiye bölünmesiyle ortaya çıkmıştır.
B
Haçlıların, Suriye ve Filistin topraklarını işgal etmesini önlemişlerdir.
C
Melik Rıdvan tarafından kurulmuştur.
D
Hâkimi oldukları Kudüs, Fatımîler tarafından işgal edilmiştir.
E
Bir dönem Fatımîler adına Şiî hutbesi okutmuşlardır.
Soru 7

Selçukluların bilinen ilk atabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toğtegin
B
Mahmut
C
Muhammed
D
Nizamülmülk
E
Böri
Soru 8

Suriye Selçuklu Melikliği'nin kurucusu ve kuruluş yılı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tutuş-1079
B
Dukak-1085
C
Tuğrul-1089
D
Davud - 1179
E
Rıdvan-1195
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların üzerine Büyük Selçuklu merkezinden tayin edilen Şahnelerin görevlerinden biri değildir?

A
Oğuzların yerleşiklere karşı uyumsuz hareketlerde bulunmalarını önlemek
B
Oğuzlardan düzenli bir ordu kurmak
C
Vergileri toplamak
D
Devlet ve boy beyleri arasında irtibatı sağlayarak devleti temsil etmek
E
Otlak ve su kaynaklarını belirlemek
Soru 10

Zengîler'in Suriye’deki hâkimiyetini sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musul Atabeyliği'nin, Sincar şehri karşılığında Halep'i Salâhaddin Eyyûbî’ye bırakması
B
Suriye Selçuklularının Halep'i ele geçirmesi
C
Halep Atabeyi Melik Salih İsmail'in ölmesi
D
Bedreddin Lü'lü'nün Musul Atabeyi Mahmud'u öldürmesi
E
Nureddin Zengî'nin ölümü sonrasında Haçlıların Dımaşk'ı zapt etmesi
Soru 11

Kınnesrin Savaşı'nın (1097) sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dukak yerine Tutuş'un, Dımaşk Melikliği'nin başına geçmesi
B
Toğtekin'in, Melik Dukak ile anlaşarak Melik Rıdvan'ı öldürmesi
C
Kürboğa emrindeki ordunun Urfa'yı kuşatması
D
Dımaşk Melikliği'nin sona ermesi
E
Melik Dukak'ın, kardeşi Rıdvan'ın üstünlüğünü tanımak zorunda kalması
Soru 12

Moğollar tarafından yıkılan atabeylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
ildenizliler
B
Zengîler
C
Ahlatşahlar
D
Salgurlular
E
Toğteginliler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Oğuzlar ile Selçuklu Sultanı Sancar arasında yapılan savaşın sonuçlarından biri değildir?

A
Oğuzların, Sultan Sancar'ın şahsında Büyük Selçuklu Devleti'ni devam ettirmek istemesi
B
Oğuzların, Merv'e girerek şehri yağmalaması
C
Sultan Sancar'ın Oğuzlar tarafından öldürülmesi
D
Sultan Sancar'ın Oğuzların eline esir düşmesi
E
Selçuklu ümerası tarafından sultanın yeğeni Karahanlı Mahmud Han'ın sultan ilan edilmesi
Soru 14

1135 yılındaki savaşta Abbasî halifesini yenerek esir eden Irak Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Sancar
B
Sultan Mesud
C
Sultan Arslanşâh
D
Sultan Davud
E
Sultan Tuğrul
Soru 15

Selçuklularda kullanılan ilim dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çince
B
Farsça
C
Türkçe
D
Latince
E
Arapça
Soru 16

Büyük Selçuklu Devleti’nin askerî teşkilatını oluşturan ana unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paralı askerler
B
Gulâm ve iktâ askerleri
C
Komşu devletlerin askerleri
D
Şehzadelerin askerleri
E
Tâbi devletlerin gönderdiği kuvvetler
Soru 17

Selçuklular dönemine ait ilk mescit (cami) hangi sultan tarafından yaptırılmıştır?

A
Alp Arslan
B
Selçuk Bey
C
Melikşâh
D
Tuğrul Bey
E
Muhammed Tapar
Soru 18

Büyük Selçuklu mimarîsinin etkilendiği devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Uygurlar ve Göktürkler
B
Harizmşahlar ve Saltuklular
C
Moğollar ve Karahıtaylar
D
Sâmânoğulları ve Yabgulular
E
Gazneliler ve Karahanlılar
Soru 19

Selçuklu Devleti’nin resmen kuruluşu hangi savaş sonrasında ilan edilmiştir?

A
Dandanakan
B
Ridaniye
C
Malazgirt
D
Otlukbeli
E
Çaldıran
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu eyalet sistemindeki yöneticilerden biri değildir?

A
Şahne
B
Nâib-i Eyâlet
C
Amîd
D
Sahibü'l-Âlem
E
Melik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x