Büyük Selçuklu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklu Devleti’nde “Fetret Devri” olarak adlandırılan dönem hangi sultan zamanında yaşanmıştır?

A
Berkyaruk
B
Sançar
C
Muhammed Tapar
D
Mehmet Tapar
E
Tutuş
Soru 2

Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizans ordusunun büyük ölçüde imha edilmesi
B
imparator Romanos Diogenes Bizans tahtından indirilmesi
C
Selçukluların doğuya yapılacak seferlerin güvenliğini sağlaması
D
Türklerin, Anadolu'ya güvenle yerleşmeye ve bu toprakları yurt tutmaya başlaması
E
Bizans imparatorluğu’nun Selçuklulara tâbi olması
Soru 3

Melikşâh'ın bizzat Musul Seferi'ne çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutuş'un isyan etmesi
B
Musul valisi Müslim b. Kureyş'in, Fatımîler ile işbirliği yapması
C
Bizans'ın Musul'u kuşatmış olması
D
Musul’da halkın Melikşâh'a karşı ayaklanması
E
Musul’un zengin ticaret yolları üzerinde bulunması
Soru 4

VIl-X yüzyıllarda Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu Avrupa’da hüküm süren Türk hanedanlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hunlar
B
Karahanlılar
C
Uygurlar
D
Göktürkler
E
Hazar Kağanlığı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Devleti'ne tâbi olmak istemeyen Yabgulular'ın (Irak Oğuzları'nın) göç ettikleri yerden biri değildir?

A
el-Cezire
B
Doğu Anadolu
C
Azerbaycan
D
Irak
E
Türkistan
Soru 6

Selçuklu hanedanlığından bir varis kalmaması üzerine Dımaşk Selçuklu Melikliği’ni idaresi altına alan emir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedreddin Lü'lü
B
imâdeddin Zengî
C
Artukoğlu Sökmen
D
Aksungur Porsukî
E
Atabeg Toğtegin
Soru 7

Kirman Selçuklu Melikliği'nin yıkılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haçlı Seferleri
B
Moğol istilası
C
Oğuz istilası
D
Karahıtayların isyanı
E
Irak Selçuklularının baskını
Soru 8

Irak Selçuklu Sultanı Mahmud döneminde Abbasî halifeliğiyle olan ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Abbasî halifesi yakalanarak Hemedan'a sürgün edilmiştir.
B
Sultan Mahmud'un Bağdat'a girişi halife tarafından engellenmeye çalışılmıştır.
C
Halife, Selçuklular ile mücadele etmek için asker toplamaya başlamıştır.
D
Sultan Mahmud Bağdat'a kılıç zoruyla girmiştir.
E
Bağdat şahneliğine imâddedin Zengî getirilmiştir.
Soru 9

Büyük Selçuklu Devleti'nin Katvan Savaşı'nda rakibi olan Moğol hanedanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harezmşahlar
B
Gurlular
C
Karahıtaylar
D
Gazneliler
E
Oğuzlar
Soru 10

Sancar'ın meliklik dönemindeki faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Horasan'da bağımsızlık ilan eden amcası Arslan Argun'un isyanını bastırmıştır.
B
Devletin doğusunu düzene koymaya çalışmıştır.
C
Karahanlı ve Gaznelileri sürekli kontrol altında tutmuştur.
D
Taht mücadeleleri sırasında kardeşi Berkyaruk’u öldürtmüştür.
E
Kardeşleri Berkyaruk ve Muhammed Tapar ile mücadeleye girmekten kaçınmıştır.
Soru 11

Sultan Sancar Dönemi’nde Oğuzlar ile Selçuklular arasında yaşanan ilk anlaşmazlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Sancar'ın, Oğuz beylerini tahkir ederek kötü muamelede bulunması
B
Selçuklu vergi memurunun Oğuzlar tarafından öldürülmesi
C
Oğuzların, Sultan Sancar'a itaat etmemesi
D
Horasan'a inen Oğuzların buradaki kentleri yağmalaması
E
Oğuzların, devlet bürokrasisinde görev almak istemesi
Soru 12

Nizamiye Medreseleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrenci mevcudunda bir sınırlama yapılmamıştır.
B
Vakıf destekli olarak kurulmuştur.
C
Bir medreseye tayin edilen müderris ölene kadar görevinde kalmıştır.
D
Öğrenciler soylu ailelerin çocukları arasından seçilmiştir.
E
Az da olsa dini ilimlerin yanında mantık, astroloji ve tarih gibi ilimler de okutulmuştur.
Soru 13

Selçuklu meliki yerine kendisini Irak Selçuklu sultanı ilan eden İldenizli atabey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Bekir
B
Kızıl Arslan
C
Kutluğ inanç
D
Özbek
E
Cihan Pehlivan
Soru 14

Salgurlu Atabeyi Abiş Hatun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşının küçük olması nedeniyle idari işlere karışmamıştır.
B
Ölümüyle beraber Fars’taki Salgurlu hâkimiyeti son bulmuştur.
C
Salgurlu Atabeyi Tekle’nin kızıdır.
D
Hülâgû’nun yedi yaşındaki oğlu Mengü Timur ile göstermelik olarak evlenmiştir.
E
Atabeyliğinin ilk yıllarında kadı Şerafeddin ayaklanması bastırılmıştır.
Soru 15

Selçuklu’da devleti kuran kişinin toplum tarafından meşrû kabul edilebilmesi için öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A
Evli ve erkek çocuk sahibi olması
B
iyi bir eğitim görmüş olması
C
idari tecrübesinin olması
D
Toplumun ileri gelenleriyle uzlaşması
E
Kut sahibi olması ve asil bir soydan gelmesi
Soru 16

Sultan Melikşah’ın isteği üzerine Siyâsetnâme adlı eseri kaleme alan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizamülmülk
B
Ömer Hayyam
C
Birûni
D
Tâcülmülk
E
Gazzâli
Soru 17

Selçukluların bilinen ilk atabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akşemseddin
B
Nizamülmülk
C
Ebussuud Efendi
D
Muhyiddin Arabi
E
Germiyanlı Ahmedi
Soru 18

Sultanın onurlandırma, ödüllendirme, tayin veya başka vesilelerle devlet başkanlarına, gelen elçilere ve devlet adamlarına gönderdiği ya da verdiği hediyelere ne ad verilir?

A
Çetr
B
Tevki
C
Hil’at
D
Tıraz
E
Gaşiye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sadece sultana ait (birincil) saltanat sembollerinden biridir?

A
Taht
B
Otağ
C
Yüzük
D
Çetr
E
Sancak
Soru 20

Selçuklu çağında (Türkiye Selçukluları hariç) düşünce ve ilim hayatına damgasını vuran, daha öğrenciyken “el-Menhûl” adlı fıkıh kitabını yazan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Hayyam
B
Nizamü’lmülk
C
Abdurrahman el-Hâzini
D
Gazzâli
E
El-hakarî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x