Büyük Selçuklu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve yapılanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çağrı Bey ve Musa Yabgu'ya kendi adlarına para bastırma ve hutbe okutma imtiyazları verilmiştir.
B
Ülke toprakları üç lider arasında pay edilmiştir.
C
Tuğrul Bey'in idaresinde merkeziyetçi bir devlet kurulmuştur.
D
Türk devlet geleneğinde ilk olma özelliği taşıyan uygulamalar görülmüştür.
E
Devletin kuruluş sürecindeki emeklerin heba olmaması adına birlik halinde kalmaya özen gösterilmiştir.
Soru 2

Selçukluların 1038 yılında Gazneliler’e karşı ezici üstünlük sağladığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malazgirt Savaşı
B
Serahs Savaşı
C
Dandanakan Savaşı
D
Pasinler Savaşı
E
Talh-âb Savaşı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dandânakân Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A
Musa Yabgu’nun savaşta öldürülmesi
B
Gaznelilerin yıkılması
C
Gazneli Sultan Mesud’un, Selçuklulara esir düşmesi
D
Selçuklu Devleti’nin kurulması
E
Karahanlıların, Selçuklulara tâbi olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey'in Birinci Bağdat Seferi'nin sonuçlarından biridir?

A
Faîmiler adına Bağdat'ta hutbe okunması
B
Tuğrul Bey'in halifeye tâbi olması
C
Halifenin siyasi yetkilerine kavuşması
D
Bağdat ve çevresinde halifeye ait olan bütün toprakların doğrudan Selçuklu idaresine girmesi
E
Halifenin askeri gücünü yeniden kazanması
Soru 5

Türk devlet geleneğinde görülen Kut anlayışının yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanedan içinde taht ve iktidar mücadelelerinin yaşanması
B
Hükümdarların zamanla kendilerine tanrısal özellikler atfetmesi
C
Boy beylerinin devlet üzerindeki etkisinin azalması
D
Türk olmayan devlet adamlarının katledilmesinin önünün açılması
E
Kurultay toplama geleneğinin terk edilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu takiben yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Musa Yabgu'nun Tuğrul Bey'e karşı isyan etmesi
B
Çağrı Bey'in Belh, Toharistan ve Huttalân bölgelerine hâkim olması
C
İbrahim Yinal'ın Rey şehrini ele geçirmesi
D
Harizm hâkimi Şâh-Melik'in bertaraf edilerek bölgenin Selçuklu egemenliğine girmesi
E
Devletin başkentinin Nişabur'dan Rey'e nakledilmesi
Soru 7

Çağrı Bey'in ölümünün ardından Tuğrul Bey'in yeğeni Alp Arslan'ı doğrudan kendine bağlamasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musa Yabgu'nun güçlenmesine mani olmak
B
Alp Arslan'ı diğer kardeşlerine karşı korumak
C
Gelecekteki muhtemel isyanları engellemek
D
Alp Arslan'ı veliaht tayin etmek
E
Merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirmek
Soru 8

Selçukluların, Cend şehrine göç etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cend halkının istilalara karşı Selçuklulardan yardım istemesi
B
Selçuk Bey'in babası Dukak'ın isyan etmesi
C
Oğuz yabgusunun Cend'i yurt olarak Selçuk Bey'e vermesi
D
Selçuk Bey'in, Kıpçak boyu ile anlaşmazlığa düşmesi
E
Selçuk Bey'in, Oğuz yabgusu ile arasının bozulması
Soru 9

Melikşah'ın Batı Karahanlıları doğrudan, Doğu Karahanlıları da tâbi olarak Büyük Selçuklulara bağladığı sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Türkistan Seferi
B
Üçüncü Türkistan Seferi
C
ikinci Türkistan Seferi
D
Cend Seferi
E
Gazne Seferi
Soru 10

Alp Arslan'ın Deşt-i Kıpçak Seferi'nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizans'ın Deşt-i düzenlemesi Kıpçak'a akınlar
B
Şeddadi emirinin edememesi bölgeyi iyi idare
C
Kavurt'un bölgeyi ele geçirmesi
D
Kıpçak ve Türkmenler'in ticaret güvenliğini bozması yollarının
E
Gürcülerin bölgeyi tehdit etmesi
Soru 11

Malazgit Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ermeni askerleri saf değiştirerek Selçuklular'ın tarafına geçmiştir.
B
26 Ağustos 1071 Cuma günü iki taraf da harp düzeni almıştır.
C
Savaşta sahte ricat denilen Türk savaş taktiği uygulanmıştır.
D
Kuşatmanın ortasında kalan Diogenes esir düşmüştür.
E
Savaş sırasında Peçenekler ve Uzlar saf değiştirerek Selçuklular'ın tarafına geçmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Alp Arslan'ın Sefer düzenlediği yerleden biri değildir?

A
Arabistan
B
Kafkasya
C
Anadolu
D
Suriye
E
Türkistan
Soru 13

Alp Arslan'nın Ebûlfeth (Fethin babası) unvanını almasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büst'ün fethi
B
Merv'in fethi
C
Ani'nin fethi
D
Sistan'ın fethi
E
Herat'ın fethi
Soru 14

Melikşah'ın tahta çıktığı sırada mücadele ettiği hanedan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymanşah
B
Arslan Argun
C
Kavurt Bey
D
Tutuş
E
Kutalmış
Soru 15

Hükümdarın merkezde bulunmadığı zamanlarda onun bütün yetkilerine hâiz, vezire denk veya ondan daha üst rütbede olan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müfredler
B
Nâib
C
Melik
D
Reîs
E
Amîd
Soru 16

Melikşah'ın Birinci Türkistan Seferi’nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gaznelilerin, Maveraünnehir bölgesini istila etmesi
B
Batı Karahanlıların ve Gaznelilerin Selçuklu sınırlarını ihlal etmesi
C
Kendisine itaat etmeyen Oğuz boylarını cezalandırmak istemesi
D
Alp Arslan'ın Türkistan Seferi sırasında kaybettiği toprakları geri almak istemesi
E
Harizm valisi Atsız'ın bağımsızlığını ilan etmesi
Soru 17

Muhammed Tapar döneminde Büyük Selçuklular ile Türkiye Selçuklularını karşı karşıya getiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kılıç Arslan'ın, Fatımî halifesi adına hutbe okutması
B
I. Kılıç Arslan'ın, Muhammed Tapar'a karşı Berkyaruk'u desteklemesi
C
Türkiye Selçuklularının Haçlıları durduramaması
D
Muhammed Tapar'ın, Türkiye Selçuklu topraklarını ilhak etmesi
E
I. Kılıç Arslan'ın Musul'u ele geçirmesi
Soru 18

Argun Arslan’nın isyan etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berkyarukîa Mahmud konusunda anlaşmazlığa düşmesi
B
Selçuklu tahtına oturmak istemesi
C
Kardeşi Tutuş’un sultanlığını tanımaması
D
Elindeki iktaları daha da artırmak istemesi
E
Halifenin kendisi adına hutbe okutma isteğini reddetmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi saltanat mücadelesi sırasında Berkyaruk ile Muhammed Tapar arasında yapılan savaşlardan biri değildir?

A
Hoy Savaşı
B
Rey Savaşı
C
Hemedan Savaşı
D
Sefîdrûd Savaşı
E
Katvan Savaşı
Soru 20

Bâtıniler (İsmailîler) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bâtınîliğin ortaya çıkışı sekizinci asrın sonlarına takabül eder.
B
Muhammet Tapar döneminde Bâtınî hareketlerine son verilmiştir.
C
Yakın Doğu’nun eski dinlerinden bilhassa Yeni Eflatuncu felsefeden fazlasıyla etkilenmişlerdir.
D
Melikşah’ın son dönemlerinde ortaya çıkan Bâtınî hareketleri Berkyaruk döneminde hız kazanmıştır.
E
Bâtınîlerin açık tarihi 1090 yılında Haşan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni ele geçirmesiyle başlamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x