Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kan t'a göre Euklides geometrisinin aksiyomları hangi tür yargılardandır?

A
Sentetik ve a priori
B
Analitik ve a priori
C
Analitik
D
Analitik ve a posteriori
E
Sentetik ve a posteriori
Soru 2

Peirce pragmatizim yerine bazen hangi kavramı kullanmıştır?

A
Düşünsel inatçılık
B
Şüphecilik
C
Eleştirel sağduyuculuk
D
Akılcılık
E
Araçsalcılık
Soru 3

Moore’ un iyi nin tanımlanamaz olduğuna dair kanıtlamasına genellikle ne ad verilir?

A
Anlamlı kanıtlama
B
Haz veren kanıtlama
C
Bilimsel kanıtlama
D
Açık soru kanıtlaması
E
Anlamsız kanıtlama
Soru 4

Wittgenstein’a göre etik nedir?

A
Etik neyin iyi olduğunu söyler.
B
Etik hakkında sessiz kalmamalıyız
C
Etik aşkınsaldır.
D
Olguların resmedilmesidir.
E
Etik; erdemli davranışlarımızdır
Soru 5

Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefî yaklaşıma ne ad verilir?

A
Mantıkçı pozitivizm
B
Pragmatizm
C
Anlambilim
D
Analitik felsefe
E
idealizm
Soru 6

Carnap’ın Dilin Mantıksal Dizimbilimi adlı eserinde ele aldığı ve herkesin kendi amaçlarına uygun olan dilsel bir biçimi benimsemekte özgür olduğunu ifade ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağduyu
B
Anlam
C
Özgürlük
D
Hoşgörü
E
Olasılık
Soru 7

Bilimsel olanla olmayanın ayırt edilmesinde yanlışlamacılığı ortaya atan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kripke
B
Popper
C
Ayer
D
Tarski
E
Carnap
Soru 8

Dünyanın Mantıksal Yapısı adlı eserinde Bilimsel terimleri görüngüsel terimler cinsinden tanımlayacağı biçimsel bir dizge geliştiren Carnap, aşağıdaki hangi ikili yükleme dayanmıştır?

A
Benzerlik
B
Eşitlik
C
Çelişkilik
D
Zıtlık
E
Aynılık
Soru 9

Wittgenstein Felsefi Soruşturmalar adlı eserinde adları öğrenmek ve dili öğrenenlere öğretmek için kullanılan yöntemi nasıl adlandırır?

A
Mantıksal çözümleme
B
Benzerlik
C
Bilimsel resmetme
D
Örnekleyerek tanımlama
E
Dil oyunu
Soru 10

“İyi temellendirilmiş inançların temelinde iyi temellendirilmemiş inançlar yer alır.” düşüncesi aşağıdaki hangi felsefeciye aittir?

A
Ayer
B
Kant
C
Frege
D
Russell
E
Wittgenstein
Soru 11

Wittgenstein’a göre Eğer söylediğimiz bir şeyi karşımızdaki anlamazsa ifademizi farklı biçimlerle, başka kelime grupları kullanarak, bir sözcük ya da sözcük grubunun yerine bir başkasını koyarak açıklamaya çalışmamıza ne denir?

A
Deneme-yanılma
B
Açıklama
C
Anlatma
D
Çözümleme
E
izah etme
Soru 12

Wittgenstein’in Felsefî Soruşturmalar’da kullandığı yöntemi en iyi özetleyecek motto aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünün ama bakmayın!
B
Dil oyunlarıyla bakın!
C
Düşünmeyin, fakat bakın!
D
Düşünün ve bakın!
E
Düşünün!
Soru 13

Austin’in genel anlamda idealizmin eleştirisini içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
PerformatI ve Utterances
B
Philosophical Papers
C
Are there A Priori Concepts?
D
Sense and Sensibilia
E
APlea for Exuces
Soru 14

Zihin başlı başına bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir. görüşünü savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Austin
B
Wittgenstein
C
Ayer
D
Carnap
E
Ryle
Soru 15

Austin “The Meaning of a Word” başlıklı makalesinde aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A
Felsefe çevrelerinde o sıralarda kabul gören dil anlayışına
B
idealizm'e
C
Duyu verilerine dayalı algı anlayışına
D
Bağıntı diye bir kavram olduğuna dair görüşlere
E
Felsefeyi sözcüklerin anlamını belirlemeye çalışmakla özdeşleştiren yaklaşımlara
Soru 16

Ryle’a göre farklı sözcük ve ifadelerin farklı bağlamlarda farklı içermelere sahip olması aşağıdakilerden hangisini yaratmaktadır?

A
Mantıksal çözümleme
B
Sistemli muğlaklık
C
Ailevi benzerlikler
D
Dil oyunu
E
Resmetme
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi pragmatist ve doğalcı felsefenin görüşünü yansıtmaz?

A
Bilen ile bilinen arasında köktenci ayrımlar yapılmalıdır.
B
insan doğanın bir parçasıdır ve doğa ile etkileşim halindedir.
C
insanlık, elde ettiği bilimsel bilgilerin herhangi bir aşamasında, mutlak bir kesinliğe ulaşamaz.
D
Herhangi bir bilgi türü veya bilim dalı diğerlerine öncelikli değildir.
E
insanların bilgi edinme yaklaşımları değerleri ve ihtiyaçlarından etkilenir.
Soru 18

Bir şey olarak var sayılmak, saf ve basit biçimde ifade edersek, bir değişkenin değeri olarak kabul edilmektir. diyerek varlıkbilimsel bağlanma görüşlerini açıklayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carnap
B
Pierce
C
Ryle
D
Austin
E
Quine
Soru 19

Quine'in, Wittgenstein’in Dewey’e benzer bir biçimde özel dili reddetse de dile ilişkin kopya kuramını savunmayı sürdürdüğünü söyleyerek kendisini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
From Stimulus to Science
B
From a Logical Point of View
C
Ontological Relativity
D
Word and Object
E
Persuit of Truth
Soru 20

“Bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitme eğilimindeyizdir.” cümlesini düstur olarak ifade eden Quine, bu düstura ne ad verir?

A
Bütünleme
B
En az sakatlama
C
indirgeme
D
Anlamın belirsizliği
E
Empirisizmin iki dogması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x