Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki felsefecilerden hangisinin kullandığı araçsalcılık teriminin Peirce’in kullandığı pragmatizim terimiyle çok yakın bağları vardır?

A
Ockham
B
Frege
C
Darwin
D
Dewey
E
Kant
Soru 2

Peirce'a göre İnançlarımızın ve kanılarımızın insani olmayan, dışsal olarak kalıcı bir şey olarak sabitlenmesi yöntemine ne ad verilir?

A
Bilim
B
inatçılık
C
Otorite
D
Doğal tercihler
E
Sağduyu
Soru 3

Aynı yetkinliğe sahip açıklamalar arasında daima daha yalın olanı tercih etmek ve varolanların sayısını gereksiz yere artırmamak gerektiğini savunan ilkeye ne ad verilir?

A
Darwin kuramı
B
Eylemsizlik ilkesi
C
Doğrulanabilirlik ilkesi
D
Ockham’ın usturası
E
Yalınlık ilkesi
Soru 4

Kan t'a göre Euklides geometrisinin aksiyomları hangi tür yargılardandır?

A
Sentetik ve a priori
B
Analitik ve a priori
C
Sentetik ve a posteriori
D
Analitik ve a posteriori
E
Analitik
Soru 5

Frege; açık önermeler cinsinden ele aldığı 'kavramlar'a ne ad vermektedir?

A
Tamamlanmış simgeler
B
Yarım örneklemler
C
Tamamlanmamış simgeler
D
işaretler
E
Hipotezler
Soru 6

Henry Poincare geometrinin aksiyomlarının ne olarak düşünülmeleri gerektiğini söyler?

A
Olgusal içerik
B
Sentetik a priori yargılar
C
Görünün biçimi
D
Mantıksal bir zorunluluk
E
Örtük tanımlar
Soru 7

Felsefenin aslî konusunun neyin var olduğu ya da olmadığı, neyi bilip neyi bilmeyeceğimiz gibi sorulardan önce, neyi ne ölçüde ifade edebileceğimiz sorusu haline gelmesi dolayısı ile yaşanan odak kaymasına ne ad verilir?

A
Varlık felsefesi
B
Dilsel felsefeye sapış
C
Ahlak felsefesi
D
Din felsefesi
E
Yanılsamalı felsefe
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Moore Paradoksu için bir örnek olarak kabul edilebilir?

A
Bu tabağın kırmızı olduğu öne sürülemez.
B
Bu tabak kırmızı ise kırmızı değildir.
C
Bu tabağın kırmızı olduğuna da olmadığına da inanıyorum.
D
Bu tabak kırmızıdır ama ben kırmızı olduğuna inanmıyorum.
E
Ben bu tabağın kırmızı olduğuna inanıyorum ve inanmıyorum.
Soru 9

Russell'ın küme kuramında yer alan paradoksları çözmek üzere Alfred North Whitehead'le Principia Mathematica da geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgün kuram
B
idealist kuram
C
Çelişki kuramı
D
Bağıntılar kuramı
E
Tipler kuramı
Soru 10

Wittgenstein’in felsefe çalışmaları boyunca etkili olan temel kaygısı nedir?

A
Nasıl yaşamalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
B
Nasıl konuşmalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
C
Nasıl sessiz kalmalıyız? sorusuna bir cevap bulmak
D
Nasıl değişime açık oluruz? sorusuna bir cevap bulmak
E
Nasıl konuşulanları anlayabiliriz? sorusuna bir cevap bulmak
Soru 11

Carnap’ın Dilin Mantıksal Dizimbilimi adlı eserinde ele aldığı ve herkesin kendi amaçlarına uygun olan dilsel bir biçimi benimsemekte özgür olduğunu ifade ettiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Hoşgörü
C
Olasılık
D
Sağduyu
E
Anlam
Soru 12

“İyi temellendirilmiş inançların temelinde iyi temellendirilmemiş inançlar yer alır.” düşüncesi aşağıdaki hangi felsefeciye aittir?

A
Ayer
B
Kant
C
Wittgenstein
D
Frege
E
Russell
Soru 13

Bilimsel olanla olmayanın ayırt edilmesinde yanlışlamacılığı ortaya atan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayer
B
Popper
C
Oarnap
D
Kripke
E
Tarski
Soru 14

Wittgenstein’in Felsefî Soruşturmalar’da kullandığı yöntemi en îy[ özetleyecek motto aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünün ama bakmayın!
B
Düşünün!
C
Dil oyunlarıyla bakın!
D
Düşünün ve bakın!
E
Düşünmeyin, fakat bakın!
Soru 15

Zihin başlı başına bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir. görüşünü savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Austin
B
Wittgenstein
C
Ryle
D
Carnap
E
Ayer
Soru 16

Quine, bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitmemizi nasıl adlandırmaktadır?

A
Gönderimin netleştirilememesi
B
En az sakatlama
C
Eksik belirlenme
D
Anlamın belirsizliği
E
Bütüncülük
Soru 17

Wittgenstein Esasen sözcüklere dökülemeyecek şeyler vardır. Bunlar kendilerini aşikâr kılarlar. derken sözcüklerin ne olduğunu düşünmektedir?

A
Önermeler
B
Olgusal olanlar
C
Resimler
D
Mistik olanlar
E
Nesneler
Soru 18

Mantıksal pozitivizm ve deneyciliğe karşı eleştirileri ile tanınan, felsefe ile bilim dalları arasındaki sınırın ortadan kalktığı bütüncü ve doğalcı bir felsefe anlayışının öncüsü olan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wittgenstein
B
Frege
C
Austin
D
Quine
E
Ryle
Soru 19

Ryle’a göre farklı sözcük ve ifadelerin farklı bağlamlarda farklı içermelere sahip olması aşağıdakilerden hangisini yaratmaktadır?

A
Sistemli muğlaklık
B
Mantıksal çözümleme
C
Dil oyunu
D
Resmetme
E
Ailevi benzerlikler
Soru 20

Tractatus’un son önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konuşamadığımız hakkında sessizliğimizi korumalıyız.
B
Dünyada şeylerin nasıl olduğu değil, onun var olması mistiktir.
C
Dünya irademden bağımsızdır.
D
Bir önerme anlamını gösterir.
E
Dünya olgulara bölünmüştür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x