Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Moore’un “iyi”nin tanımlanamaz olduğuna dair kanıtlaması genellikle aşağıdakilerden hangisi olarak anılır?

A
Açık soru kanıtlaması
B
Moore teoremi
C
iyileştirme
D
Kavramsal açıklama
E
Pekiştirme cümlesi
Soru 2

Wittgenstein’ın resimler ve temsiller görüşlerine göre; dünyayı oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgular
B
Resimsel biçimler
C
Biçimler
D
Yapılar
E
Dil
Soru 3

Aynı yetkinliğe sahip açıklamalar arasında daima daha yalın olanı tercih etmek ve varolanların sayısını gereksiz yere artırmamak gerektiğini savunan ilkeye ne ad verilir?

A
Yalınlık ilkesi
B
Ockham’ın usturası
C
Eylemsizlik ilkesi
D
Doğrulanabilirlik ilkesi
E
Darwin kuramı
Soru 4

Frege; açık önermeler cinsinden ele aldığı 'kavramlar'a ne ad vermektedir?

A
Tamamlanmış simgeler
B
Tamamlanmamış simgeler
C
Yarım örneklemler
D
Hipotezler
E
işaretler
Soru 5

Wittgenstein’a göre; isimlerin dil için esas olduğu, adların belli bir yöntemle öğrenildiği ve dilin öğrenenlere öğretildiği yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnekleyerek tanımlama
B
Dil oyunları
C
Yazılı tanımlama
D
Resmetme
E
Bilimsel tanımlama
Soru 6

'Pozitivizm ve Gerçeklik' adlı eserinde 'Gerçeklikle ilgili tartışmaların daha en başında anlamlı olduğunu söyleyebilir miyiz?' tartışmasını ele alan mantıkçı pozitivist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hempel
B
Schlick
C
Neurath
D
Wittgenstein
E
Carnap
Soru 7

Wittgenstein, bir şeyin özünün ne olduğu, görünenin altında yatanın ne olduğu gibi soruların felsefe yapma biçimini etkilediğini düşünmektedir.
Buna göre, Wittgenstein; 'Felsefi Soruşturmalar' adlı eserinde bu düşünüş biçimini nasıl adlandırmaktadır?

A
Dilsel çözümleme
B
Bilimsel felsefe
C
Felsefi analiz
D
Mantıksal çözümleme
E
Felsefi yanılsama
Soru 8

Dizgibilimin sınırları içinde doğruluk yükleminin kullanımını açıklığa kavusturamamıs olan Carnap’a, bu açıklığı kuramıyla öğretmiş filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schlick
B
Hempel
C
Tarski
D
Kripke
E
Ayer
Soru 9

Doğal diller ile ilgili geliştirdiği anlam kuramında Tarski’nin biçimsel diller için geliştirdiği doğruluk kuramını esas alan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayer
B
Hempel
C
Wittgenstein
D
Davidson
E
Carnap
Soru 10

Wittgenstein’ın 'Tractatus' adlı eserinde savunduğu bazı görüşlerini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tractatus Logico Philosophicus
B
Kesinlik Üstüne
C
Mavi Kitap
D
Felsefi Soruşturmalar
E
Kahverengi Kitap
Soru 11

Mantıkçı pozitivistlere göre duyu deneyiminin olanakları içinde doğrulanamayan hiçbir önerme anlamlı kabul edilemez.
Buna göre, mantıkçı pozitivizmin aşağıdaki alanlardan hangisiyle yakın bağları vardır?

A
idealizm
B
Ontoloji
C
Deneycilik
D
Gösterge bilim
E
Yanlışlamacılık
Soru 12

Wittgenstein’ın 'Felsefi Soruşturmalar'da kullandığı yöntemi en iyi özetleyen motto aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görmek anlamı verir
B
Basit düşünün
C
Düşünmeyin, fakat bakın
D
Bakan ile gören birdir
E
Düşünün öyle konuşun
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Quine’ın terk edilmesini istediği iki dogmanın terk edildiğinde yaratacağı sonuçlardan biri değildir?

A
Spekülatif metafizik ve doğa bilimleri arasındaki çizmeye alıştığımız sınırlar keskinliğini kaybeder.
B
Analitik ve sentetik önermeler arasında keskin bir fark oluşur.
C
Felsefe ile bilim arasındaki farklar keskinliğini kaybeder.
D
Pragmatizme doğru bir kayma olur.
E
Sağduyuya dayalı düşünme biçimleri ile bilimsel düşünme biçimleri arasındaki yapısal farklardan söz edilemez.
Soru 14

Ryle, felsefenin yöntemine ilişkin geliştirdiği tüm düşünceleri hangi kavramla ilişkili olarak tartışmaya koyar?

A
Zihin
B
Bilinç
C
Anlama
D
Madde
E
işaret
Soru 15

Quine’in gerek deneyciliğin, gerekse mantıksal pozitivistlerin birbiriyle ilişkili iki dogmayı savunduklarını iddia ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
On What There Is
B
Word and Object
C
Pursuit of Truth
D
Ontological Relativity and Other Essays
E
Two Dogmas of Empiricism
Soru 16

Ryle’nin 'The Concept of Mind' adlı eserinin temel düşüncesi nedir?

A
Dilsel karışıklıkları ortaya çıkarmak
B
Zihinler arası kavram oluşumunun özüne inmek
C
Fiziksel olana karşı zihinsel olanı savunmak
D
ideal dil anlayışı oluşturmak
E
Kartezyen ikiçiliğe karşı felsefi davranışçılığı savunmak
Soru 17

Fikirler arası bir bağıntıyı ya da bir olguyu ifade etmeyen önermeler nasıl önermelerdir?

A
Analitik
B
Sentetik
C
Anlamsız
D
Empirik
E
Anlamlı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi günlük dili esas alan filozoflardan biri değildir?

A
Austin
B
Strawson
C
Ryle
D
Frege
E
Malcolm
Soru 19

Austin’in duyu verilerine dayalı algı anlayışını eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
A Plea for Excuses
B
How to do things With Words
C
Performative Utterances
D
Sense and Sensibilia
E
Philosophical Papers
Soru 20

Mantıksal pozitivizm ve deneyciliğe karşı eleştirileri ile tanınan ve bu eleştiriler üzerinden felsefe ile bilim dalları arasındaki sınırın ortadan kalktığı bütüncü ve doğalcı bir felsefe anlayışının öncüsü olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. Malcolm
B
J. I. Austin
C
L. Wittgenstein
D
G. Ryle
E
W. V. O. Quine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x