Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Husserl'e ait, temel amacı ideal nesnelerin psikolojik süreçlere indirgenmesini önlemek olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ideen
B
Zamanın içsel Bilinci Üzerine Dersler
C
Mantıksal Araştırmalar
D
Deneyim ve Yargı
E
Aritmetik Felsefesi
Soru 2

Heidegger’in önem verdiği, hatta temel bir duygulanım olarak gördüğü endişe hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sıkıntılı olma halidir.
B
Bir şeyden korkma duygusudur.
C
Dasein'ı kendi ölümlülüğüyle yüzleştirir.
D
Umutsuzluktur.
E
Dünyayı anlamlı kılar.
Soru 3

Bergson, aşağıdaki kitaplardan hangisinde zaman ve mekan ile tin ve madde ikiciliği inşaa eder?

A
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
B
Ahlâkın ve Dinin iki Kaynağı
C
Yaratıcı Tekâmül
D
Sürem ve Eşzamanlılık
E
Madde ve Hafıza
Soru 4

Bergson, aşağıdaki felsefecilerden hangisini takip ederek değişimi reddeden geleneğe itiraz eder?

A
Kant
B
Spencer
C
Parmenides
D
Descartes
E
Darwin
Soru 5

Heidegger'e göre, Aristoteles için varlığın başat anlamı nedir? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Unutuluş anlamı
B
Öz ve ilinek anlamı
C
Dunamis-Energeia anlamı
D
Hakikat anlamı
E
Kategoriler anlamı
Soru 6

En önemli iki eseri Mantıksal Araştırmalar ve Ideen olan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kant
B
Bergson
C
Husserl
D
Frege
E
Heidegger
Soru 7

Levinas'a göre dışa doğru aşkınlık kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışkınlık
B
Konuşma
C
Etik ilişki
D
Veludiyet
E
Özgürlük
Soru 8

Sartre’a göre, dizisel topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trenle seyehat edenler
B
Farklı mahalle veya semtte oturanlar
C
Otobüse binenler
D
Aynı şehirde oturanlar
E
Aynı mahallede oturanlar
Soru 9

Derrida, Austin’in aşağıdaki hangi düşüncesinden etkilenmiştir?

A
Fallus-merkezcilik
B
Köken arayışı
C
Performatif edimler
D
Logos-merkezcilik
E
Differance
Soru 10

Sartre’a göre, geri-çözümlemenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
¡leri-çözümleme
B
Düzenleme
C
Yönlendirici-çözümleme
D
Yatay çözümleme
E
Praksis
Soru 11

Sartre'a göre, dikey çözümleme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Praksis
B
içsel-çözümleme
C
Geri çözümleme
D
indirgeme
E
ileri-çözümleme
Soru 12

Derrida’ya göre Mevcudiyet nedir? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metafizik varlık
B
Sonsuz sorumluluk
C
Adalet arayışı
D
Dekonstrüksiyon
E
Sezgisel görü
Soru 13

Sartre’ın Husserl fenomenolojisinde en çok önemsediği fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varoluşçuluk
B
Realizm
C
Başkası sorunu
D
idealizm
E
Yöneyimsellik
Soru 14

Konumlar ve Dağılım adlı eserlerinde metafizik sistemi, felsefi karşıtlıkların hiyerarşik ve agonistik alanı olarak yorumlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heidegger
B
Levinas
C
Bergson
D
Derrida
E
Husserl
Soru 15

Derrida’da metafiziğin gizli varsayımlarını açık hâle getiren ve sorgulayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dekonstrüksiyon
B
Logos
C
Onto-teoloji
D
Post-yapısalcılık
E
Logosmerkezcilik
Soru 16

Levinas’a göre, nesnel bilgide bulunmayan dışsallık arzusu aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A
Ruhta
B
Varlıkta
C
Tanrıda
D
Konuşmada
E
Öznede
Soru 17

Levinas'ın tüm kariyeri boyunca yanıt aradığı temel soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem sahibi nasıl olunur?
B
Etik ilişki nedir?
C
Aşkınlık nedir?
D
Kendinden sorumlu varlık nedir?
E
Özgürlük nedir?
Soru 18

Derrida’da anlamın, farkların oyunuyla kurulduğuna işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performatif edim
B
Differance
C
Dekonstrüksiyon
D
Post-yapısalcılık
E
Hiyerarşi
Soru 19

Sartre yöneyimsellikten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin ispatlanabileceğini iddia eder?

A
Kendinde varlığı
B
Psikolojik egoyu
C
Aşkınlığı
D
Hiçliği
E
Özgürlükle olgusallığın ilişkisini
Soru 20

Levinas'ın Bütünlük ve Sonsuz adlı eserinde metafizik arzu aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A
Aşkınlık
B
Sonsuzluk
C
Hipostaz
D
Başkasının yerine geçme
E
Eros
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x