Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Heidegger’e göre duygulanımlar aşağıdakilerden hangisiyle iç içe geçmiştir?

A
Sevinç
B
Eros
C
Hayret
D
Varlığı anlamak
E
Kaygı
Soru 2

Heidegger, fenomenolojiyi bir bilinç felsefesi olmaktan çıkarıp nasıl ele almak gerektiğini düşünür?

A
Zamansal
B
Duygusal
C
Unutuluş
D
Açıklayıcı
E
Kökensel
Soru 3

Husserl, bilinç ontolojisine ne ad verir?

A
A priori görü
B
Transandal fenomenoloji
C
Doğal bilgi
D
Duyusal görü
E
Yönelimsellik
Soru 4

Heidegger'ın dasein tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Var olanların varlığı
B
Varlıksal unutuluş
C
Bizim kendisi olduğumuz varolan
D
A priori kategorik görü
E
Şeyin kendisi
Soru 5

Husserl’e göre, yaşam dünyamız aşağıdakilerden hangisini betimler?

A
Şeylerin kültürel ve maddi katmanlarını
B
Bizim birinci tekil şahıs olarak deneyimlediğimiz şeylerin dünyasını
C
Nesneler dünyamızı
D
Algılar dünyamızı
E
Bilinçteki aklı görüyü
Soru 6

Varlık ve Zaman eserinde Heidegger’in özellikle önem verdiği ve temel bir duygulanım olarak gördüğü hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endişe
B
Sevinç
C
Umut
D
Sıkıntı
E
Hayret
Soru 7

Bergson'un Madde ve Hafıza adlı eserinde saf hafızaya ne ad verilir?

A
Madde
B
Sezgi
C
Bilinç
D
Zeka
E
imge
Soru 8

Husserl’e göre tini tin olarak sistematik olarak ilk kez inceleyen, böylece bilimi bütünsel olarak dönüştüren aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aksiyoloji
B
Fenomenoloji
C
Solipsizm
D
Psikoloji
E
Ampirisizm
Soru 9

Bergson'un ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğu konusunu ele aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülme
B
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
C
Madde ve Hafıza
D
Ahlakın ve Dinin iki Kaynağı
E
Yaratıcı Tekâmül
Soru 10

Heidegger'e göre teknolojinin özü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makineleşmeden ibarettir.
B
Varlığı açığa vurma, bilme tarzıdır.
C
Araçsal aklın hakimiyetidir.
D
Egzistansiyal bir zorunluluktur.
E
Duygulanımdan uzaklaşmaktır.
Soru 11

Doğru duygular ve heyecanlar ile yanlış duygular ve heyecanları birbirinden ayırt etmeye yarayan normatif disipline ne ad verilir?

A
Aksiyoloji
B
Fenomenoloji
C
Solipsizm
D
Psikoloji
E
Ampirisizm
Soru 12

Heidegger, anlamanın epistemolojik açıklanamayacağını söylerken, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabileceğini iddia etmektedir?

A
A priori görü
B
Psikolojik
C
Egzistansiyal
D
Ontolojik
E
Zihinde meydana gelen bir hal
Soru 13

Bergson, hem özdeş hem de değişken varlığa ne ad verir?

A
Mekansal olan madde
B
Bilinç
C
Hafıza
D
Sürem
E
Evren
Soru 14

Bergson'un Evren nedir? sorusunu yanıtlamak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlâkın ve Dinin iki Kaynağı
B
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
C
Sürem ve Eşzamanlılık
D
Madde ve Hafıza
E
Yaratıcı Tekâmül
Soru 15

Husserl hayattayken takipçisi olan fakat onun fenomenolojisinin temel yönünü değiştirerek başka bir yola giren asistanı Heidegger’in yaptığı, Husserl'e göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Psikoloji
B
Solipsizm
C
Felsefi antropoloji
D
Aksiyoloji
E
Aşkın fenomenoloji
Soru 16

Husserl, Bergson’un intuition kavramının karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A
Beliriş
B
Şüphe
C
Yönelimsellik
D
Görü
E
Fenomenoloji
Soru 17

Heidegger'in düşüncesinin iki kökeninden biri Husserl’in fenomenolojisi olduğuna göre diğer kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles’in Felsefesi
B
Jean Paul Sartre’ın Varoluşçuluğu
C
Cari Braig’in Ontolojisi
D
Spinoza’nın Varlık Anlayışı
E
Yeni Kantçılık
Soru 18

Gülme adlı eser aşağıdaki felsefecilerden hangisine aittir?

A
Parmanides
B
Lemark
C
Bergson
D
Kant
E
Darwin
Soru 19

Bilincimizin gerçekliğe ilişkin tasavvurlarını anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsil
B
Yetki
C
Hafıza
D
Evren
E
Sezgi
Soru 20

Bergson’un felsefe bilimini kurmak için kullandığı bilim modelini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?

A
Biyoloji
B
Matematik
C
Fizik
D
Metafizik
E
Geometri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x