Çağdaş Felsefe 2 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilincin maddeyle kurduğu ilişkinin bir sonucudur?

A
Bilincin sürem olması
B
Hafızanın devinimi
C
Bedenin dış dünya algısı
D
Bilinçte sezginin gelişmesi
E
Alışkanlık hafızasının zekayı doğurması
Soru 2

Kökenlerinden biri Aristoteles’in felsefesi olan Heidegger’in düşüncesinin diğer kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Husserl’in fenomenolojisi
B
Jean Paul Sartre’ın varoluşçuluğu
C
Cari Braig’in ontolojisi
D
Yeni Kant’çılık
E
Spinoza’nın varlık anlayışı
Soru 3

Bilincin temel işlevini hafıza olarak tanımlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hume
B
Bergson
C
Lemark
D
Darwin
E
Descartes
Soru 4

Husserl'in “Bilincin birliği nasıl kurulur?” sorusuna verdiği yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönelimselliğin çözümlenmesiyle kurulur.
B
Belirişin birliğiyle kurulur.
C
A priori görü yoluyla kurulur.
D
Şüpheyle kurulur.
E
Zamansallaşmayla kurulur.
Soru 5

Heidegger fenomenolojinin a priori ve aşkın özlerini dönüştürmüş ve yepyeni bir anlayış getirerek özleri aşağıdakilerden hangisi olarak yorumlamıştır?

A
Mekansallık
B
Öznellik
C
Zamansallık
D
Doğallık
E
Yapaylık
Soru 6

Sartre’a göre özgürlüğe mahkum olmak ne anlama gelir?

A
Seçimlerimizin sorumluluğunu başka kimseye yükleyemiyeceğimiz
B
Özgürlüğün çeşitli belirlenimlerin farkında olmaktan ibaret olduğu
C
Başkalarının bizim özgürlüğümüzü ele geçirmeye çalıştığı
D
Özgür olmadığımızı kabul etmekte zorlandığımız
E
insanın her daim masum olduğu
Soru 7

Sartre’a göre, başkası karşısında hissettiğim utanç duygusu aşağıdakilerden hangisine delalet eder?

A
Benin çekingenliğine
B
Kendime yeterince saygı duymadığıma
C
Başkasının ahlaki bakımdan yüksekliğine
D
Başkasının beni kendi gerçekliğimle yüzleştirdiğine
E
Başkasının değerlerini sorgulamadan kabul ettiğime
Soru 8

Sartre’a göre başkası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Özgürlüğümü elimden alabilendir.
B
Benim hakkımda hüküm verendir,
C
Başkasıyla ilişki barışçıldır.
D
Beni kendimle yüzleştirendir.
E
Kendisine karşı sorumlu olduğumdur.
Soru 9

Sartre’a göre ego ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilince hakim aşkın bir bendir.
B
Kendinde varlıkla özdeştir.
C
Düşünümün ürünü bir varlıktır.
D
Yanlış bilinçten tamamen kurtulması imkansızdır.
E
Yönelimselliğin öznesidir.
Soru 10

Sartre, Varlık ve Hiçlik eserinde özgürlüğü hangi çerçevede ele almıştır?

A
Siyasal özgürlük ve özerklik
B
irade ve belirlenimcilik sorunsalı
C
Kültürel nihilizm
D
Tarihsel materyalizm
E
Bilincin ontolojik özellikleri
Soru 11

Aşağıdaki girişimlerden hangisi Levinas’ın felsefesiyle il işkilendir ilebil ir?

A
Felsefenin vahiyle ilişkisini yeniden kurmak
B
Mistisizme felsefede yer açmak
C
Özgürlüğün başkasının özgürlüğüyle sınırlandığını göstermek
D
Aşkınlığın anlamını ve imkanını sorgulamak
E
Husserlci fenomenolojiyi Heidegger’e karşı savunmak
Soru 12

Levinas bütünlüğü eleştirdiğinde aşağıdakilerden hangisini sorunsallastırmaz?

A
Devletin gerekliliği
B
Totaliter rejimlerin herkesi aynı fikirde olmaya zorlanması ve farklı seslerin çıkmasına izin vermemesi
C
Totaliter rejimlerin çoğulculuğu yok etmesi
D
Başkasının aynıya indirgenmesi
E
Savaş ve şiddeti
Soru 13

Levinas’a göre tanrı fikrinin anlamı nerede aranmalıdır?

A
Başkasıyla etik ilişkide
B
insanın içinde
C
ibadethanelerde
D
Kutsal topraklarda
E
Kutsal kitapta
Soru 14

Levinas’a göre anlamın kökeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ideal anlamlar insanın praxis’inde temellenmiştir.
B
Anlam etik ilişkide başkasının söyleyişinden kaynaklanır.
C
Anlam kullanımdır.
D
Anlam tarihseldir ve dil yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılabilir.
E
Bilincin dünyaya anlam vermesidir.
Soru 15

Derrida'ya göre, karar verilemezlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Diyalektik düşünme sayesinde aşılacak bir uğraktır.
B
Farklı ilkelere göre düşünmenin bir sonucudur.
C
Öznenin a’yı veya b’yi seçmek için geçerli argümanlar bulamamasıdır.
D
Varoluşsal bir kesinlikten uzak olma, kararsızlık ve tereddüttür.
E
Gösterenlerin oyunundan kaynaklanan bir biçimde dilin çokanlamlılığından doğar.
Soru 16

Logosmerkezcilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hakikatin düzeninin dilin maddi tarafından bağımsız olarak akla verildiği yanılsamasıdır.
B
Tanımlamayı düşünmenin esası olarak ele alır.
C
Hakikatin ilkin bir logosta(sözde) mevcut olduğu fikridir.
D
Yazının ikincilliğinin reddidir.
E
Mevcudiyet fantezisine bağlıdır.
Soru 17

Derrida’nın difference kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Toplumsal inşanın boyutlarına
B
Anlamın farkların oyunuyla kurulduğuna
C
Metafiziğin gereksizliğine
D
Ayrımcılıkla yüzleşmenin zorluğuna
E
Yeni değerlendirmeler yapma olanağına
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi metafizik karşıtlıklara dayanarak düşünmenin sonuçlarından biri değildir?

A
Çoğul farkların ikiye indirgenmesi
B
Anlamın dinamik hareketine gözlerin kapatılması
C
Argümantasyonu kolaylaştıran sağlam bir mantık kurulması
D
Gerçekliğin kendisiyle temas edilmesi
E
Hayatın şematik ve basit bir hale getirilmesi
Soru 19

Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

A
Doğal haktan vazgeçişe
B
Kurucu bir edimin performansına
C
Toplumsal sözleşmeye
D
Mitik bir anlatıyı kabul etmeye
E
Kendini bir bütüne vermeye
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x