Çağdaş Felsefe 2 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bergson’a göre yaşamı bilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Doğa bilimlerini incelemek
B
Maddeyi bilmek
C
Akılcı bir felsefe geliştirmek
D
Matematik bilmek
E
Aksiyona dayalı bilme
Soru 2

Bergson, metafiziği düşünürken model olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?

A
Kimya
B
Biyoloji
C
Fizik
D
Mantık
E
Matematik
Soru 3

Dasein’ın varlığının birliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A
Merak
B
Özgürlük
C
Endişe
D
ilgi
E
Sonluluk
Soru 4

Fenomenolojik çözümleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şeyin kendisinin bilgisine ulaşabileceğimizi öne sürer.
B
Yönelimseldir.
C
Bilimlerden gelen bilgileri paranteze alır.
D
Yaşantılara geri döner.
E
A priori bilgiyi reddeder.
Soru 5

Bergson’a göre bilinç halleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Hafıza
B
Miktarlar ve nicelikler
C
Anların birleşme hareketi
D
Sürem
E
Yoğunluklar ve nitelikler
Soru 6

Dasein’ın orada olmasının içerdiği egzistansiyaller aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Anlama - duygulanım - konuşma
B
Kutsallaştırma - ibadet - teslimiyet
C
Alet kullanma - çalışma - inşa etme
D
Olumsuzluk - savaşma - yıkım
E
Kendi varlığını sürdürme - türünü devam ettirme - sonluluk
Soru 7

Özneler-arasılığın nesnelliği koşulladığını söylemek, aşağıdakilerden hangisini öne sürmektir?

A
Dünyanın benim bilincimden önce başkasının bilincine verildiğini
B
Nesnel gerçekliğin dilsel bir kurgu olduğunu
C
Başkasının nesneyle kurduğu bilişsel ilişki nesnenin varlığının kuruluşuna ait olduğunu
D
Nesnenin varlığının başkasının varlığından bağımsız olduğunu
E
Bilginin benim bilincim ile nesnesi arasındaki bir ilişkiden ibaret olduğunu
Soru 8

Aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış algı bir dizi belirişin birliğidir.
B
Dış algıdaki belirişler nesnesine uygundur.
C
Dış algıdaki belirişler algılama süresince çoğalır.
D
Maddi fiziki şeyin algısından her zaman şüphe edilebilir.
E
Dış algıdaki belirişler bir özdeşleştirme senteziyle birlik kazanır.
Soru 9

Dasein’ın varlığının yorumlanmasında aşağıdakilerin hangisi önde gelen bir rol oynar?

A
Kurban
B
Bilinç
C
Zaman
D
Mekan
E
Endişe
Soru 10

Kökenlerinden biri Husserl’in fenomenolojisi olan Heidegger’in düşüncesinin diğer kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles’in felsefesi
B
Jean Paul Sartre’ın varoluşçuluğu
C
Cari Braig’in ontolojisi
D
Yeni Kantçılık
E
Spinoza’nın varlık anlayışı
Soru 11

Bergson’a göre, mekanik fiziğe uygun zaman anlayışının zamanın gerçekliğini açıklayamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanın bilince nasıl verildiğini sorgulamadığı için
B
Zamanı mekandan ayırdığı için
C
Zamanı nesneler arası ilişkilere indirgediği için
D
Zamanın rölatif olduğunu gözardı ettiği için
E
Zamanın birbirini takip eden anlardan oluştuğunu öne sürdüğü için
Soru 12

Yaşanan her şimdide geçmişin bütünüyle mevcut olduğu tezi aşağıdakilerden hangisinin reddini içerir?

A
Anların birbirini takibinde sürekli bir bütünselleşmenin bulunduğu
B
Bütün hatırlamanın şimdide gerçekleştiği
C
Geçmişin bütün ayrıntılarıyla hatırlandığı
D
Geçmişin devingen olduğu
E
Süremin hareketli bir bütün olduğu
Soru 13

Husserl içsel zaman bilincini incelerken aşağıdakilerden hangisini öne sürmez?

A
içsel zamanın bilincin bir sentezi olduğu
B
içsel zamanı bulmak için zamanın bilince nasıl verildiğine bakmak gerektiği
C
Yaşanan şimdinin yönelimsel olarak kurulduğu
D
Nesnel zamanı paranteze almak gerektiği
E
Zaman bilincinin güneşin doğup batması deneyimine dayandığı
Soru 14

Husserl etiğinde doğru duygular ile yanlış duyguları saptamamıza olanak tanıyan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meta-etik
B
Erdem etiği
C
irade kuramı
D
Aksiyoloji
E
Sorumluluk etiği
Soru 15

Heidegger’in Varlık ve Zaman eserinde özel bir önem verdiği, hatta temel bir duygulanım olarak gördüğü hâl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevinç
B
Umut
C
Hayret
D
Sıkıntı
E
Endişe
Soru 16

Husserl’e göre duyusal görünün a priori görüden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyusal görünün özün görüsü olması
B
Duyusal görünün bir tümelle ilişki kurması
C
Duyusal görünün biçimsel kategorileri algılaması
D
Nesnenin algılama yoluyla bilinmesi
E
Duyusal görünün izlenimlerden soyutlama yoluyla kavramlara ulaşması
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x