Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda “sanayi sonrası toplum” veya “post endüstriyalizm” kavramını ortaya atan düşünürlerden biridir?

A
Saint Simon
B
Jean-François Lyotard
C
Raymond Aron
D
Zygmunt Bauman
E
Alain Touraine
Soru 2

Daniel Bell’e göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumda yer almaz?

A
Yeni bir yönetici elit
B
Teknolojinin değişimdeki itici gücü
C
Hizmet sektörünün devinimi
D
Din adamlarının etkinliği
E
En önemli bilgi türü olarak teori
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonrası toplumun kültürü ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

A
Sanayi sonrası toplumun kültürü toplumsal yapıya aykırı düşmektedir.
B
Sanayi sonrası toplumun kültürel alanında irrasyonel, kendini gerçekleştirme ve tatmin etme ilkeleri hakimdir.
C
Sanayi sonrası toplumun hedonistik düşüncelerle ilişkili kültürü toplumsal yapıyla uyumlu bir özellik arz eder.
D
Sanayi sonrası toplumun toplumsal yapısı ile kültürünü farklı ilkeler temellendirir.
E
Sanayi sonrası toplumun toplumsal yapısı ile kültürü arasında kopukluk vardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplumda ekonomik yapıda görülen değişimlerden biri değildir?

A
Bilgisayar, bilimsel hizmetler gibi mesleki hizmetlerin artışı
B
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi insani hizmetlerin artışı
C
Malların üretiminden hizmetlerin üretimine yönelim
D
Hizmetlere olan talebin artması
E
Enformasyon teknolojilerinin önemini kaybetmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası toplum teorisine yöneltilen eleştirilerin odak noktasında yer almaz?

A
Sınıf çatışması
B
Tüm mesleklerde profesyonelleşme normunun sulandırılması
C
Ekonomik kaynakların bir kaç elde yoğunlaşması
D
Mavi yakalı işlerin vasıfsız niteliği
E
Sınıfsal eşitsizliğin kalıcılığı
Soru 6

Alain Touraine’e göre, demokrasi ve toplumsal hareketlerin kendilerini özgür ve adil bir toplum fikri ile özdeşleştirmeleri aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürmüştür?

A
Toplumsal hareketleri siyasal sistem karşısında aşırı derecede güçlendirmesine
B
Adaletin sağlanmasına ve toplumsal hareketlerin özgür yaşamın bir parçası olmasına
C
Modern ve post-modern toplumlarda özgürlük ve adaletin aynı anda sağlanamamasına
D
Toplumsal hareketlerin sağlıklı gelişebilmelerinin ancak siyaset dışı veya siyaset üstü amaçların edinilmesiyle mümkün olmasına
E
Böyle bir demokrasi ya da toplumsal hareketin otoriteryenliğe yol açmasına
Soru 7

Alain Touraine çalışmalarında toplumsal aktörler kavramını daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi için kullanmıştır?

A
Orta sınıf-Sanatçı gruplar
B
Yönetici sınıf-Erkeklerden oluşan gruplar
C
Toplumsal sınıf
D
Burjuva sınıfı-Arkadaş grupları
E
Çıkar grupları
Soru 8

Alain Touraine’e göre ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru tarihsel dönüşümüne ne ad verilir?

A
Demokrasi
B
Aydınlanma
C
Modernleşme
D
Rönesans
E
Küreselleşme
Soru 9

Touraine'e göre gelişmekte olan ülkeler açısından demokrasinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birey ya da özel özgürlükleriyle toplumsal bütünleşmenin uzlaştırılmasıdır.
B
Özne ile aklın uzlaştırılmasıdır.
C
Devlet gücünün sınırlandırılarak temel haklara saygı gösterilmesidir.
D
Sivil toplum ile siyasal toplum arasında ilişkilerin nasıl kurulduğudur.
E
Özel özgürlükler ile toplumsal bütünleşmenin uzlaştırılmasıdır.
Soru 10

Soyoloji literatüründe toplumsal hareketler sosyoloğu olarak tanınan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Dewey
B
A. Touraine
C
A.Oohen
D
L. Zeleny
E
L. Ward
Soru 11

“Gücün İstenci” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Max Horkheimer
B
Immaunel Kant
C
David Harvey
D
Friedrich Nietzsche
E
Fredric Jameson
Soru 12

Postmodernizmin ne olduğunu kavrayabilmenin en emin yolu, onu öncelikle tarihsel yönden düşünmeyi unutmuş bir çağda yaşanan zaman üzerinde tarihselci bir bağlamda düşünmeye yönelik bir çaba şeklinde ele almak gerektiği görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
F. Jameson
B
J. F. Lyotard
C
P. Anderson
D
G. Ritzer
E
J. Baudrillard
Soru 13

Jameson’a göre postmodernizmi en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dil oyunlarıdır.
B
Kapitalist toplumun gelişiminde bir aşamadır.
C
Bilginin dönüşümüdür.
D
Modern sanatın dönüşümüdür.
E
iktidar ilişkileridir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi modern sanatın özelliklerinden biridir?

A
Dadaizmin modern sanatın bir biçimi olması
B
Özgür ve özgün olması
C
Ürünlerinde metalaşmanın söz konusu olmaması
D
Kesin olmayan çizgilerin hâkim olması
E
Halk için olması
Soru 15

Lyotard’a göre, aşağıdakilerden hangisi artık büyük anlatılara ihtiyaç duyulmadığını gösteren nedenlerden biridir?

A
Modern toplumun büyük anlatılarının insanı doğru temsil etmesi
B
Modernizmin yeni bir epistemolojisinin oluşması
C
Postmodern bilginin böyle bir meşruluğa ihtiyaç duymaması
D
Postmodern bilginin temelci iddiaları meşrulaştıracak yeni teoriler geliştirmesi
E
Modern bilginin zaten bu gereksinimi karşılıyor olması
Soru 16

Zygmunt Bauman’ı postmodernitenin peygamberi olarak ilan eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dennis Smith
B
George Balandier
C
Anthony Giddens
D
Ulrich Beck
E
Peter Wagner
Soru 17

"Yaşadığımız çağ belki postmodern çağdır, belkide değildir; ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik çağında yaşadığımızdır" görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. Marshall
B
F. Nietzsche
C
A. Touraine
D
F. Jameson
E
Z. Bauman
Soru 18

Bauman'a göre Batı Avrupa’da, XVII. yüzyıldaki bir dizi derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başlayan ve Aydınlanmanın gelişmesiyle kültürel bir proje olarak; kapitalist ve daha sonra da komünist endüstri toplumunun gelişmesiyle de toplumsal olarak kurulan bir yaşam biçimi olarak olgunluğa erişen tarihsel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Postmodernizm
C
Modernlik
D
Küreselleşme
E
Kapitalizm
Soru 19

Bauman “Holocaust” kavramını hangi toplumun fertlerinin topluca öldürülmesi ile sonuçlanan zulüm ve soykırımı anlatmak için kullanmıştır?

A
Yahudi
B
Alman
C
Yunan
D
İtalyan
E
Fransız
Soru 20

Zygmunt Bauman’a göre modernitenin hoşnutsuzluk nedeni aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Bireysel mutluluk arayışında çok az bir özgürlüğe tahammül edebilen güvenlik anlayışından
B
Modern dönemin insan anlayışı, özgür ve yaratıcı birey ilkesine dayanmasından
C
Modern dönemin postmodern dönemin hazırladığı koşullar üzerine inşa edilmiş olmasından
D
Modern dönemin farklılıkları suç olarak görmemesinden
E
Modern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işaret ettiği şeyin dünyanın ortadan kaldırılması ve imkânsız çoğulluğunun kabul edilmesinden
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x