Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin Orta Asya'da uyguladığı politikalardan biri değildir?

A
Eğitimin Türkçeleştirilmesi
B
Tarımsal faaliyetlerin devlet eliyle gerçekleştirilmesi
C
Yönetimde yerel kadrolara yer verilmesi
D
Alfabenin değiştirilmesi
E
Göçebelerin yerleşik hale getirilmesi
Soru 2

Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hangi tarihte egemenliğini ilan ederek adını Tataristan Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
Soru 3

Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Mir Cafer Bağırov ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Azerbaycan’da toprak reformu yapmıştır.
B
Demokratik kişiliği ile ünlüdür.
C
Güney Azerbaycan’ın Kuzey ile birleşmesi için mücadele etmiştir.
D
Ermenistan’a karşı pasif bir politika izlemiştir.
E
Kumukların sürgüne gönderilmesini sağlamıştır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’ın 1918’de bağımsızlıklarını ilan etmelerine giden süreçte yer alan nedenlerden biri değildir?

A
Kurucu Meclisin Bolşevikler tarafından dağıtılmış olması
B
Kurucu Meclis üyeleri arasında anlaşmazlıkların olması
C
1917 Rusya'da Bolşevik devriminin yaşanması
D
Transkafkasya Seymi’nin dağılmış olması
E
Pişeveri hareketinin Azerbaycan’daki icraatlarının artması
Soru 5

Günümüzde Kazakistan'da kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kiril alfabesi
B
Latin alfabesi
C
Arap alfabesi
D
Türk alfabesi
E
Grek alfabesi
Soru 6

Kırgızistan'daki etnik meselelerin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygurların siyasi faaliyetleri
B
Hristiyan misyonerler
C
Fergana vadisindeki dengesiz nüfus dağılımı
D
Ahıska Türklerinin sorunları
E
Ülkedeki Rus nüfusu
Soru 7

1995 yılı, 1000. yıl dönümü ilan edilen ünlü Kırgız Destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuz Destanı
B
Şabdan Koşogu Destanı
C
Alpamıs Destanı
D
Manas Destanı
E
Zilzile Destanı
Soru 8

Kırgızistan'da yer alan, dünyanın en büyük ikinci dağ gölü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Issık Köl
B
Balkaş Gölü
C
KarakKöl
D
Son Köl
E
Baykal Gölü
Soru 9

Sovyetlerin Orta Asya kadınlarını dönüştürmekteki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın-erkek eşitliğini sağlamak
B
Kadınların iş gücünden faydalanmak ve onları geleneksel bağlardan koparmak
C
Kadınların her alanda özgürleşmesini sağlamak
D
Kadınların eve kapatılmasını önlemek
E
Büyük aileleri parçalayarak akrabalık bağlarını zayıflatmak
Soru 10

Özbekistan’da 2005 yılında yaşanan Andican olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti bu olayda Özbek hükümetini desteklediler.
B
ABD ve Avrupa devletleri Özbek güvenlik güçlerinin olaylarda aşırı güç kullanmasını sert bir şekilde kınadılar.
C
Şanghay işbirliği Örgütü bu olayları Özbekistan’a karşı bir komplo olarak yorumladı.
D
Bu olayın dünyada büyük yankıları oldu.
E
Özbekistan’ın Batı ile olan ilişkileri olumlu yönde arttı.
Soru 11

Sovyetlerin Orta Asya’da uyguladığı milliyetler politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fergana vadisinde ve başka yerlerde cumhuriyetlerin sınırları birbiri içine geçecek şekilde çizildi.
B
Cumhuriyetlerin sınırları belirlenirken buraların etnik yapısı değil Sovyetlerin stratejik hesapları gözetildi.
C
Bolşeviklerin uyguladığı siyaset sonucunda yerel kabileler arasında birlik ve yakınlaşma duyguları gelişti.
D
Sovyetlerin uzun vadeli siyasetine göre, önce etnik cumhuriyetler oluşturulacak, sonra bunlar Sovyet insanı kimliğinde kaynaştırılacaktı.
E
1924 yılında Orta Asya’da etnik esasa dayalı yeni cumhuriyetler oluşturuldu.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkmen toylarından biri değildir?

A
Sünnet
B
Diş
C
Kalpak
D
Beşik
E
Evlilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’ın dış politikasına etki eden küresel güçlerden biri değildir?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
Hindistan
C
ABD
D
Rusya Federasyonu
E
AB
Soru 14

1993 yılında dünyadaki bütün Türkmenlerin başı ilan edilen ve “Türkmenbaşı” lakabıyla ünlenen Türkmenistan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gurbangulı Berdımuhammedov
B
Muhammednazar Gapurov
C
Nurcemal Durdieva
D
İslam Karimov
E
Saparmurat Niyazov
Soru 15

Tataristan’ın özel ekonomi alanı oluşturduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazan
B
Nijnekamsk
C
Elabuga
D
Naberejnıe Çelnı
E
Bugulma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonu içindeki Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A
Çuvaşistan
B
Başkurdistan
C
Yakutistan
D
Kırım
E
Tataristan
Soru 17

Çuvaş Cumhuriyeti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tsivilsk
B
Çeboksarı
C
Alatır
D
Şumerlya
E
Kanas
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hakas boylarından biri değildir?

A
Kumandı
B
Sagay
C
Beltir
D
Koybali Kaç
E
Kızıl
Soru 19

Kumukların büyük bir bölümünün Kafkasya’da yaşadığı cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeçenistan
B
Karaçay-Çerkes
C
Kabardin-Balkar
D
Kuzey Osetya
E
Dağıstan
Soru 20

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derbent
B
Nalçik
C
Groznıy
D
Çerkessk
E
Kizlyar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x