Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Azerbaycan’ı döneminde Sovyetleştirme amacıyla çıkarılan gazetelerden biri değildir?

A
Jenşina Vostoka
B
Tercüman
C
Bakinskiy Raboçiy
D
Komünist
E
Yeni Yol
Soru 2

Ermenistan’da yaşarken Karabağ Savaşı sırasında Ermenilerin baskısı yüzünden ata yurtlarını terk edip Azerbaycan’ın başka yerlerine sığınan kişilere ne ad verilir?

A
Mülteci
B
Sığınmacı
C
Göçmen
D
Kaçkın
E
Ensar
Soru 3

Tatarlar Latin alfabesinden Kiril alfabesine hangi yıl geçmiştir?

A
1923
B
1925
C
1927
D
1933
E
1939
Soru 4

Transkafkasya Komiserliği (Zakavkom) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Komiserlik Azerbaycan Türkleri, Ermeniler ve Gürcülerin girişimiyle oluşmuştur.
B
Komiserlikte Çerkezler ve Türkler çok etkili olmuştur.
C
Komiserliğin merkezi Bakü şehridir.
D
Komiserlik 1919 yılında kurulmuştur.
E
Komiserlik Bolşevikler tarafından kurulmuştur.
Soru 5

Kazakistan Milli Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Milletvekili olmak için Türk olmak yeterlidir.
B
Beş yıllığına seçilen 107 üyeden oluşur.
C
Milletvekili olmak için 25 yaşını doldurmak gereklidir.
D
Cumhurbaşkanı tarafından önerilen seçim komisyonu üyelerin atanmasını yapar.
E
Yasama ve karar verme teklifleri burada görüşülerek karara bağlanır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi NEP politikası uygulamalarından biri değildir?

A
Özel teşebbüsün yeniden canlanmasına izin verilmesi
B
Köylerde müsadereler yerine miktarı sabit vergiler konulması
C
Sanayi, ulaşım ve bankacılık sektörü üzerinde devlet kontrolünün sağlanması
D
Çiftçilik ürünlerine devlet tarafından el konulması
E
Zorunlu hizmet yükümlülüğünün kaldırılması
Soru 7

Azerbaycan’da karikatür sanatının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azim Azimzade
B
Oktay Sadıkzade
C
Latif Kerimov
D
Settar Behlülzade
E
TahirSalahov
Soru 8

1917’de Orenburg’da Alaş Özerkliği’nin ilan edilmesini sağlayan halk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruslar
B
Özbekler
C
Kazaklar
D
Türkmenler
E
Tacikler
Soru 9

Özbek Komünist Partisi kadınlarının sembolik bir törenle peçelerini yakarak Müslüman kadınlara da aynı şeyi yapmaları konusunda çağrıda bulunmaları hangi Sovyet politikası kapsamında yapılmıştır?

A
Glastnost
B
Hücum
C
Kollektifleştirme
D
Perestroyka
E
Korenizatsiya
Soru 10

Kazakistan'ın bağımsızlık sürecinde Kazak milliyetçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeltoksan (Aralık) 1986 olayları
B
Perestroyka politikaları
C
Gorbaçov'un SSCB'nin başına geçmesi
D
Bakir Topraklar projesinin hayata geçirilmesi
E
SSCB ekonomisinde yaşanan sıkıntılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Özbekistan’ın bağımsızlık sonrası izlediği ekonomi politikalarından biri değildir?

A
Tek ürüne (pamuğa) bağımlılıktan kurtulmak
B
Hammadde satan ülke haline gelmek
C
Tekstil sektörünü geliştirmek
D
Gıda sektöründe kendi kendine yeter duruma gelmek
E
Otomotiv sektörünü geliştirmek
Soru 12

Bolşevik Devrimi'nden sonra, 1920 yılında kurulan Kırgız Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgız Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
B
Kırgız Cumhuriyeti
C
Kara Kırgız Özerk Oblastı
D
Kırgızistan Sosyalist Cumhuriyeti
E
Kırgız Özerk Cumhuriyeti
Soru 13

Özbekistan Latin geçmiştir? alfabesine hangi yılda

A
1945
B
1957
C
1961
D
1983
E
1993
Soru 14

Rusya’nın devre dışı bırakılarak, Orta Asya ve Orta Doğu doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen doğalgaz boru hattı projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Doğalgaz Boru Hattı
B
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı
C
Bakü-Ceyhan Doğalgaz Boru Hattı
D
Nabucco Doğalgaz Boru Hattı
E
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Soru 15

Bağımsız Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. Nazarbayev
B
R. Otunbayeva
C
K. Bakiyev
D
A. Akayev
E
A. Atambayev
Soru 16

Türkmenistan’ın coğrafi özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüzölçümü 489 bin km2'dir.
B
Topografik bakımdan çukur bir arazi üzerinde bulunmaktadır.
C
Ülkenin % 95’lik kısmı düzlüktür ve denizden yüksekliği 150-300 metre arasındadır.
D
Atrek ve Karakum Çölü’nde kaybolan Tecen ve Mugrap, bölgenin önemli nehirleri arasında yer almaktadır.
E
Ülkenin önemli bir kısmını Karakum Çölü kaplamasına rağmen nüfusu en fazla olan Orta Asya ülkesidir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hakas boylarından biri değildir?

A
Kumandı
B
Koybali Kaç
C
Kızıl
D
Sagay
E
Beltir
Soru 18

1 Şubat 1922 Tatar Milli Kurultayı’nda Tataristan’ın bağımsızlığını ilan etmesinde etkili olan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tataristan Komünist Partisi
B
Latinskiy Front Partisi
C
İttifak-Tatar Bağımsızlık Partisi
D
Bağımsız Tatar Partisi
E
Tataristan Demokratik Partisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonu içindeki Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A
Başkurdistan
B
Yakutistan
C
Kırım
D
Çuvaşistan
E
Tataristan
Soru 20

Altay Cumhuriyeti’nde yayımlanan ulusal gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağlık Altay
B
Altaydın Haberleri
C
Altay-Kiji
D
Altaydın Çolmonı
E
Altay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x