Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 1991'de bağımsız olan Orta Asya cumhuriyetlerinden biri değildir?

A
Özbekistan
B
Azerbaycan
C
Kazakistan
D
Türkmenistan
E
Tacikistan
Soru 2

Orta Asya’yanın siyasi coğrafyasına son şeklini kazandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
1924'te Özbek SSO'nin oluşturulması
B
Turkkomissiya'nın kurulması
C
Sovyetler Birliği'nin kurulması
D
1936 Anayasası’nın hazırlanması
E
1929'da Tacik SSO'nin birlik cumhuriyeti olarak kurulması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Rusya'da Çarlık rejiminin yıkılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Büyük reform hareketlerinin başarıya ulaşamaması
B
Radikal siyasi grupların güçlenmesi
C
Rusya'nın I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğraması
D
Ekonomik, siyasi ve toplumsal çalkantıların olması
E
Köleliğin kaldırılması
Soru 4

Buhara şehrini ağırlıklı olarak idaresi altında bulunduran halk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızlar
B
Kazaklar
C
Özbekler
D
Türkmenler
E
Azeriler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Geç Sovyet Döneminde 1953-1964 yılları arasında İdil-Ural bölgesinde “Buzların Erimesi” sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden biri değildir?

A
Ekonomik alanda reform girişimlerinin denenmesi
B
Stalin dönemindeki siyasi kovuşturmaların resmi olarak kınanması
C
ifade özgürlüğüne kısmen izin verilmesi
D
Glasnost politikasının uygulanması
E
Kovuşturma işlevini üstlenen devlet organlarının yeniden yapılandırılması
Soru 6

İdil-Ural bölgesinde 1920’li yıllardaki kültürel hayatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çeşitli bilim, kültür ve eğitim kuruluşları kurulmuştur.
B
Rus olmayan halklar için ana dilde eğitim görme olanakları yaratılmıştır.
C
Kültürel faaliyetler ifade özgürlüğü ortamında gerçekleşmiştir.
D
işçi ve köylü tabakasının eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.
E
Sanatsal faaliyetler herkes için ulaşılır hâle gelmiştir.
Soru 7

Sovyet döneminin iç savaş yıllarında ekonominin sıkı devlet denetimi altına alındığı, özel teşebbüs, ticaret ve parasal işlemlerin tamamen yasaklandığı, çiftçilik ürünlerine devlet tarafından el konulduğu, şehirlerde zorunlu hizmet yükümlülüğünün getirildiği döneme ne ad verilir?

A
Kolektifleştirme
B
NEP
C
Büyük Vatan Savaşı
D
Savaş komünizmi
E
Büyük Terör
Soru 8

Ahıska Türkleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1989 yılından itibaren Özbekistan’a göç etmeye başlamışlardır.
B
1989 yılında Özbekistan’ın Fergana bölgesinde yaşanan olaylar sonucu yüz binin üzerinde Ahıska Türkü buradan göç etmek zorunda kalmıştır.
C
Günümüzde 15’e yakın ülkeye dağılmışlardır.
D
Stalin’in emriyle 1944 yılında sürgüne gönderildiler ve yollarda birçoğu hayatını kaybetmiştir.
E
Ahıska Türkleri veya Mesket Türkleri terimi, bu bölgede yaşarken, 1944 yılında sürgün edilen ve bir daha bu topraklara dönemeyenleri ifade etmek için kullanılmıştır.
Soru 9

Sovyetler’in 1920’li yıllarda uyguladığı Yerelleştirme politikasının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rus olmayan halklar için ana dilinde eğitim sisteminin kurulması
B
Komsomol teşkilatının kurulması
C
Etnik topluluklar hakkında bilgi toplanması
D
Sovyetler Birliği’nin kurulması
E
Dini kurumların kapatılması
Soru 10

Transkafkasya Komiserliği (Zakavkom) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Komiserlik Azerbaycan Türkleri, Ermeniler ve Gürcülerin girişimiyle oluşmuştur.
B
Komiserlikte Çerkezler ve Türkler çok etkili olmuştur.
C
Komiserliğin merkezi Bakü şehridir.
D
Komiserlik 1919 yılında kurulmuştur.
E
Komiserlik Bolşevikler tarafından kurulmuştur.
Soru 11

Sovyet dönemi Azerbaycan’ıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Azerbaycan’ın resmi dili yalnızca Rusça olmuştur.
B
Bu dönemde Karabağ Azerbaycan’a, Zengezur ise Ermenistan’a verilmiş, böylece Ermenistan ve İran sınır komşusu olmuştur.
C
AzerbaycanlI aydın ve siyaset adamlarına karşı herhangi bir baskı söz konusu olmamıştır.
D
Azerbaycan Sovyet yönetimi eski sistemi ve elde edilen kazanımları korumuştur.
E
Bakü, dünya petrol burjuvazisinin merkezi haline gelmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mihail Gorbaçov’un SSCB’nin başına geçmesi ile birlikte Azerbaycan’da yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A
Azerbaycan Yüksek Sovyet’inin Azerbaycan’ın egemenliği için harekete geçmesi Moskova tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
B
Ebulfeyz Elçibey önderliğinde Azerbaycan Halk Cephesi kurulmuştur.
C
Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar başlamıştır.
D
Uygulanan açıklık ve yeniden yapılanma politikaları Azerbaycan’da kısa sürede etkili olmuştur.
E
Kızıl Ordunun Bakü’ye girişi sırasında 137 kişi öldürülmüş, 744 kişi de yaralanmıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Pişeveri hükümetinin icraatlarından biri değildir?

A
Kurucu meclisi oluşturarak seçime gitmesi
B
Ziraat ve toprak reformunu gerçekleştirmesi
C
Resmi dilin Türkçe olduğunu ilan etmesi
D
Tebriz’de bir ünI versite kurulması
E
Petrol işleme hakkını Amerikalılara devretmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’a özgü müzik dallarından biridir?

A
Saba
B
Hicazkâr
C
Muğam
D
Nihâvend
E
Kürdili Hicazkâr
Soru 15

AGİT Minsk Grubu’nun kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan petrolünün işletilmesini sağlamak
B
Azerbaycan’ın Rusya ile olan ilişkilerini düzenlemek
C
Azerbaycan’ı çok partili hayata hazırlamak
D
Seçimlerin demokratik yoldan yapılıp yapılmadığını gözlemlemek
E
Karabağ sorununa barışçıl yollardan çözüm bulmak
Soru 16

Azerbaycan’ın son dönemde bağımsız bir devlet olmasındaki en etkili isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebulfeyz Elçibey
B
ilham Aliyev
C
Pişeveri
D
Haydar Aliyev
E
Ayaz Niyazi Mutallibov
Soru 17

Kazakistan devlet sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meclis iki bölümden oluşur.
B
Cumhurbaşkanı seçimle iş başına gelir.
C
Kazakistan federal bir yapıya sahip birçok özerk eyaletten oluşan bir cumhuriyettir.
D
Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
E
Anayasa Konseyi 1995 Anayasası ile oluşturulmuştur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kazakistan-Rusya ilişkileriyle ilgili konulardan biri değildir?

A
Kazakistan'daki Rus nüfusu
B
Kazakistan’ın AGİT dönem başkanlığı
C
Enerji kaynakları
D
Baykonur uzay üssü
E
Sınırlar meselesi
Soru 19

Kazakistan'ın bağımsızlık sürecinde Kazak milliyetçiliğinin gelişmesine katkıda bulunan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeltoksan (Aralık) 1986 olayları
B
Perestroyka politikaları
C
Gorbaçov'un SSCB'nin başına geçmesi
D
SSCB ekonomisinde yaşanan sıkıntılar
E
Bakir Topraklar projesinin hayata geçirilmesi
Soru 20

Kazak Hanlığı’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çu ve Talaş ırmakları civarında yerleşen boylar hanlığın temelini oluşturmuştur.
B
Göçebe bir toplum yapısına sahiptir.
C
Rus hâkimiyetine kadar Orta Asya bozkırlarında hüküm sürmüştür.
D
Özbek Hanlığı’ndan ayrılan iki bey tarafından kurulmuştur.
E
Yakın komşuları Moğollarla aynı dil ve kültürü paylaşmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x