Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kazakistan’da çıkan Jeltoksan (Aralık) olaylarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazakistan yönetimine Gennady Kolbin’in getirilmesi
B
Enflasyonun yükselmesi ve ekonominin durgunlaşması
C
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması
D
Brejnev döneminde yolsuzlukların artması
E
Dinmukhamed Konayev’in, Gorbaçov Tarafından Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine getirilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Sibirya’daki özerk Türk cumhuriyetlerinden biri değildir ?

A
Saha Cumhuriyeti
B
Hakas Cumhuriyeti
C
Tuva Cumhuriyeti
D
Mari El Cumhuriyeti
E
Altay Cumhuriyeti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Başkurdistan’da yayınlanan gazete ve dergilerden biri değildir?

A
Kızıl Tan
B
Yeşlek
C
Şûra
D
Başkortostan
E
Agidel
Soru 4

Sabantuy ne demektir?

A
Tatar ve Başkurtların kutladığı bir bayramdır.
B
Tataristan’da yapılan tarım şenlikleridir.
C
Tatarların geleneksel bir içkisidir.
D
Başkurtların devleti simgeleyen motifleridir.
E
Tatarların yaptığı seremonilerdir.
Soru 5

Aşağıdakilerden Türk hangisi cumhuriyetlerinden biri değildir?

A
Türkmenistan
B
Özbekistan
C
Tacikistan
D
Kazakistan
E
Kırgızistan
Soru 6

Sovyet rejiminin ilk yıllarında Savaş Komünizmi politikasının uygulanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist teorinin savaş koşullarına uyarlanması
B
Ekonomik sıkıntılar ve gıda kıtlığının yaşanması
C
Bolşevik ve Menşevikler arasındaki iktidar mücadelesi
D
Stalin’in iktidarını pekiştirmek istemesi
E
Çevre ülkelerle politik sorunların giderilmesi
Soru 7

İlk Azerbaycan Cumhuriyeti kimin başkanlığında kurulmuştur?

A
ilhan Aliyev
B
Mir Ali Seyidov
C
Mehmet Emin Resulzâde
D
Haşan Bey Ağaoğlu
E
Feth Ali Han Hoylu
Soru 8

Başkurdistan’ın, Rusya Federasyonu içindeki konumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Federal bölge
B
Bölgesel yönetim
C
Özerk cumhuriyet
D
Birlik cumhuriyeti
E
Bağımsız devlet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’daki Rus nüfusun, Türkmenistan bağımsız olduktan sonra Rusya’ya göç etmelerinin nedenlerinden biri değildir ?

A
Yeni düzene ayak uydurmak istememeleri
B
Yeni ekonomik sorunların çıkması
C
Türkmence öğrenme zorunluluğu getirilmesi
D
Çifte vatandaşlık yasasının çıkarılması
E
Türkmenlerin, Rus kültür ve mirasından kurtulmak istemeleri
Soru 10

Kırgızistan’da “manap” unvanını kimler taşır?

A
Orta gelirli halk tabakası
B
Kırgız boylarının başında buluna beyler
C
Kırgız komutanları
D
Kırgız meclis başkanı
E
Ticaret erbabı
Soru 11

Türkmenistan'ın bütün boy, tire ve tayfalarının ileri gelen yaşlılarından oluşan ve daha çok danışma görevini yapan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayiciler ve işadamları Meclisi
B
Halk Maslahatı
C
Türkmenistan Komünist Meclisi
D
Türkmenistan Demokratik Meclisi
E
Aksakallar Meclisi
Soru 12

Kırgızistan meclisine ne ad verilir?

A
Rayon
B
Oblast
C
Komsomol
D
Cogorku Keneş
E
Ak Jol
Soru 13

Dünyada “Yakut” olarak bilinen halkın kendilerine verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evenk
B
Saha
C
Tatar
D
Tungus
E
Özbek
Soru 14

Tuva Cumhuriyeti’ndeki geleneksel dinî inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şamanizm
B
İslâmiyet
C
Musevilik
D
Budizm
E
Hristiyanlık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’ın ihraç ettiği başlıca ürünlerinden biri değildir?

A
Petrol
B
Gaz
C
Tekstil ürünleri
D
Halı
E
Çay
Soru 16

Azerbaycan’ın bugünkü idari yapısı hangi devletten miras kalmıştır?

A
Osmanlı Devleti
B
İran
C
Sovyetler Birliği
D
Çin Halk Cumhuriyeti
E
Çarlık Rusya
Soru 17

Orta Asya cumhuriyetleri içinde en yoğun nüfusa sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızistan
B
Tacikistan
C
Azerbaycan
D
Türkmenistan
E
Özbekistan
Soru 18

Günümüzde bağımsız Kırgızistan bayrağına işlenen kırk ışık hüzmesi neyi temsil eder?

A
Kırk kırğız boyunu
B
Kırk ili
C
Kırk bölgeyi
D
Kırk ülkeyi
E
Kırk rengi
Soru 19

Özbekistan’a bağlı özerk cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nahcivan
B
Dağlık Karabağ
C
Başkurdistan
D
Karakalpakistan
E
Tataristan
Soru 20

Özbekistan’ın, Batı ile ilişkilerini en alt seviyeye çekerken Rusya'yla yakınlaşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Qara Yanvar katliamı
B
Andican Olayları
C
11 Eylül saldırıları
D
ABD’nin, Afganistan’ı işgali
E
Kerimov’a suikast teşebbüsü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x