Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kaç yılında egemenliğini ilan ederek adını Tataristan Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’ın 1918’de bağımsızlıklarını ilan etmelerine giden süreçte yer alan nedenlerden biri değildir?

A
Kurucu Meclisin Bolşevikler tarafından dağıtılmış olması
B
Kurucu Meclis üyeleri arasında anlaşmazlıkların olması
C
1917 Rusya'da Bolşevik Devrimi'nin yaşanması
D
Transkafkasya Seymi’nin dağılmış olması
E
Pişeveri hareketinin Azerbaycan’daki icraatlarının artması
Soru 3

Günümüzde Kazakistan'da kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kiril alfabesi
B
Latin alfabesi
C
Arap alfabesi
D
Türk alfabesi
E
Grek alfabesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin Orta Asya'da uyguladığı politikalardan biri değildir?

A
Eğitimin Türkçeleştirilmesi
B
Alfabenin değiştirilmesi
C
Göçebelerin yerleşik hale getirilmesi
D
Yönetimde yerel kadrolara yer verilmesi
E
Tarımsal faaliyetlerin devlet eliyle gerçekleştirilmesi
Soru 5

Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Mir Cafer Bağırov ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Demokratik kişiliği ile ünlüdür.
B
Güney Azerbaycan’ın Kuzey ile birleşmesi için mücadele etmiştir.
C
Kumukların sürgüne gönderilmesini sağlamıştır.
D
Ermenistan’a karşı pasif bir politika izlemiştir.
E
Azerbaycan’da toprak reformu yapmıştır.
Soru 6

Kırgızistan'daki etnik meselelerin ana kaynağı asağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkedeki Rus nüfusu
B
Ahıska Türklerinin sorunları
C
Fergana Vadisindeki dengesiz nüfus dağılımı
D
Hristiyan misyonerler
E
Uygurların siyasi faaliyetleri
Soru 7

Özbekistan’da 2005 yılında yaşanan Andican olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti bu olayda Özbek Hükümetini desteklemiştir.
B
ABD ve Avrupa Devletleri, Özbek güvenlik güçlerinin olaylarda aşırı güç kullanmasını sert bir şekilde kınamıştır.
C
Şanghay işbirliği Örgütü bu olayları Özbekistan’a karşı bir komplo olarak yorumlamıştır.
D
Bu olayın dünyada büyük yankıları olmuştur.
E
Özbekistan’ın, Batı ile olan ilişkileri olumlu yönde artmıştır.
Soru 8

Sovyetlerin Orta Asya’da uyguladığı milliyetler politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fergana Vadisinde ve başka yerlerde cumhuriyetlerin sınırları birbiri içine geçecek şekilde çizilmiştir.
B
Cumhuriyetlerin sınırları belirlenirken buraların etnik yapısı değil Sovyetlerin stratejik hesapları gözetilmiştir.
C
Bolşeviklerin uyguladığı siyaset sonucunda yerel kabileler arasında birlik ve yakınlaşma duyguları gelişmiştir.
D
Sovyetlerin uzun vadeli siyasetine göre, önce etnik cumhuriyetler oluşturulacak, sonra bunlar Sovyet insanı kimliğinde kaynaştırılacaktır.
E
1924 yılında Orta Asya’da etnik esasa dayalı yeni cumhuriyetler oluşturulmuştur.
Soru 9

1995 yılı, 1000. yıl dönümü ilan edilen ünlü Kırgız Destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zilzile Destanı
B
Oğuz Destanı
C
Alpamıs Destanı
D
Şabdan Koşogu Destanı
E
Manas Destanı
Soru 10

Sovyetlerin, Orta Asya kadınlarını dönüştürmekteki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınların iş gücünden faydalanmak ve onları geleneksel bağlarından koparmak
B
Kadın-erkek eşitliğini sağlamak
C
Kadınların her alanda özgürleşmesini sağlamak
D
Büyük aileleri parçalayarak akrabalık bağlarını zayıflatmak
E
Kadınların eve kapatılmasını önlemek
Soru 11

Kırgızistan'da yer alan, dünyanın en büyük ikinci dağ gölü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karak Köl
B
Baykal Gölü
C
Son Köl
D
Issık Köl
E
Balkaş Gölü
Soru 12

Tataristan’ın özel ekonomi alanı oluşturduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazan
B
Nijnekamsk
C
Elabuga
D
Naberejnıe Çelnı
E
Bugulma
Soru 13

1993 yılında dünyadaki bütün Türkmenlerin başı ilan edilen ve “Türkmenbaşı” lakabı ile ünlenen Türkmenistan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gurbangulı Berdımuhammedov
B
Muhammednazar Gapurov
C
Nurcemal Durdieva
D
İslam Karimov
E
Saparmurat Niyazov
Soru 14

Çuvaş Cumhuriyeti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tsivilsk
B
Çeboksarı
C
Alatır
D
Şumerlya
E
Kanas
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkmen toylarından biri değildir?

A
Evlilik
B
Diş
C
Kalpak
D
Sünnet
E
Beşik
Soru 16

Kumukların büyük bir bölümünün Kafkasya’da yaşadığı cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeçenistan
B
Karaçay-Çerkes
C
Kabardin-Balkar
D
Dağıstan
E
Kuzey Osetya
Soru 17

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derbent
B
Nalçik
C
Groznıy
D
Çerkessk
E
Kizlyar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan’ın dış politikasına etki eden küresel güçlerden biri değildir?

A
Hindistan
B
ABD
C
Çin Halk Cumhuriyeti
D
AB
E
Rusya Federasyonu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonu içindeki Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A
Yakutistan
B
Kırım
C
Tataristan
D
Başkurdistan
E
Çuvaş Cumhuriyeti
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hakas boylarından biri değildir?

A
Kızıl
B
Kumandı
C
Koybali Kaç
D
Sagay
E
Beltir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x