Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana üye olduğu uluslararası teşkilatlardan biri değildir ?

A
Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi
B
AGİT
C
Avrupa Birliği
D
İslam Konferansı Örgütü
E
Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı
Soru 2

Rusya tarihinin en kapsamlı göç ve sömürge hareketini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stolıpin Reformu
B
1905 Devrimi
C
Bakir Topraklar politikası
D
Panslavizm politakası
E
Zemsky Reformu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılda Güney ve Kuzey Azerbaycan coğrafyasında kurulan İdarî yapılardan biri değildir ?

A
Kafkas İslam Ordusu
B
Azerbaycan Cumhuriyeti
C
Azerbaycan Millî Hükümeti
D
Azerbaycan Geçici Devrimci Komitesi
E
Transkafkasya Komiserliği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kısa sürede gerçekleştirdiği icraatlardan biri değildir?

A
Eğitimin yaygınlaştırılması ve milli zeminde eğitim vermek için çalışmaların yapılması
B
1918’de Türkçenin devlet dili olarak kabul edilmesi
C
Astronomi biliminin önünün açılması
D
Bakü Devlet Üniversitesinin kurulması
E
Matbuatta önemli gelişmelerin sağlanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da 1905 Devrimi’ni doğuran nedenlerden biri değildir?

A
Büyük reform hareketinin başarısız olması
B
Feodal yapının sorunsuz devam etmesi
C
Halkın ekonomik sıkıntılarla boğuşması
D
Toplumsal ve siyasi çalkantıların yaşanması
E
Köylülerin yarı köle durumunda olması
Soru 6

AGİT Minsk Grubu’nun kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı yatırımcıları teşvik etmek
B
Petrol arama çalışmalarını hızlandırmak
C
Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulmak
D
Demokraside şeffaflık sağlamak
E
işsizliğe karşı çözüm aramak
Soru 7

1917 Ekim İhtilâli’nden sonra kuruluş felsefesini Bolşevik muhalafeti üzerine oturtarak Kafkasya'da kurulan idare aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Maslahatı
B
Zakafkasya
C
Mavera-yı Kafkasya
D
Transkafkasya Komiserliği
E
Töles
Soru 8

Mart 1921'de iç savaşın ardından Sovyet ekonomisini düzene sokmayı amaçlayan ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
NEP
B
ÇEKA
C
Kolhoz
D
NKVD
E
Komsomol
Soru 9

Osmanlı Devleti ile Transkafkasya Cumhuriyeti arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin Brest-Litovstk Antlaşması’nı kabul etmemesi
B
Azerbaycan Türklerinin ayrı bir devlet kurmak istemesi
C
Transkafkasya Müstakil Demokratik Federatif Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi
D
İ d i I - U ra I bölgesinde Bolşevik yönetiminin pekişmesi
E
Ermeni ve Gürcü partilerin Kars, Ardahan ve Batum’u vermek istenmemesi
Soru 10

Sovyetler Birliği'nin sınır belirleme siyaseti göz önüne alındığında etnik, dil ve kültürel farklılıkların dikkate alınmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Böl ve yönet politikası
B
Halklara özgürlük prensibi
C
Proletarya diktatörlüğünün tesisi
D
Kolektifleştirme siyaseti
E
Hücum politikası
Soru 11

Kazakistan’da uygulanan siyasi sistem aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Monarşi
B
Teokrasi
C
Yarı başkanlık
D
Oligarşi
E
Diktatörlük
Soru 12

25 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyetler Birliği’nin dağılması
B
Çarlık rejiminin siyasi gücünü halkla paylaşması
C
Çarlık rejiminin iktidarı ele geçirmesi
D
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması
E
Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İdil-Ural Devleti’nde yer alması düşünülen halklardan biri değildir?

A
Kazan Tatarları
B
Çuvaşlar
C
Başkurtlar
D
Mariler
E
Çerkezler
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk cumhuriyetlerinden biridir?

A
Hakasya
B
Kazakistan
C
Yakutistan
D
Başkurdistan
E
Tataristan
Soru 15

Ekonomide yeniden yapılanma (perestroyka) ve siyasette açıklık (glastnost) politikalarını uygulamaya koyan Sovyetler Birliği lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinmukhamed Konayev
B
Josef Stalin
C
Vladimir Lenin
D
Mihail Gorbaçov
E
Haydar Aliyev
Soru 16

Yürüttüğü politikalar sayesinde Azerbaycan halkı tarafından sevilen fakat cumhuriyet içinde takındığı sert tutum yüzünden “Azerbaycan’ın Stalin’i” olarak adlandırılan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veli Ahundov
B
Haydar Aliyev
C
Mehmet Emin Resulzade
D
Mir Cafer Bağırov
E
Zeynelabidin Tagiyev
Soru 17

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında yüz ölçümü en büyük olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tacikistan
B
Kazakistan
C
Türkmenistan
D
Azerbaycan
E
Kırgızistan
Soru 18

İktidarın babadan oğula geçtiği (ataerkil) yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konfederasyon
B
Patrimonyal
C
Despotluk
D
Parlamenter monarşi
E
Totalitarizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda “halk düşmanı” ilan edilerek kurşuna dizilen Türk-Tatar aydınlarından biridir ?

A
Abdullah Battal Taymas
B
Ayaz ishakov
C
Sadrettin Maksudof
D
Mirseyit Sultangaliyev
E
Zeki Velidof
Soru 20

Bolşevik grubunun kurucusu ve önderi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kerenskiy
B
Çar II. Aleksandr
C
Leon Trotsky
D
Karl Marx
E
Vladimir Lenin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x