Çağdaş Türk Dünyası 2018-2019 Final Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Ulusal sınırları belirleme
II. Siyasi alanda Sovyetleştirme
III. Ekonomik alanda Sovyetleştirme
IV. Kültürel alanda Sovyetleştirme
Yukarıdakilerden hangileri Aral Gölü'nün kurumasına neden olan Sovyet politikalarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve IV
Soru 2

__________, 2009 yılında merkezi İstanbul’da olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin oluşturduğu kuruluştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türk Konseyi
B
AGİT
C
Şangay işbirliği Örgütü
D
NATO
E
Avrupa Birliği
Soru 3

İdil-Ural bölgesinde yaşanan kolektifleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amerika Yardım idaresi maddi yardımda bulunmuştur.
B
Orta halli çiftliklerin bir kısmı sürgün edilmiştir.
C
Köylerden şehirlere doğru göç artmıştır.
D
Tarımda makine kullanımı yaygınlaşmıştır.
E
Kolhoz adı verilen kolektif çiftlikler kurulmuştur. miras
Soru 4

Azerbaycan’ın bugünkü idari yapısı__________. kalmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sovyetler Birliği'nden
B
Çin Halk Cumhuriyeti'nden
C
İran'dan
D
Osmanlı Devleti'nden
E
Çarlık Rusya'dan
Soru 5

Transkafkasya Komiserliği’ndeki Türk, Ermeni ve Gürcüler arasında anlaşmazlığa neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moskova Antlaşması
B
Erzincan Ateşkes Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Brest-Litovsk Antlaşması
E
Kars Antlaşması
Soru 6

Kırgızistan meclisine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Komsomol
B
Cogorku Keneş
C
Rayon
D
AkJol
E
Oblast
Soru 7

Kırgızistan Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Topraklarının sadece %8'i tarıma elverişlidir.
B
Dağlık bir coğrafyaya sahiptir.
C
Kuzey komşusu Kazakistan’dır.
D
Akarsu ve göl bakımından oldukça zengindir.
E
Yeraltı kaynaklarından petrol ve doğalgaz en önemli ihraç ürünleridir.
Soru 8

Ceditçi kuşağın ortadan kaldırılmasından sonraki dönemde Özbekistan’da izlenen Sovyet siyaseti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok sayıda Rus, Ukrain, Yahudi ve PolonyalI bölgeye getirilmiş ve üst düzey görevlerde istihdam edilmiştir.
B
Ülkede Ruslaştırma politikası izlenmiştir.
C
Özbek Komünist Partisi’nin çekirdek kadrosunu Slav kökenliler ve Orta Asya’ya dışarıdan gelenler oluşturmuştur.
D
Özbekler, cumhuriyet bürokrasisinde düşük düzeyde temsil edilmiştir.
E
Yerel meseleler konusundaki kararlar daha çok Özbek kökenliler tarafından alınmıştır.
Soru 9

I. Nahçıvan
II. Karakalpakistan
III. Dağlık Karabağ
Yukarıdakilerden hangileri Özbekistan’a bağlı özerk cumhuriyetlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Kırgızistan’da “manap” unvanı__________. verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
orta gelirli halk tabakasına
B
ticaret erbabına
C
Kırgız meclis başkanına
D
Kırgız komutanlarına
E
Kırgız boylarının başında bulunan beylere
Soru 11

Aşağıdaki Orta Asya Cumhuriyetleri'nden hangisinin nüfus yoğunluğu en fazladır?

A
Özbekistan
B
Tacikistan
C
Azerbaycan
D
Türkmenistan
E
Kırgızistan
Soru 12

Rusya Federasyonu içinde Başkurdistan ________ konumundadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bağımsız devlet
B
birlik cumhuriyeti
C
federal bölge
D
özerk cumhuriyet
E
bölgesel yönetim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Altay Türklerini oluşturan boylardan biri değildir?

A
Telengitler
B
Abakanlar
C
Teleütler
D
Altay-Kijiler
E
Çalkandılar
Soru 14

Rusya’nın devre dışı bırakılarak, Orta Asya ve Orta Doğu doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen doğalgaz boru hattı projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı
B
Avrupa Doğalgaz Boru Hattı
C
Nabucco Doğalgaz Boru Hattı
D
Bakü-Ceyhan Doğalgaz Boru Hattı
E
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Soru 15

Türkmenistan Halk Maslahatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tamamen Türkmenbaşı’nın kontrolü altındadır.
B
1992-2008 yılları arasında faaliyet göstermiştir.
C
Halk Maslahatı’na Meclisi feshetme hakkı tanınmıştır.
D
Meclisin yetkilerini önemli oranda artırmıştır.
E
Halk Maslahatı’nın oluşmasıyla meclisin yetkileri sınırlandırılmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kafkasya’da yaşayan Türk topluluklarından biri değildir ?

A
Balkarlar
B
Karaçaylar
C
Evenkler
D
Kumuklar
E
Nogaylar
Soru 17

Tataristan ekonomisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En büyük doğal zenginliği petrol ve doğalgazdır.
B
Otomobil sanayi ve askerî teknoloji sanayisi gelişmiştir.
C
En büyük petrol şirketi, Tatneft’tir.
D
Rusya Federasyonu’nun ekonomik açıdan en gelişmiş bölgelerden biridir.
E
Tarım ve hayvancılık fazla gelişmemiştir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkmenistan'ın bütün boy, tire ve tayfalarının ileri gelen yaşlılarından oluşan ve daha cok danışma görevini yapan meclisdir?

A
Türkmenistan Komünist Meclisi
B
Aksakallar Meclisi
C
Türkmenistan Demokratik Meclisi
D
Halk Maslahatı
E
Sanayiciler ve işadamları Meclisi
Soru 19

Kırım Özerk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırım’ın nüfusunun yüzde 58’ini Ruslar oluşturmaktadır.
B
Kırım Tatarlarının en yüksek temsil ve yürütme organı, Kırım Tatar Meclisi’dir.
C
Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun 21 cumhuriyetinden biridir.
D
Cumhuriyetin başkenti, Simferopol (Akmescit)’tir.
E
Kırım Tatarları, II. Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yaptıkları bahanesiyle vatanlarından sürgün edilmiştir.
Soru 20

Kendilerine saha adını veren halkın dünyaca bilinen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tungus
B
Tatar
C
Özbek
D
Yakut
E
Evenk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x