Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sovyetler Birliği’nin, yönetimi altındaki Türkler için geliştirdiği Kiril alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her bir Türk boyu için ayrı alfabe geliştirilmiş, bir alfabede belli bir sesi karşılayan harf başka bir alfabede başka bir sese karşılık kullanılmış, böylece Türk boyları arasında iletişim koparılmıştır.
B
Türk aydınları, Türk dilinin fonetik yapısını en iyi yansıtan alfabenin Kiril olduğuna inanmışlardır.
C
Kiril alfabesi Türkler arasındaki milli kimliğin korunması için geliştirilmiştir.
D
Kiril alfabesi, Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler içinde en zengini olduğu için kullanılmıştır.
E
Türk boyları Kiril alfabesini kendi istekleri doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Arap alfabesini ıslah etmek veya değiştirmek isteyen aydınlardan biri değildir?

A
Abdullah Cevdet
B
Namık Kemal
C
Celal Nuri ileri
D
Kılıçzade Hakkı
E
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 3

Rusya Türklerinin ilk gazetesi olan “Ekinçi”yi 1875’te kim, nerede çıkarmıştır?

A
Mehemmedağa Şahtahtlı, Tiflis
B
İsmail Gaspıralı, Bahçesaray
C
Said Ünsizade, Tiflis
D
Haşan Bey Melikzade Zerdabî, Bakû
E
Celal Ünsizade, Tiflis
Soru 4

“Risale-i Gazize” adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Ebilmenih Kargalı
B
Şemsettin Zeki
C
Tacetdin Yalçıkul
D
Hibetulla Salıhov
E
Şeyh Zeynullah Resuli
Soru 5

Arapça yazdığı “Esrârü’l-Melekût” adlı astronomiye ait eserini 1846’da İstanbul'a gelerek I. Abdülmecit Han’a takdim eden Azeri yazar ve aydın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abbasguluağa Bakıhanov Güdsî
B
Mirze Feteli Ahundzade
C
Necef Bey Vezirli
D
Gasımbey Zâkir
E
Hacı Zeynelabidin Tagıyev
Soru 6

“Heydar Babaya Salam” adlı iki parçadan ibaret manzumesi bütün Türk dünyasını etkilemiş ve her yerden bu manzumeye nazireler yazılmış olan Azerî şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nebi Hezrî
B
Eli Asgar Hurrem
C
Cevat Hey’et
D
Memmed Araz
E
Seyyid Mehemmed Hüseyn Şehriyar
Soru 7

Devrin en renkli simalarından birisi olup “Divan-ı Hikmet” adlı şairler meclisinin başkamdir. Müstehzi, serbest fikirli, zeki, üstat bir şair ve usta bir hattattır. Gazellerinin tercümeleri Almanya’da da neşredilmiş ve büyük ilgi görmüştür.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nebatî
B
Seyid Azim Şirvanî
C
Mir Mehdi Şükûhî
D
Mirze Şefi Vâzeh
E
Gasım Bey Zakir
Soru 8

Yazdığı tiyatro eserleri, konuları ve idealleri bakımından dikkati çeker. Hikâye ve romanları da bulunan yazarın Nadanlıg, Dilin Belası, Şamdan Bey, Nadir Şah gibi dram eserleri vardır. Özellikle Nadir Şah adlı eseri Azerî tiyatrosunun klasikleri arasındadır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üzeyir Hacıbeyli
B
Abdulla Şaig
C
Neriman Nerimanov
D
Necef Bey Vezirli
E
Hüseyn Cavid
Soru 9

Şiirlerini “Arzılı Mııhmaan, Öçme Oocağım, Aaylı Ağşam” gibi eserlerde toplayan 1950’li yıllardan sonraki Türkmen şiirinin gelişmesinde büyük katkısı olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ata Ataca nov
B
Berdinazar Hudaynazarov
C
A. Kovuşov
D
T. Cumageldiyev
E
R. Esenov
Soru 10

İsmail Gaspırah’mn Rusya ile Müslümanların (Türklerin) arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlattığı Rusça basılan eseri ve bu eserde kullandığı imza, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Rusya Müslümanları-Küçük Molla
B
Bahçesaray Mektupları-Küçük Molla
C
Rus-Doğu Anlaşması-Küçük Molla
D
Rusya Müslümanları-Genç Molla
E
Rus-Doğu Anlaşması-ismail
Soru 11

İsmail Gaspıralı’yı Rus hükümetine şikâyet eden, onun aleyhinde devamlı itham ve ihbarlarda bulunan, Tercüman’ı kapattırmaya çalışan misyoner-şarkiyatçı kimdir?

A
Pebedonostsev
B
Nikolay ilminski
C
Ostroumov
D
Samoyloviç
E
Malov
Soru 12

Çağdaş Türkmen edebiyatının şair ve yazarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
K. Gurbannepesov halk hikâyeleri tarzında hikâyeler yazmıştır.
B
M. Seyidov’un Çoban Yamağı, Ataların Yolağı gibi eserleri vardır.
C
G. Ezizov'un Çocuk ve Deniz, Güz, Yer Gök Arasında gibi eserleri vardır.
D
B. Hudaynazarov'un Sıcak Çöl, insan Hakkında Türkü, Anne Sütü gibi eserleri vardır.
E
Türkmen şiiri 1920’li yıllarda Dövlet Garkı ile çağdaş bir mahiyet kazanmıştır.
Soru 13

1945-1960 yılları arasında yazdığı “Söyği” adlı manzum romanı ile 1974 yılında Magtımgulı ödülünü kazanan, 1946'da Türkmenistan millî marşını kaleme almış olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tovşan Esenova
B
Çarı Aşırov
C
Aman Kekilov
D
Haldurdı Durdıyev
E
Gara Seyitliyev
Soru 14

İsmail Gaspıralı, 1906'da kitap olarak basılan bu eserinde Avrupa’yı, o dönemde Batı kültürünü en az tanıyan Türkistan’la karşılaştırarak bu iki zıt kutbun ne kadar farklı olduğunu anlatır. Eser, Doğu-Batı çatışmasının edebiyatta ele alındığı en önemli ve ilginç eserler arasında yer alır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene
B
Frengistan Mektupları
C
Kadınlar Ülkesi
D
Sudan Mektupları
E
Darürrahat Müslümanları
Soru 15

Rus işgalinden sonra İdil-Ural bölgesinde Rusça-Tatarca dilbilgisi, sözlük gibi eserleri yazmalarıyla ünlü olan ailenin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saidoğlu
B
ibrahimoğlu
C
Halfinler
D
ishakoğlu
E
Topçubaşı
Soru 16

Çağdaş Tatar edebiyatının ilk tiyatro eseri ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Biçare Kız-Abdurrahman ilyasî
B
Behitsiz Yigit-Galiesgar Kâmal
C
Redd-i Biçare Kız-Fatih Halidi
D
ihtiyarlı Kız ihtiyarlı Ulmış-M. Kazanlı
E
Züleyha-Ayaz ishaki
Soru 17

“Akşam Deniz Yalısında, Yırlarım, Şaylı Kız” adlı şiir kitapları aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Reşid Murad
B
Şamil Alâdin
C
Yusuf Bolat
D
Ziyadin Cavtöbeli
E
Eşref Şemizade
Soru 18

Kırım Türklerinin en tanınmış roman yazarıdır. II. Dünya Savaşı'nda Almanlara esir düşmüş, savaştan sonra ingiltereye yerleşerek eserlerini orada yazmıştır. Türkiye’de yayımlanan ilk eserleri Varlık Yayınevinde basılan Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adamdır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cengiz Aytmatov
B
Bekir Çobanzade
C
Şevköt Bektöre
D
Cengiz Dağcı
E
Cafer Seytahmet Kırımer
Soru 19

Kırım Türklerinin başına gelen felaketleri, çektikleri acıları alegorik bir tarzda, önceleri Aslı Han adlı halk efsanesinin bünyesi içinde anlatmış, daha sonra genişlettiği bu manzume “Közyaş Divar” adıyla basılmıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şamil Alâdin
B
Çerkez Ali
C
Abdulla Dermenci
D
Eşref Şemizade
E
Ra[h]im Tınçerov
Soru 20

Muhammed Zahir Bigi tarafından yazılan ve çağdaş Tatar edebiyatının “ikinci” romanı olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırk Vezir
B
Hesaplık
C
Ulûf Yaki Güzel Kız Hatice
D
Selime Yaki iffet
E
Anamın Kitabı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x