Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Final Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arap alfabesinin aslî biçimlerini koruyarak Latin alfabesi gibi bitişmeyen harflerle yazmayı ve bu şekilde kitap basmayı teklif eden İranlı şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirza Feth Ali Ahundzade
B
Mirza Rıza Han
C
Mehemmedağa Şahtahtlı
D
Mirza Melküm Han
E
Münif Paşa
Soru 2

Kırım’daki modernleşme hareketleri, doğrudan doğruya ________ ’nın/nin 1881’de yayımlanan Rusya Müslümanları adlı eseriyle ve 1883’te Bahçesaray’da yayımlamaya başladığı ________ gazetesiyle başlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yusuf Akçura/Ziya
B
Ayaz ishaki/Tercüman-ı Ahval
C
İsmail Gaspıralı/Tercüman
D
Cengiz Dağcı/Türk Ocağı
E
Şemseddin Zeki/Türk Yurdu
Soru 3

Çağatay Türkçesiyle Sebatü’l-Gacizîn [Âcizin] ve Farsça Muradü’l-Garifin [ÂrifTn] adlı eserlerine Arapça şerhler yazmıştır. Karısı Hamide’nin ölümü sebebiyle 1789’da yazdığı iki mersiye, Tatar edebiyatında sıradan bir insan, bir kadın hakkında yazılan ilk mersiye olması ve daha da önemlisi tanımış bir din adamının sevdiği eşini kaybetmesinden duyduğu samimi duyguları yansıtması bakımından önemlidir.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cengiz Dağcı
B
Sufi Allahyar
C
Ayaz ishaki
D
İsmail Gaspıralı
E
Mirza Feth Ali Ahundzade
Soru 4

“Serâmed-i Dövrân” (Dönemin Öncüsü) adıyla tanınan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyit Azim Şirvanî
B
İsmail Bey Kutkaşınlı
C
Seyyid Ebulgasım Nebatî
D
Mirze Mehdi Şükûhî
E
İsmail Gaspıralı
Soru 5

“Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına” mısrası ile başlayan milli marşın güftesi aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
M. Sâbir
B
Üzeyir Hacıbeyli
C
Mehemmed Hadi
D
Eli Nezmi
E
Ehmed Cavad
Soru 6

İsmail Gaspıralı’yı üstadı olarak kabul eden ve bunun üzerine “Muallime Dair” adlı bir eser ortaya koyan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyinzade Ali Bey
B
Yusuf Akçura
C
Abdürreşit İbrahim
D
Zeli Velidi Togan
E
Bahtiyar Vabahzade
Soru 7

Eserin kahramanı Danyal Bey, Kırımlı soylu bir gençtir. Hukuk öğrenimini görüp memleketine döndükten sonra kendi toplumunu kalkındırmak için halk arasında dolaşıp çözüm yolları aramaya başlamıştır. Tamamlanmamış bu eserin otobiyografik bir yanı olduğu, İsmail Bey’in hayatından ve faaliyetlerinden izler taşıdığı Y. Akçura ve Z. V. Togan tarafından açıklanmıştır.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya Müslümanları
B
Arslan Kız
C
Frengistan Mektupları
D
Gün Doğdu
E
Kadınlar Ülkesi
Soru 8

1917 Ekim devriminde meydana gelen kargaşa içinde Afganistan’a gitmiştir. Daha sonra Türkmenistan’a geri dönerek “Türkmenistan Yazarlar Birliği”nde çalışmıştır. Çile dolu bir yaşama sahiptir. Daha gençlik yıllarında bilhassa lirik şiirleriyle tanınmıştır. Lirizmin baskın karakterinin hissedildiği Uuklaanıhda (Uyuduğun Zaman) adlı şiiri yazmıştır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şalı Kekilov
B
Berdi Kerbabayev
C
Rehmet Seyidov
D
Ata Nıyazov
E
Seyitnazar Seydî
Soru 9

Türkçe, Arapça ve Farsça için kullanılan klişeleşmiş tabire ne ad verilir?

A
Hırs-ı Guldurbasan
B
Mazmun
C
Nazım
D
Toygar
E
Elsine-i Selase
Soru 10

Magtumguh’dan sonra aşk konusunun en usta şairlerinden kabul edilen, “Zöhre-Tahır” adlı destanı yazarak Türkmen edebiyatında önemli bir yer edinen, Türkmen edebiyatına lirizmin yerleşmesine en fazla katkı sağlayan ve bu vasfından dolayı “Aşk Mülkünün Şahı” unvanıyla anılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talibî
B
Aşikî
C
Yagmır
D
Mollanepes
E
Kemine
Soru 11

İsmail Gaspıralı’nın aşağıdaki eserlerinin hangisinde Avrupa’daki izlenimlerinin etkisi yoktur?

A
Arslan Kız
B
Sudan Mektupları
C
Molla Abbas Fransevî’ye Tesadüf-Gülbaba Ziyareti
D
Kadınlar Ülkesi
E
Frengistan Mektupları
Soru 12

Tarihte ilk kez Türkmen adı aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

A
Divân-ı Hikmet
B
Orhun Yazıtları
C
Kutadgu Bilig
D
Atabet’ül Hakayık
E
Divânü Lûgâti’t- Türk
Soru 13

“Tatarca Sarf ve Nahv (1923)” adlı gramer kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Şevki Bektöre
B
Bekir Sıdkı Çobanzade
C
Osman Akçokraklı
D
Eşref Şemizade
E
Cengiz Dağcı
Soru 14

Haşan Sabri Ayvazof’un kaleme aldığı, “Füyuzat” dergisinde tefrika edilip sonra kitap olarak basılan, konusu bir düğün evinde farklı yaşlardan ve farklı görüşlerden insanların konuşmalarından ibaret olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esaret Kurbanları
B
Neden Bu Hale Kaldık
C
Bahçesaray Çeşmesi
D
Hikâyet-i Nenkecan Hanım
E
Toğay Bey
Soru 15

1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları sırasında Orenburg’ta çıkan “Vakit” gazetesinin İstanbul muhabiri olan Fatih Kerimi’nin savaş esnasında yazdığı yazılarını topladığı eseri Sovyet döneminden önce, Türkiye ile İdil-Ural Türklerinin arasındaki ilişkilerin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece önemlidir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyet Mektupları
B
Balkan Mektupları
C
İstanbul Mektupları
D
Türkiye Mektupları
E
Rusya Mektupları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ayaz İshaki’nin eserlerinden biri değildir?

A
Cıyıntık
B
Bay Ugulı
C
Taallümde Saadet
D
Tilinçi Kız
E
Maişet
Soru 17

Musa Akyiğit’in yazdığı, aynı zamanda Tatarların ilk romanı da olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsameddin Molla
B
Hesaplık
C
Enmüzec
D
Mürted ve Katile
E
Selime Yaki iffet
Soru 18

Puşkin’in Bahçesaray Çeşmesi ve Tılsım adlı eserlerini, Kirilov’dan ise On Kıssa adını verdiği temsilleri çevirmiştir. 1905’ten sonra Reşit Mehdi ve H. S. Ayvazofla birlikte “Vatan Hadimi” gazetesini çıkarmıştır.
Yukarıda söz edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhakim Hilmi
B
Osman Akçokraklı
C
Haşan Sabri Ayvazof
D
Cemil Kermencikli
E
Bekir Emektar
Soru 19

Rus bilim adamlarıyla yakın ilişkilerinin olması, onlarla birlikte çalışması, yazdığı Rusça makaleler sebebiyle 1885’te Kazan Üniversitesi “Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti”ne üye kabul edilen ilk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şihabeddin Mercanî
B
Musa Akyiğit
C
Hüseyin Feyizhanov
D
Kayyum Naşiri
E
Mirza Cafer Topçubaşı
Soru 20

1917’de kurulan “Kırım Ocağı”nın yayın organı olan Akmescif'te, Hüseyin Sabri Ayvazof’un yönetiminde aşağıdaki gazetelerden hangisi çıkarılmıştır?

A
istiklal
B
Vatan
C
Millet
D
Tercüman
E
Hürriyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x