Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Azerbaycan’da ilk kız mektebi nerede açılmıştır?

A
Bakü
B
Şamahı
C
Gence
D
Şeki
E
Şuşa
Soru 2

Sovyet Döneminde aşağıdaki Türk yazı dillerinin hangisinde, Taciklerin etkisiyle ünlü sayısı azaltılmış ve Türkçe kelimelerdeki büyük ve küçük ses uyumu imlâda hemen hemen yok sayılmıştır?

A
Türkmen Türkçesi
B
Kazak Türkçesi
C
Özbek Türkçesi
D
Kırgız Türkçesi
E
Karakalpak Türkçesi
Soru 3

XIX. yüzyıl başlarında Slav halkları arasında gelişmeye başlayan, en basit şekilde Slav halklarının siyasi, kültürel birliğini kurmayı arzu eden düşünceye ne ad verilir?

A
Slavizm
B
Slav kavimleri
C
Slav birliği
D
Panslavizm
E
Slav ırkları
Soru 4

1846’da Hacca giderken geçtiği İstanbul’da, I. Abdülmecid Han’a Arapça yazdığı Esrârü’l-Melekût adlı astronomi eserini takdim eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Ebulgasım Nebatî
B
Abbasguluağa Bakıhanov Güdsî
C
İsmail Bey Kutkaşınlı
D
Mirze Şefi Vâzeh
E
Gasımbey Zâkir
Soru 5

XX. yüzyıl Azerî şiirinin güçlü temsilcilerinden olan ve Hophopname adlı eseri bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirze Aliekber Sâbir
B
Sultan Mecid Genizade
C
Yusuf Vezir Çemenzeminli
D
Ehmed Cevad
E
Mehmed Emin Resulzade
Soru 6

Osmanlı Türkçesi etkili olmadan önce Kırım’da yaygın olarak kullanılan edebiyat ve yazı dili __________ dır./dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Nogay Türkçesi
B
Kıpçak Türkçesi
C
Çağatay Türkçesi
D
Kırım Tatarcası
E
Tatar Türkçesi
Soru 7

Bütün Türk dünyası için modern Türk kimliği çatısı altında “ortak yazı dili” ve “ortak edebiyat” oluşturma teşebbüsünün önderi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehmed Cavad
B
Ayaz ishaki
C
Üzeyir Hacıbeyli
D
Hüseyn Cavid
E
İsmail Gaspıralı
Soru 8

M. F. Ahundzade’nin, 1863’te İstanbul’a gelip Arap harflerini kendi yapısı içinde ıslaha dayanan projesinin kabul edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok masraflı olması
B
Zaman kaybı yaşanacağı düşüncesinin ağır basması
C
O yıllarda günlük gazete çıkarılamaması
D
Baskı işlerindeki problemleri halletmemesi
E
Harflerin yapısını bozması
Soru 9

1945-1960 yılları arasında yazdığı Söyği adlı manzum romanı ile 1974'te Mağtımgulı ödülünü kazanan, 1946'da Türkmenistan millî marşını kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarı Aşırov
B
Aman Kekilov
C
Gara Seyitliyev
D
Tovşan Esenova
E
Haldurdı Durdıyev
Soru 10

Çağdaş Tatar edebiyatının ilk tiyatro eseri ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Züleyha-Ayaz ishaki
B
Behitsiz Yigit-Galiesgar Kâmal
C
Redd-i Biçare Kız-Fatih Halidi
D
ihtiyarlı Kız ihtiyarlı Ulmış-M. Kazanlı
E
Biçare Kız-Abdurrahman ilyasî
Soru 11

“Heydar Babaya Salam” adlı iki parçadan ibaret manzumesi bütün Türk dünyasını etkilemiş ve her yerden bu manzumeye nazireler yazılmış olan Azerî şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memmed Araz
B
Eli Asgar Hurrem
C
Seyyid Mehemmed Hüseyn Şehriyar
D
Nebi Hezrî
E
Cevat Hey’et
Soru 12

Azerî yazar Hüseyn Cavid'in Türkiye'deki yanlış Batılılaşma ve bunun yol açtığı ahlak bozukluklarını, sosyal çöküşü ele aldığı manzum draması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyavuş
B
Maral
C
Ana
D
Uçurum
E
Topal Teymur
Soru 13

Klâsik Türkmen şiirinin ilk temsilcisi olarak kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magtımgulı
B
Nurmuhammed Andalıp
C
Dovan
D
Magrubî
E
Abdısetdar Kazı
Soru 14

İsmail Gaspıralı, Rusça yazdığı bu eserinde muhatabını incitmeyen, açık bir dille, Rusların, Müslümanları ve Türkleri asimile etmek, Hrisitiyanlaştırmak siyasetinden artık vazgeçmesi gerektiğini, bu siyasetin Müslümanları Rusya’ya düşman etmekten başka bir işe yaramadığını ısrarla belirtmiştir. Ayrıca, eserde Rusya’nın dünyadaki en büyük İslam ülkelerinden biri olduğu gerçeğini de kabullenmesini istemiştir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rus-Doğu Anlaşması
B
Bahçesaray Mektupları
C
Rusya Müslümanları
D
Tonguç
E
Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazane
Soru 15

İsmail Gaspıralı’nın ölümünden sonra yazdığı “Muallime Dair” adlı makalesinde İsmail Bey hakkında önemli bilgiler veren ve onu bütün Türk milletinin muallimi olarak değerlendiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Sabri Ayvazof
B
Hüseyinzade Ali
C
Cafer Seyahmet Kırımer
D
Yusuf Akçura
E
Ahmet Ağaoğlu
Soru 16

Musa Akyiğit’in yazdığı, aynı zamanda Tatarların ilk romanı da olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsameddin Molla
B
Hesaplık
C
Enmüzec
D
Mürted ve Katile
E
Selime Yaki iffet
Soru 17

İsmail Gaspıralı’yı Rus hükümetine şikâyet eden, onun aleyhinde devamlı itham ve ihbarlarda bulunan, Tercüman’ı kapattırmaya çalışan misyoner-şarkiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ostroumov
B
Pebedonostsev
C
Malov
D
Samoyloviç
E
Nikolay ilminski
Soru 18

Seyit Abdulla Özenbaşlı tarafından yazılan Kırım Tatarlarının ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toy Devam Ete
B
Olacağa Çare Olmaz
C
Dubaralı Toy
D
işlegen Tişler
E
Şahingeray
Soru 19

Kırım Tatar Türklerinin Kırım’dan sürgün edilmelerinden sonra Kırım Türkçesiyle yayımlanmış olan ilk eser ve yayımlandığı yıl aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ba[h]ar Ezgileri-1957
B
Kaval-1967
C
Toğan Kaya-1969
D
Şiirler ve Poemalar-1978
E
Közyaş Divar-1994
Soru 20

Millet sevgisinin en güzel örneklerini “Tugan Til, Par At, Bir Tatar Şagıyrinin Süzleri, Tugan Cirime, Kitmiybiz, Şüreli” gibi şiirlerinde veren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadri Maksudî
B
Mirza Kazım Bey
C
Kayyum Naşiri
D
Ayaz ishaki
E
Abdullah Tukay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x