Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sovyet Döneminde aşağıdaki Türk yazı dillerinin hangisinde, Taciklerin etkisiyle ünlü sayısı azaltılmış ve Türkçe kelimelerdeki büyük ve küçük ses uyumu imlâda hemen hemen vok sayılmıştır?

A
Türkmen Türkçesi
B
Kazak Türkçesi
C
Kırgız Türkçesi
D
Özbek Türkçesi
E
Karakalpak Türkçesi
Soru 2

Rusya Türklerinin ilk gazetesi olan “Ekinçi”yi 1875’te kim, nerede çıkarmıştır?

A
Haşan Bey Melikzade Zerdabî, Bakû
B
İsmail Gaspıralı, Bahçesaray
C
Said Ünsizade, Tiflis
D
Mehemmedağa Şahtahtlı, Tiflis
E
Celal Ünsizade, Tiflis
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Özbekler arasında 1923'te dokuz ünlünün varlığına dayanan bir Arap alfabesi hazırlamıştır?

A
Kılıçzade Hakkı
B
Ebdürrehim Bey Hagdverdiyev
C
Abdurrauf Fıtrat
D
Neriman Nerimanov
E
Mirze Feteli Ahundzade
Soru 4

Klâsik Türkmen şiirinin ilk temsilcisi olarak kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magrubî
B
Dovan
C
Abdısetdar Kazı
D
Nurmuhammed Andalıp
E
Magtımgulı
Soru 5

“Risale-i Gazize” adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Hibetulla Salıhov
B
Tacetdin Yalçıkul
C
Şemsettin Zeki
D
Ebilmenih Kargalı
E
Şeyh Zeynullah Resuli
Soru 6

Türkiye'deki Milli Edebiyat cereyanını benimsemiş, çok sade bir dille ve milli vezin kabul ettiği heceyle şiirler söylemiş, Azerbaycan Türklerinin milli şuurunu, milli tarih anlayışını güçlendiren, Anadolu ile Azerbaycan Türkleri arasındaki kardeşliği anlatan, milli-romantik şiirlerini Koşma ve Dalga adlı kitaplarda toplayan, Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına mısra'ı ile başlayan milli marşın da yazarı olan şairdir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Rüstem
B
Bahtiyar Vahabzade
C
Mehmed Emin Resulzade
D
Ehmed Cavad
E
Resul Rıza
Soru 7

Mirze Feteli Ahundzade’nin tiyatro eserlerini bir araya getirdiği kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsilat
B
Kemallüddövle Mektubları
C
Hekayet
D
Kritika
E
Nazm ve Nesr Hakkında
Soru 8

“Leyli ve Mecnun, Aslı ve Kerem, O Olmasın Bu Olsun” gibi operet ve operalarıyla büyük başarı elde elde eden yazar ve bestekâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebdürrahim Bey Hagverdili
B
Zülfikâr Hacıbeyli
C
Üzeyir Hacıbeyli
D
Neriman Nerimanov
E
Abdulla Şaig
Soru 9

İsmail Gaspırah’mn alfabe ve ilk okuma kitabı olarak yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arslan Kız
B
Sudan Mektupları
C
Gün Doğdu
D
Darürrahat Müslümanları
E
Hoca-i Sıbyan
Soru 10

Lirik şiirleri, tesirli satirik manzumeleriyle şöhret kazanmış olan, cahil din adamlarını, zalim beyleri, adaletsizliği yeren mizahî şiirler yazan, Azerbaycan’da kendisine “serâmed-i dövrân” unvanı verilen, XIX. yüzyıl Azerî edebiyatının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit Rehman
B
Seyit Azim Şirvanî
C
Mirze Ali Muciz
D
ilyas Efendiyev
E
Çelil Memmedguluzade
Soru 11

Çağdaş Türkmen edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan şair, bir taraftan zamanının meseleleri ile ilgili, diğer taraftan da insan ve sevgi konularında lirik şiirler yazmış, şiirleri birçok dile çevrilmiştir. “Öçme Oocağım”, “Aaylı Ağşam”, “Men Size Baryaan” şiirlerinden bazılarıdır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gurbannazar Ezizov
B
Allaberdi Hayıdov
C
Kerim Gurbannepesov
D
Ata Ataca nov
E
Berdinazarov Hudaynazarov
Soru 12

İsmail Gaspıralı, ilk yazılarını Tavrida gazetesinde, önce “ ________ ” imzasıyla “Bahçesaray Mektuplarfnı, ardından aynı makaleyi yeniden işleyip daha olgun hale getirerek meydana getirdiği “Rusya Müslümanları”nda ise Genç Molla imzasını kullanarak yayımlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tatar Molla
B
isimziz Molla
C
Küçük Molla
D
Mütefekkir Molla
E
Hafız Molla
Soru 13

Konusu aşk olan Seypelmelik-Methal Cemaal (Melikin Kılıcı-Güzelliğin Övgüsü) adlı bir destana sahip olan önemli bir şairdir. Şair, ayrıca, Özbek ve Türkmenlerin ortak düşmanlarına karşı mücadelelerinin anlatıldığı ve gerçek kişiler ve olaylardan hareket edilerek yazılmış olan Dövletyar adlı önemli bir destanın da yazarı olarak tanınmaktadır.
Yukarıdaki parçada söz edilen yazar ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdısetdar Kazı
B
Dovan
C
Magtımgulı
D
Magrubî
E
Nurmuhammed Andalıp
Soru 14

İsmail Gaspıralı’yı Rus hükümetine şikâyet eden, onun aleyhinde devamlı itham ve ihbarlarda bulunan, Tercüman’ı kapattırmaya çalışan misyoner-şarkiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malov
B
Nikolay ilminski
C
Ostroumov
D
Samoyloviç
E
Pebedonostsev
Soru 15

Rusya’da Tatar Türkçesiyle basılan ilk alfabe kitabı olan “Tatar Tili ElfbasTnın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Said Halfin
B
Mirza Gafer Topçubaşı
C
Mirza Kâzım Bey
D
Hüseyin Feyizhanov
E
Fatih Kerimi
Soru 16

Seyit Abdulla Özenbaşlı tarafından yazılan Kırım Tatarlarının ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahingeray
B
Toy Devam Ete
C
işlegen Tişler
D
Dubaralı Toy
E
Olacağa Çare Olmaz
Soru 17

“Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Ölüm ve Korku Günleri, Genç Timuçin” gibi eserler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Cengiz Dağcı
B
Şevki Bektöre
C
İsmail Gaspıralı
D
Haşan Sabri Ayvazof
E
Bekir Sıdkı Çobanzade
Soru 18

Rus bilim adamlarıyla yakın ilişkilerinin olması, onlarla birlikte çalışması, yazdığı Rusça makaleler sebebiyle 1885’te Kazan Üniversitesi “Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Cemiyeti”ne üye kabul edilen ilk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musa Akyiğit
B
Mirza Cafer Topçubaşı
C
Kayyum Naşiri
D
Hüseyin Feyizhanov
E
Şihabeddin Mercanî
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Üç Bulgar Kabir Taşındagı Yazuv” adlı Rusça makalesiyle, Bulgar dilinin Tatar diliyle akraba olduğunu ortaya koymuştur?

A
Mirza Kâzım Bey
B
Fatih Kerimi
C
Muhammed Gali Mahmudov
D
Mirza Cafer Topçubaşı
E
Hüseyin Feyizhanov
Soru 20

İstanbul ve Budapeşte’de okudu, i. Kunoş’un danışmanlığında “Codex Comanikus” üzerine doktora yaptı. Kırım’da “Türk Tatar Lisaniyatına Medhal” adlı eseri basıldı. Bolşevik Ruslar tarafından “pantürkist” olarak suçlandı ve tutuklandı. Nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Kırım'ın Kıpçak şivesiyle şiirler de yazmıştır.
Yukarıda söz edilen dilci bilim adamı ve şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osman Akçokraklı
B
Bekir Sıdkı Çobanzade
C
Şevki Bektöre
D
Haşan Sabri Ayvazof
E
Ömer ipçi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x