Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Stalin Sonrası Kazak Edebiyatı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazarlar nispeten daha serbest yazmaya başladılar.
B
Yazarlar, edebiyatın gelişmesi yönündeki her türlü yalan teorileri sorgulamaya başladılar.
C
Edebiyatta baskı ve zulüm kaldığı yerden devam etti.
D
1937-38 yıllarında suçsuz yere karalananlar aklandı ve hakları iade edildi.
E
Yurt tarihindeki en önemli hadiseler eserlerin konuları arasında yer almaya başladı.
Soru 2

Aytıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazakların söz yarışı, fikir dalaşı dediği bir yarışmadır.
B
Aytıslarda akınlar, irticalen söylemek zorunda değildirler, önceden hazırlık yapabilirler.
C
Halkın yaşantısını, gelenek ve göreneklerini gösterir.
D
Akın aytıslarının pek çok çeşidi vardır.
E
Halk, akın aytıslarının doğal hakemleridir.
Soru 3

Abdurauf Fıtrat’ın kurduğu edebî topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağatay Topluluğu
B
Genç Leninci
C
Kızıl Kalem
D
Neşri Maarif
E
Çağatay Gurungi
Soru 4

Çağdaş Kazak edebiyatının ve dilinin kurucusu sayılır. Doğu’yu ve Batı’yı iyi tanıyan yazar, 1880’de ilk Kazak ozan ve yazarı olarak ortaya çıkmıştır. Kazak Türkçesini ustaca kullanması, kıvrak anlatımı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerini büyük bir başarıyla kullanması ile kendinden sonra gelecek yazarlar kuşağına çığır açmıştır, iki yüzden fazla şiiri, kırk civarında didaktik hikâyesi, dört manzumesi (Maksud, İskender, Âzim Hikâyesi, Vadim) ve çeşitli tercüme eserleri vardır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtar Avezov
B
ibray Altınsarin
C
Abay Kunanbayulı
D
Ahmet Baytursınulı
E
Dükenbay Doscanov
Soru 5

Ay ortak, kün ortak, caksı ortak
(Ay ortak, güneş ortak, iyilik ortak)
Ülken tüye köpirden tayak ceydi
(Büyük deve köprüden dayak yer)
Yukarıdaki dizeler Kazak edebiyatında aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnektir?

A
Şeşendik söz
B
Makal-Metel
C
Ertegi
D
Aytıs
E
Cumbak
Soru 6

Cedit edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Roman, hikâye, drama, tiyatro gibi pek çok tür, bu dönemde ortaya çıkmıştır.
B
Basın-yayın faaliyetleri artış göstermiştir.
C
ilerlemeyi engellemesi sebebiyle dini ve dinle ilgili her şey yasaklanmıştır.
D
Faaliyetlerde kullanılan dilin Özbekçe olması, anlaşılma ve anlatma noktasında önemli katkılar sağlamıştır.
E
Modern Özbek dilinin temelleri ve kuruluşu bu dönemde gerçekleşmiştir.
Soru 7

1920’li yıllardaki Özbek edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Romantik, realist, nazarî ve mizahî eserler öne çıkmaya başlamıştır.
B
Halk şairleri dışlanmıştır.
C
Post modern akımlar öne çıkmıştır.
D
Sözlü edebiyat geleneklerine ilgi azalmıştır.
E
Tabiat konulu şiirler öne çıkmıştır.
Soru 8

Kırgız Sözlü Edebiyatı'nda kısa fakat imajı okura bırakmadan tamamlayan, terbiye verme amacıyla kullanılan atasözlerine ne ad verilir?

A
Koşok
B
Makal
C
Aytış
D
Küygün
E
Emgek
Soru 9

Çiftlik konusunun işlendiği Âbid Ketmân adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Abdulla Kadirî
B
Abdulla Avlanî
C
Mukimî
D
Hamza Hekimzade Niyazî
E
Zevkî
Soru 10

“Gezat Der Mülki Çin” adlı destan aşağıdaki Uygur şairlerden hangisine aittir?

A
Nazugum
B
Lutpulla Mutellip
C
Mirza Haydar
D
Bilal Nazım
E
Sadir Pehlivan
Soru 11

Dram ve nesir türünde eser veren ilk Kırgız sanatçılarındandır. Öyküleri, realist nesrin ilk ürünleridir. Erksiz Günlerde (Özgürlüksüz Günler) hikâyesinde zenginlerin baskısı altında kalan kadınların hukuksuzluğunu anlatmıştır. “Şandan Gürök” şiiri, sembolik şiir örneğidir. Sovyet yönetimi tarafından “halk düşmanı” ilan edilen yazar 1937’de siyasi bir suçlama ile Stalin rejimi tarafından öldürülmüştür.
Yukarıda söz edilen Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tölögön Kasımbekov
B
Abdülhamit Çolpan
C
Gengiz Aytmatov
D
Saken Seyfullin
E
Sıdık Karaçev
Soru 12

“Geripler Hekayiti” adlı eser aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Molla Şakir
B
Muhammed imin Hirkati
C
Abdurehim Nizariy
D
Sadir Pehlivan
E
Seyid Muhammed Kaşi
Soru 13

Manas Destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırgız halkının ahlaki ve kutsal değerlerini yansıtmaktadır.
B
Dünya edebiyatının en uzun destanıdır.
C
Manas Destanı’nı ilk olarak derleyip yazıya geçiren Kazak araştırmacı Şokan Velihanov’dur.
D
Keldibey, Timbek, Sagımbay önemli manasçılardandır.
E
Önemli Manas araştırmacılarından biri Türkolog Wİlhelm Radlofftur.
Soru 14

Cengiz Aytmatov'un en çok ilgi uyandıran eseridir. Yazar bu eserinde Nayman Ana efsanesini ele alır. Efsanede Nayman Ana oğlu Colaman'ı savaşta yitirmiş bir ana olarak betimlenir.
Yukarıdaki söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gün Olur Asra Bedel
B
Cemile
C
Toprak Ana
D
Deve Gözü
E
Dişi Kurdun Rüyaları
Soru 15

II. Dünya Savaşı’ndan sonra (1944-2000) Yugoslavya devletinin sınırları içinde yer alan Makedonya’da haftada bir defa yayımlanan çok sayfalı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birlik
B
Tomurcuk
C
Yeni Yol
D
Sesler
E
Sevinç
Soru 16

Nazar Nejmi’nin, en çok eser verdiği edebî alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme
B
Hikâye
C
Roman
D
Tiyatro
E
Şiir
Soru 17

Karaçay-Malkar Edebiyatı’nda ilk tiyatro eserlerini aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Bert Gurtu
B
Şaharbiy Ebze
C
Kerim Otar
D
issa Karaköt
E
Kaysın Kuliy
Soru 18

Kasım Evezov’un ünlü piyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dengini Bulan Kız
B
Ernazar Alagöz
C
Boyacı Vekil
D
Son Hareket
E
Dilek Yolunda
Soru 19

Modern Hakas Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1990’lı yıllardan itibaren edebî eserlerden kültürel değerler dışlanmaya başlamıştır.
B
Hakas Türkleri kendilerini “Kırgız” olarak adlandırmaktadır.
C
Hakaslar, günümüzde Latin temelli bir alfabe kullanmaktadırlar.
D
Hakas edebiyatının ilk ve en tanınmış romanı Irahhı Aalda (Uzaktaki Köyde) adlı eserdir.
E
N. G. Domojakov 1931'de Hakas Milli Tiyatrosunu kurmuştur.
Soru 20

Geli Sokoroy’un “usul-i cedid” anlayışıyla medreselerdeki skolastik zihniyeti eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medh-i Kazan
B
Şem Ez-Ziya
C
Fusul-i Erbaga
D
Sabakka Töşkenemde
E
Hacnâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x