Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağdaş Kazak Edebiyatı'nın Hazırlık Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazak aydınları Rusça öğrenmişlerdir.
B
1920’ye kadar devam etmiştir.
C
Roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkmıştır.
D
Rusların Kazakistan’ı istilası ile başlamıştır.
E
Abay Kunanbayulı, Şokan Velihanov, ibray Altınsarin bu dönemin en önemli isimleridir.
Soru 2

Kazak dili, aşağıdaki dil gruplarından hangisine dahildir?

A
Karluk
B
Bulgar
C
Oğuz
D
Çuvaş
E
Kıpçak
Soru 3

Kelin, kelin, kelip tur (Gelin, gelin, geliyor!) Kelip, üyge enip tur (Gelip, eve giriyor!) Kayın jurtı-halkına (Kaynının yurduna-halkına) İyilip salem berip tur (Eğilip selam veriyor.)
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki Kazak halk şiiri türlerinden hangisine örnektir?

A
Tarihî cır
B
Şeşendik
C
Batır
D
Turmıs-salt
E
Cumbak
Soru 4

Muhtar Avezov’un günümüze kadarki Kazakların yalnızca hayatlarını, örf-âdetlerini değil, büsbütün milli ruhlarını bir araya getirdiği romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yassı Burun
B
Abay Yolu
C
Zeval
D
Sarcan
E
Kız Cibek
Soru 5

Özbek edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseri ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mihraptan Çıkan Akrep - Abdulla Kadirî
B
Zehirli Hayat - Hamza Hekimzade Niyazî
C
Yârkınây - Çolpan
D
Pederküş - Mahmut Hoca Behbudî
E
Münazara - Abdurauf Fıtrat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Bağımsızlık Dönemi Özbek Edebiyatı yazarlarından biri değildir?

A
Şükür Halmirzayev
B
Tagay Murad
C
Adil Yakubov
D
Halime Hudayberdiyeva
E
Gafur Gulam
Soru 7

Abdulla Kadirî’nin üç bölüm halinde yayımlanan ve onun ceditçi, siyasi görüşlerini içeren romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahtsız Kuyâv
B
Abit Ketman
C
Otken Künler
D
Mihraptan Çıkan Akrep
E
Cuvânbâz
Soru 8

Abdumacid Azim'in “Serbân” destanının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Vatanseverlik
C
Aşk
D
Sovyet devri faciaları
E
Sadakat
Soru 9

“Sen Kimin Oğlusun, Düşün Lütfen” adlı şiiri 1933’te meydana gelen Hoten ayaklanmasında marş olarak okunan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abduhalik Uygur
B
Armiya Nimşehit
C
Zunun Kadiri
D
Lutpulla Mutellip
E
Ehmed Ziyai
Soru 10

Dram ve nesir türünde eser veren ilk Kırgız sanatçılarındandır. Öyküleri, realist nesrin ilk ürünleridir. Erksiz Günlerde (Özgürlüksüz Günler) hikâyesinde zenginlerin baskısı altında kalan kadınların hukuksuzluğunu anlatmıştır. “Şandan Gürök” şiiri, sembolik şiir örneğidir. Sovyet yönetimi tarafından “halk düşmanı” ilan edilen yazar 1937’de siyasi bir suçlama ile Stalin rejimi tarafından öldürülmüştür.
Yukarıda söz edilen Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhamit Çolpan
B
Cengiz Aytmatov
C
Sıdık Karaçev
D
Tölögön Kasımbekov
E
Saken Seyfullin
Soru 11

Kırgız Türkçesi ile yazılan ilk eserin yazarı ve adı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Cengiz Aytmatov - ilk Öğretmen
B
Muhtar Avezov - Abay Yolu
C
Şükrüllah Yusufoğlu - Kefensiz Gömülenler
D
Coomart Bökönbayev - Emgek Tölü
E
Moldo Kılıç Şamırkanuulu - Zilzala
Soru 12

“Gül ve Bülbül” adlı lirik destan aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Abdurehim Ötkür
B
Abduhalik Uygur
C
Ehmed Ziyai
D
Nimşehit
E
Lutpulla Mutallip
Soru 13

Çağdaş Kırgız edebiyatında Rus çarlığı zamanındaki Kırgızların siyasi hayatını konu alan “Kurmancan Datka” adlı manzum romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıdık Karaçev
B
Sooronbay Cusuyev
C
Cengiz Aytmatov
D
Alıkul Osmonov
E
Tölögön Kasımbekov
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi meşhur Uygur yazarı Ziya Semediy’in eserlerinden biri değildir?

A
Bir Dal Sigara
B
Gezep ve Zar
C
Çin Zindanlarında
D
Yılların Sırrı
E
Zulme Zeval
Soru 15

İlk “Gagavuzca-Romence” sözlüğü yayımlayan aydın, din adamı ve tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gavril Gaydarcı
B
Dimitri Karaçoban
C
Mihail Çakır
D
Nikolay Baboğlu
E
TodurZanet
Soru 16

Kasım Evezov'un ünlü piyesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilek Yolunda
B
Çırpınma
C
Aygül ve Abat
D
Son Hareket
E
Sevmeyene Dayanma
Soru 17

Uzun Kervan adlı romanı ile Gagavuz Türklerinin tarihini ve var olma savaşını bütün dünyaya duyuran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dionis Tanasoğlu
B
Gavril Gaydarcı
C
Stefan Bulgar
D
Dimitriy Kara Çoban
E
Stefan Kuruoğlu
Soru 18

Konstantin İvanov tarafından 1908'de kaleme alman Çuvaşların dünyaca ünlü aşk manzumesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şuhoyluk
B
Kapkan
C
Ahrat
D
Manas
E
Narspi
Soru 19

Hakas edebiyatının ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irahhı Aaaldı (Uzaktaki Köyde)
B
Hızıl Aal (Kızıl Köy)
C
Altaydın Çolmonu (Altayın Çolpanı)
D
Bayanay Algıha (Bayanay'ın Duası)
E
Ahtıılar (Hatıralar)
Soru 20

Saha Türklerinin dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalarıyla tanınan ve “Yakut Dili Sözlüğü” ile ün kazanan bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. F. Katanof
B
V. i. Verbitskiy
C
M. A. Kastren
D
E. Pekarskiy
E
i. A. Hudyakov
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x