Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kazak dili, aşağıdaki hangisine dahildir? dil gruplarından

A
Kıpçak
B
Oğuz
C
Karluk
D
Çuvaş
E
Bulgar
Soru 2

Çağdaş Kazak Edebiyatı'nın Hazırlık Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazak aydınları Rusça öğrenmişlerdir.
B
1920’ye kadar devam etmiştir.
C
Roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkmıştır.
D
Rusların Kazakistan’ı istilası ile başlamıştır.
E
Abay Kunanbayulı, Şokan Velihanov, ibray Altınsarin bu dönemin en önemli isimleridir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Kazak dilinin ve edebiyatının kurucusu kabul edilir?

A
ibray Altınsarin
B
Şokan Velihanov
C
Abay Kunanbayulı
D
Muhtar Avezov
E
Saken Seyfullin
Soru 4

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Mağcan Cumabayev - Şolpan’ın Günahı
B
Muhtar Avezov - Abay Yolu
C
Ahmet Baytursınulı - Kırk Misal
D
Saken Seyfullin - Kökserek
E
Mircakıp Duvlatov - Bakıtsız Camal
Soru 5

Kazakların günümüzde kullandıkları alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latin
B
Sanskrit
C
Arap
D
Göktürk
E
Kiril
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Turmıs-salt cırları”nı en iyi tanımlar?

A
Halk hayatının aynası da denilen, göçebe halkın evlilik, göç gibi gündelik hayatını anlatan sözlerdir.
B
Anadolu Türk edebiyatındaki atasözü ve deyimlere karşılık gelen kavramdır.
C
Kazakça olarak çıkan ilk gazetenin adıdır.
D
19. yüzyılda yaşamış meşhur bir Kazak yazarıdır.
E
Kazak halkının başından geçen tarihî olayları anlatan mensur eserlerdir.
Soru 7

II. Dünya Savaşı Sonrası Kazak Tiyatrosu (1945-1955) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
A. Çehov'un üç ciltlik eseri tercüme edilmiştir.
B
Kolhoz hayatını anlatan oyunlarda tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konuları daha çok işlenmiştir.
C
Almatı'da açılan müzik stüdyosunda Ayman-Şolpan müzikali sahnelenmiştir.
D
Savaş laytmotif olarak kullanılmıştır.
E
Amankeldi, Ibıray Altınsarin ve Şokan Velihanov piyeslerinde tarihi konular ve şahsiyetler işlenmiştir.
Soru 8

Müsirepov’un bu hikâyesi, köydeki değişmeye, yenileşmeye karşı koyuşu alaycı bir dille ele alır. Hikâyede Kazak-Rus, dolayısıyla, Müslüman-Hıristiyan kaynaşması ve köy halkının böyle bir kaynaşmaya karşı çıkması söz konusudur.
Yukarıda söz edilen hikâye aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cubatu
B
Şolpan’ın Günahı
C
Adaletli Olmak
D
Yassı Burun
E
iki Karşılaşma
Soru 9

Kazakların doğru sözü, söz yarışı, fikir dalaşı dediği bir yarışmadır. Halkı ilgilendiren her şey bu yarışmada söz konusudur. Halkın yaşantısını, gelenek ve göreneklerini, tabiatını gösterir. Kazak dilinde “tökpe akın” adı da verilir.
Yukarıda söz edilen yarışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tolgav
B
Makal-Metel
C
Aytıslar
D
Kozı Körpeş
E
Batırlar Cırı
Soru 10

Çağdaş Özbek yazarlarından Aybek’le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çolpan’dan etkilenerek şiirlerini yazmıştır.
B
Nevaî adlı tarihî-otobiyografik romanı bulunmaktadır.
C
Gençlik yıllarında Ceditçilerin safında yer almıştır.
D
Romanlarıyla Özbek edebiyatının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
E
Meşale adlı şiir kitabında komünizmi eleştirmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rus yönetimi ve Rus burjuvazisi tarafından Türkistan’da yayımlanan gazetelerden biri değildir?

A
Terakki
B
Russkiy Türkestan
C
Aşhabad
D
Srednyaya Aziya
E
Okraina
Soru 12

Marifetçilik edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında halkı aydınlatmak amacı taşıyan fikrî-edebî hareketin adıdır.
B
Marifetçiler, yeni toplumsal konuları geleneksel nazım biçimleriyle işledikleri için şiirlerinin okuyucu ve dinleyici kitlesi azalmıştır.
C
Özbek edebiyatının önde gelen Marifetçilerinden Furkat’ın eğitimle ilgili eserleri, sosyal ve siyasi görüşünü yansıtan makaleleri ülkede ciddi bir etki yaratmıştır.
D
Önemli temsilcilerinden Mukimî, Özbek edebiyatında seyahatname türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.
E
Marifetçi şairler, eğitimin ve bilimin toplumun tüm sorunlarını çözeceğine inanmış ve eserlerinde de bu düşünceyi işlemişlerdir.
Soru 13

Hatarlı Yol, Tebessüm Ogrıları (Tebessüm Hırsızları) gibi tiyatro eserleriyle okuyucuların sevgisini kazanan yazar; Sovyet döneminde halk düşmanı olarak iftira ile Sibirya’ya sürgün edilen onlarca Özbek aydınından biridir. Sibirya’daki hapis hayatını anlattığı Kefensiz Gömülenler adlı romanı, Özbek edebiyatında hatıra-roman türüne yeni bir boyut kazandırmış ve birçok dile çevrilmiştir.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdulla Kahhar
B
Şükrullah Yusufoğlu
C
Abdurrauf Fıtrat
D
Aybek
E
ibray Altınsarin
Soru 14

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Abdulla Kahhar - Şarap
B
Aybek - Altın Vadiden Esintiler
C
Gafur Gulam - Şum Bala
D
Maksud Şeyhzade - Taşkentnâme
E
Said Ahmed - Otken Künler
Soru 15

Türkistan’daki ilk mahallî matbaacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukîmî
B
Kâmil Harezmî
C
Atacan Abdalov
D
isanbay Hüseyinbayev
E
Muhtar Avezov
Soru 16

Bağımsızlık Dönemi Özbek Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sovyet döneminde yasaklanan yazar ve şairlerin eserleri yeniden yayımlanmıştır.
B
Sosyal hayatta olduğu gibi edebiyat hayatında da demokrasi, açıklık, eleştirel bakış açısı kendini göstermiştir.
C
Destan, manzum hikâye ve manzum roman gibi yeni zamanın ruhunu yansıtan liro-epik eserler yazılmıştır.
D
Şiirlerde kadınların iç dünyası ve hayatlarındaki değişiklikler kaleme alınmıştır.
E
Yazarlar, sosyal hayatı anlatmada özgür bırakılmamıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Abdulla Kahhar'ın hikâyelerinden biridir?

A
Pinek
B
Cuvanbaz
C
Dehşet
D
Nar
E
Biz ve Siz
Soru 18

Özbek edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseri ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mihraptan Çıkan Akrep - Abdulla Kadirî
B
Münazara - Abdurauf Fıtrat
C
Yârkınây - Çolpan
D
Pederküş - Mahmut Hoca Behbudî
E
Zehirli Hayat - Hamza Hekimzade Niyazî
Soru 19

Savaştan sonraki ilk yıllarda Özbek edebiyatı (1945-1960) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Komünist Parti, yazarları baskı altına almış, onları takip etmiş ve gözetim altında tutmuştur.
B
Komünist ideoloji, kişilerin yaratıcılık yeteneğini açıkça desteklemiştir.
C
Şiirin ilgi alanı güncel konular doğrultusunda genişlemiştir.
D
Edebiyat ve sanatın yaşamdaki yeri hissedilir derecede artmıştır.
E
Şiirlerde, halkların dostluğu ve kardeşliği konusu ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.
Soru 20

Genç yaşta şiirler yazmaya başlar ve döneminde Cungar ve Rus işgaline karşı verilen bağımsızlık mücadelesine bizzat katılır. Bu mücadelelerde Kazakları iyi idare eder, teşkilatlandırır. Kalmukların ülkeden kovulmasında yararlı işler yapar. Şiirlerinde o dönemki sosyal gelişmeleri, halkın sıkıntılarını dile getirir. Epik tarzın akını olarak bilinen ozan, şavaşta gördüğü kahramanlıkları şiirine aksettirir.
Yukarıda söz edilen Kazak akını aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktamberdi
B
Asan Kaygı
C
Ciyembet
D
Dulat Babatyulı
E
Şortanbay Kanaev
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x