Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağdaş Kazak Edebiyatı'nın Hazırlık Dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türler ortaya çıkmıştır.
B
Kazak aydınları Rusça öğrenmişlerdir.
C
1920’ye kadar devam etmiştir.
D
Rusların Kazakistan’ı istilası ile başlamıştır.
E
Abay Kunanbayulı, Şokan Velihanov, ibray Altınsarin bu dönemin en önemli isimleridir.
Soru 2

XVIII. yüzyıl Kazak edebiyatının en büyük temsilcisi olan Akın Buhar cıravla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserlerinde Çin ve Rus tehlikesine dikkat çekmiş ve halkının uyanık olmasını istemiştir.
B
En önemli eserlerini epik şiir türünde vermiştir.
C
Abılay Han'ın yanında ona yol gösteren danışmanlarından biridir.
D
Buhar adını doğduğu Buhara şehrinden almıştır.
E
Siyasi-hiciv tarzındaki bir şiirinde Abılay Han'ı kim olduğunu ve nereden geldiğini unutmaması gerektiği konusunda eleştirmiştir.
Soru 3

Kazak dili aşağıdaki ülkelerden hangisinde konuşulmaz?

A
Kazakistan
B
Doğu Türkistan
C
Kırgızistan
D
Afganistan
E
Moğolistan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Turmıs-salt cırları”nı en iyi tanımlar?

A
Kazakça olarak çıkan ilk gazetenin adıdır.
B
Anadolu Türk edebiyatındaki atasözü ve deyimlere karşılık gelen kavramdır.
C
Kahramanlık şiirleridir.
D
Halk hayatının aynası da denilen, göçebe halkın evlilik, göç gibi gündelik hayatını anlatan sözlerdir.
E
Kazak halkının başından geçen tarihî olayları anlatan mensur eserlerdir.
Soru 5

Çağdaş Kazak edebiyatının ve dilinin kurucusu sayılır. Doğu’yu ve Batı’yı iyi tanıyan yazar, 1880’de ilk Kazak ozan ve yazarı olarak ortaya çıkmıştır. Kazak Türkçesini ustaca kullanması, kıvrak anlatımı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerini büyük bir başarıyla kullanması ile kendinden sonra gelecek yazarlar kuşağına çığır açmıştır, iki yüzden fazla şiiri, kırk civarında didaktik hikâyesi, dört manzumesi (Maksud, İskender, Âzim Hikâyesi, Vadim) ve çeşitli tercüme eserleri vardır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Baytursınulı
B
ibray Altınsarin
C
Muhtar Avezov
D
Dükenbay Doscanov
E
Abay Kunanbayulı
Soru 6

Cedit edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Faaliyetlerde kullanılan dilin Özbekçe olması, anlaşılma ve anlatma noktasında önemli katkılar sağlamıştır.
B
Roman, hikâye, drama, tiyatro gibi pek çok tür bu dönemde ortaya çıkmıştır.
C
Basın-yayın faaliyetleri artış göstermiştir.
D
Modern Özbek dilinin temelleri ve kuruluşu bu dönemde gerçekleşmiştir.
E
ilerlemeyi engellemesi sebebiyle dini ve dinle ilgili her şey yasaklanmıştır.
Soru 7

XX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Zeki Velidi Togan ve Fıtrat’tan etkilenerek Türkçülük ve Ceditçilik düşünceleri ile tanışmış, 1920’li yıllarda gazetecilik ve dergicilik faaliyetlerinde bulunmuş, “Uyganış” ve “Bulaklar” gibi şiir kitapları da olan Özbek yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zevki
B
Kamil Harezmi
C
Çolpan
D
Anber Hatun
E
Furkat
Soru 8

Maksud Şeyhzâde’nin tiyatro eserleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Celâliddin Mengüberdi - Bahtsız Küyâv
B
Mirza Uluğbey - Bây ile Hizmetçi
C
Yârkınây - Pederküş
D
Celâliddin Mengüberdi - Mirza Uluğbey
E
Otken Künler - Münazara
Soru 9

Hatarlı Yol, Tebessüm Ogrıları gibi tiyatro eserleriyle okuyucuların sevgisini kazanan yazar; Sovyet döneminde halk düşmanı olarak iftira ile Sibirya’ya sürgün edilen onlarca Özbek aydınından biridir. Sibirya’daki hapis hayatını anlattığı Kefensiz Gömülenler adlı romanı, Özbek edebiyatında hatıra-roman türüne yeni bir boyut kazandırmış ve birçok dile çevrilmiştir.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibray Altınsarin
B
Şükrullah Yusufoğlu
C
Abdurrauf Fıtrat
D
Aybek
E
Abdulla Kahhar
Soru 10

“Lanet Sana Zalimler, Buzlandı” şiirlerinde galibiyetle sonuçlanan çiftçiler ayaklanmasına katılan halkı över ve bu iradeye ilham vererek destek olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abduhalik Uygur
B
Lutpulla Mutellip
C
Abdurehim Ötkür
D
Zunun Kadiri
E
Ehmed Ziyai
Soru 11

“Gül ve Bülbül” adlı lirik destan aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Ehmed Ziyai
B
Lutpulla Mutallip
C
Abdurehim Ötkür
D
Abduhalik Uygur
E
Nimşehit
Soru 12

Dram ve nesir türünde eser veren ilk Kırgız sanatçılarındandır. Öyküleri, realist nesrin ilk ürünleridir. Erksiz Günlerde (Özgürlüksüz Günler) hikâyesinde zenginlerin baskısı altında kalan kadınların hukuksuzluğunu anlatmıştır. “Şandan Gürök” şiiri, sembolik şiir örneğidir. Sovyet yönetimi tarafından “halk düşmanı” ilan edilen yazar 1937’de siyasi bir suçlama ile Stalin rejimi tarafından öldürülmüştür.
Yukarıda söz edilen Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tölögön Kasımbekov
B
Sıdık Karaçev
C
Saken Seyfullin
D
Gengiz Aytmatov
E
Abdülhamit Çolpan
Soru 13

Şincan gazetesinde “Edebiyat Gülzari” adlı sayfada şiirlerini ve meşhur “Edebiyat Neziriyisi” adlı eserini yayımlayan Uygur yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Semediy
B
Nimşehit
C
Lutpulla Mutellip
D
Abduhalik Uygur
E
Ömer Muhammediy
Soru 14

Kırgız Sözlü Edebiyatı'nda kısa fakat imajı okura bırakmadan tamamlayan, terbiye verme amacıyla kullanılan atasözlerine ne ad verilir?

A
Makal
B
Koşok
C
Aytış
D
Emgek
E
Küygün
Soru 15

Aşağıdaki şairlerden hangisi Nevaî’nin hamsesinden ilham alarak “Mahzun-Gülnisa ve Rabia-Sedin” adlı destanları yazmıştır?

A
Abduhalik Uygur
B
Abdurehim Nizariy
C
Ehmed Ziyai
D
T. Geribiy
E
N. Ziyayiy
Soru 16

Hakas edebiyatının ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irahhı Aaaldı (Uzaktaki Köyde)
B
Hızıl Aal (Kızıl Köy)
C
Altaydın Çolmonu (Altayın Çolpanı)
D
Bayanay Algıha (Bayanay'ın Duası)
E
Ahtıılar (Hatıralar)
Soru 17

Seyfi Kudaş’ın Sovyet ziraat sisteminin kuruluşunu ve bunlar üzerinden idealize edilen insan tipini anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yadkar
B
Yarlılar Yeki Öykeş Katın
C
Şatlık Şigırı
D
Kuşkayın
E
Yazgı Yır
Soru 18

Kosova’da ve Avrupa ülkelerinde resmî dili Türkçe olan tek belediye aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prizren
B
Piriştine
C
Gilan
D
Mitrovitsa
E
Mamuşa
Soru 19

Kasım Evezov'un ünlü piyesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son Hareket
B
Aygül ve Abat
C
Çırpınma
D
Sevmeyene Dayanma
E
Dilek Yolunda
Soru 20

Karaçay-Malkar Edebiyatı’nda ilk tiyatro eserlerini aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Kerim Otar
B
Kaysın Kuliy
C
Şaharbiy Ebze
D
Bert Gurtu
E
İssa Karaköt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x