Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahmet Baytursınulı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zeval adlı romanı ile tanınmıştır.
B
1913-1918 yılları arasında Kazak gazetesinde redaktörlük yapmıştır.
C
Kazak mekteplerinin açılması için uğraşmıştır.
D
Kırk Misal adlı bir şiir kitabı vardır.
E
Kazakçanın fonetiğini, morfolojisini, sentaktiğini bir temele oturtmuştur.
Soru 2

1668-1781 yılları arasında yaşayan, Kazak edebiyatının en büyük temsilcisi olarak kabul edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dulat Babatayulı
B
Buhar Cırav
C
Şortanbay Kanaev
D
Murat Monkeev
E
Ümbetey
Soru 3

İçeriğinde Kazak halkına ait atasözleri ve deyimlere yer verilen, aynı zamanda Türk halklarının tarihinden ve XIV-XVI. yüzyıllardaki Kazakistan tarihinden de söz eden şecire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Er Töstik
B
Kırk Vezir
C
Tutînâme
D
Kanbar Batır
E
Camiü’t-tevarih
Soru 4

Dulat Babatayulı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Buhar Cırav’ın milliyetçi fikirlerine karşı çıkmıştır.
B
Eski akın ve cıravlardan ilham almıştır.
C
Medrese eğitimi almıştır.
D
Ülkenin işgal ediliş sebeplerini ve sonuçlarını şiirlerinde dile getirmiştir.
E
Eğitim, ilim ve sanat meseleleri üzerinde durmuştur.
Soru 5

Muhtar Magavin’in aşağıdaki eserlerinden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Ayel Mahabbeti
B
Sentyabr
C
Keşkurım
D
Yanılısu
E
Beyaz Kar
Soru 6

“Stalin Sonrası Kazak Edebiyatı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazarlar, edebiyatın gelişmesi yönündeki her türlü yalan teorileri sorgulamaya başladılar.
B
1937-1938 yıllarında suçsuz yere karalananlar aklandı ve hakları iade edildi.
C
Edebiyatta baskı ve zulüm kaldığı yerden devam etti.
D
Yazarlar, nispeten daha serbest yazmaya başladılar.
E
Yurt tarihindeki önemli hadiseler, eserlerin konuları arasında yer almaya başladı.
Soru 7

Kazak edebiyatı hazırlık döneminin önemli ismidir ve Cengiz Han’ın soyundandır. “Manas” destanını yazıya geçirmiştir. Büyük bir ansiklopedi olarak değerlendirdiği Manas destanını iliada destanı ile karşılaştırmıştır.
Yukarıda söz edilen Kazak araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibray (İbrahim) Altınsarin
B
Şokan Velihanov
C
Muhtar Avezov
D
Abay Kunanbayulı
E
Cengiz Aytmatov
Soru 8

Aytıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akın aytıslarının pek çok çeşidi vardır.
B
Halkın yaşantısını, gelenek ve göreneklerini gösterir.
C
Aytıslarda akınlar, irticalen söylemek zorunda değildirler, önceden hazırlık yapabilirler.
D
Kazakların söz yarışı, fikir dalaşı dediği bir yarışmadır.
E
Halk, akın aytıslarının doğal hakemleridir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Maksud Şeyhzâde’nin eserlerinden biri değildir?

A
Cumhuriyet
B
On Şiir
C
Undaşlarım
D
Şarap
E
Neriman Hakkında Halk Masalları
Soru 10

I. Sovyet hayatının sadece olumlu yönlerinin gösterilmesi veya ölçüsüz şekilde idealleştirilerek anlatılması
II.Milli meselelerin dile getirilmesi
III.insanların gerçek sıkıntılarının yüceltilmesi
IV.Toplumsal sorunların işlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri “Savaştan Sonraki İlk Yıllarda Özbek Edebiyatı”ndaki “konfliktsizlik teorisi”nin yazarlara getirdiği yaklaşımdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 11

“Muhammediye” adlı eseri Kazak lehçesine aşağıdaki şairlerden hangisi aktarmıştır?

A
Köteş
B
Murat Monkeev
C
Ciyembet
D
Aktamberdi
E
Kuramsaulı Akın Sarı
Soru 12

Cedit edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Modern Özbek dilinin temelleri ve kuruluşu bu dönemde gerçekleşmiştir.
B
Roman, hikâye, drama, tiyatro gibi pek çok tür, bu dönemde ortaya çıkmıştır.
C
Basın-yayın faaliyetleri artış göstermiştir.
D
ilerlemeyi engellemesi sebebiyle dini ve dinle ilgili her şey yasaklanmıştır.
E
Faaliyetlerde kullanılan dilin Özbekçe olması, anlaşılma ve anlatma noktasında önemli katkılar sağlamıştır.
Soru 13

Özbek edebiyatının önemli temsilcilerinden olan ve milli roman akımının temelini atan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ubeydî
B
Abdulla Kadirî
C
Nemengenli Nadim
D
Nispetî
E
Atacan Abdalov
Soru 14

Aşağıdaki Özbek yazarlardan hangisi II.Dünya Savaşı yıllarında uzun hikâye (povest) türünün temsilcisidir?

A
Gafur Gulam
B
Hamid Alimcan
C
Zefer Diyar
D
Abdulla Kahhar
E
Aybek
Soru 15

Kazakistan’ın en önemli ozanıdır. Asıl adı İbrahim’dir. Şiirlerinin en önemli özelliği arka plandaki anlam derinliğidir.
Şiirlerinde özellikle Lermontov’dan derin izler vardır. Yukarıda söz edilen Kazak ozanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Baytursınulı
B
İsa Baycanlı
C
Şokan Velihanov
D
ibray Altınsarin
E
Abay Kunanbayulı
Soru 16

“Aygül Bilen Bahtiyâr” ve “Simurg” adlı destanlarıyla meşhur olan Özbek şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aybek
B
Hamid Alimcan
C
Mirtemir
D
Erkin Vahidov
E
Sultan Çora
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay edebiyatının en büyük şairi ve yazarı olarak kabul edilir?

A
Hatifî
B
Lutfî
C
Hüseyin Baykara
D
Ali Şir Nevaî
E
Ahmedî
Soru 18

Sibirya’daki hapis hayatını anlattığı romanı ile Özbek edebiyatına hatıra-roman türünde yeni bir boyut kazandıran yazar ve söz konusu eseri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şükrullah Yusufoğlu-Kefensiz Gömülenler
B
Murâd Mansur-Ayrılık Diyarı
C
Hamid Alimcan-Mukanna
D
Said Ahmed-Muhabbet
E
Maksud Şeyhzade-Taşketnâme
Soru 19

1886'da Buhara’da doğmuştur. Özbek edebiyatının kurucularından ve Cedidçilik hareketinin öncülerinden biri sayılır. Hem yetenekli bir edbiyatçı hem de güçlü bir dilcidir. “Özbek Dili Grameri”, “Tacik Dili Grameri” ve “Dilimiz” gibi makaleleri vardır.
Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anber Hatun
B
Abdulla Kadirî
C
Abdurauf Fıtrat
D
Kâmil Harezmî
E
Zevkî
Soru 20

Özbek Hanlıkları Devri denilen XVII. ve XIX. yüzyıllar arasındaki dönemde ortaya çıkan edebî muhitler, aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hokand ve Taşkent
B
Hokand, Semerkant ve Taşkent
C
Hive, Buhara ve Hokand
D
Buhara ve Semerkand
E
Hive ve Taşkent
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x