Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2018-2019 Final Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yazar, Cambıl Cabayev'in çevresi, ecdadı, öğrenimi, kişiliği ve karakteri hakkında Cambıl Cabayev'in Nesebi ve Hayatı adlı monografisini hazırladı. Halk Şairleri adlı İlmî, edebî divanı yayınladı. A. Puşkin, M. Lermontov, Mamin-Sibiryak, Leskov gibi şair ve yazarların eserlerini Kazakçaya çevirdi. Siyasî ve sosyal çalışmaları için iki kez Kurmet Belgisi ile taltif edildi.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit Mukanov
B
Safargali Begalin
C
Dikhan Abilev
D
Dükenbay Duscanov
E
Abiş Kekilbayev
Soru 2

Kazak sözlü edebiyatına ait tür ve açıklaması eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Cumbak: Saz eşliğinde ölçülü olarak söylenen bulmacalardır.
B
Ertegi: Eski devirleri anlatan, asırdan asra kalıplaşarak gelen günlük hayatı anlatan halk hikâyeleridir.
C
Cır: Halk şairlerine verilen isimdir.
D
Makal-meteller: Atasözü ve deyimlerdir.
E
Batır: Nesilden nesile ulaşan kahramanlık şiirleridir.
Soru 3

Şükrullah Yusufoğlu ________ adlı manzum hikâyesinde Sovyetlerin emekçi insana verdiği önemi anlatmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Çâllar
B
Cevâhir Sandığı
C
Yulduzlar
D
ikki Kaya
E
Baht Kanunu
Soru 4

Aybek’in aşağıdaki eserlerinden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Zafer ve Zehra
B
Altın Vâdiyden Şebedeler
C
Kızlar
D
Hakgöyler
E
Hamza
Soru 5

Mircakıp Duvlatov'un cehalet yüzünden hayatını kaybeden genç bir Kazak kızının yaşantısını dramatize ettiği önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakıtsız Camal
B
Castarga
C
Uyan Kazak
D
Hürriyet
E
Aykapka
Soru 6

I. Abdurauf Fıtrat, Münazara, Sayha ve Hind Seyyahının Kıssası adlı eserlerini İstanbul'da yayımlamıştır.
II. Özbek Cedit yazarlarının önde gelen sanatkârlarından biri olan Hamza Hekimzade Niyazi, Özbekçe ve Farsça şiirlerinde Nihânî mahlasını kullanmıştır.
III. Özbeklerin millî yazarı Çolpan, Sovyet rejiminin baskısı sebebiyle savunduğu görüşlerden vazgeçmiş ve öldürülmekten kurtulmuştur.
IV. Abdulla Kadirî, ilk realist Özbek romanı olan Otken Künler adlı eseri yazmıştır.
Özbek edebiyatının yazar ve şairleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 7

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi Uygur edebiyatına klasik şark edebiyatındaki hamse örneğini kazandırmıştır?

A
Seyitmuhammed Kaşiy
B
Molla Şakir
C
Turdi Geribiy
D
Abdurehim Nizariy
E
Sadir Pehlivan
Soru 8

Manas destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kırgız sözlü edebiyatının bir ürünüdür.
B
Dünya edebiyatının en uzun destanıdır.
C
Destanın ilk nüshalarını yazıya geçiren araştırmacı Radlov Vasily Vasiliyeviç’dir.
D
Keldibek, Maymanbay, Timbek önemli manasçılar arasında yer alırlar.
E
Manas destanı Kırgız halkı için kutsaldır.
Soru 9

XX. yüzyıl Kırgız şairlerinden Toktogul Satılganov ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sovyet Kırgız edebiyatının ilk şairlerindendir.
B
Zamanının ünlü kopuzcularından biridir.
C
Kırgız edebiyatının ilk yazılı eseri olan Zilzala isimli ırlar kitabını çıkarmıştır.
D
Yeni Sovyet ideolojisini överek, rejim doğrultusunda eserler vermiştir.
E
Aytışcı olup ozan atışmalarına katılmıştır.
Soru 10

Uygur hikâyeciliğinin ve tiyatrosunun gelişmesinde çok büyük rol oynamıştır. Çenikiş (Öfke) onun en meşhur hikâyesidir. Bu hikâye, içerdiği fikrin genişliği, derinliği ve anlaşılırlığı bakımından okuyucuyu derinden etkilemiştir. Daha sonraki yıllarda ödüle layık görülen bu hikâye; Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Japoncaya tercüme edilmiştir.
Yukarıda söz edilen çağdaş Uygur yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Molla Şakir
B
Abdulhalik Uygur
C
Nimşehit
D
Seyit Noçi
E
Zunun Kadiri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Alıkul Osmonov'un eserlerinden biri değildir?

A
Mahabat
B
Cılduzduu Caştık ve Çolponstan
C
Ata Curt
D
Tandagı Irlar
E
Şeyde
Soru 12

Kültür Devrimi Döneminde Uygur Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ceditçilik akımıyla hızla gelişen Uygur edebiyatı, Komünist Çin'in 1949 yılında yönetime gelmesiyle daha bir ivme kazanmıştır.
B
Mao’nun ölümünden sonra şair ve yazarlara konan yasaklar kaldırılmış, yeni yayınevleri kurulmuş, edebiyat mecmualarının sayısı artmıştır.
C
Tarım, Şincan, Miras, Bulak, Çolpan, Kaşgar Edebiyatı, Tenri Tagi bu dönemde çıkarılan millî dergilerdendir.
D
1990’da meydana gelen ayaklanmalar sonucu şair ve yazarlara tekrar baskı ve sansür uygulanmaya başlanmıştır.
E
1950-1970 yılları arasında Komünist Çin yönetiminin reformlarını anlatan, çiftçi ve işçilerden söz eden, sınıf mücadelesini teşvik eden eserlerin yazılması sebebiyle edebiyatın sınırları daraltılmıştır.
Soru 13

F. Uyar'ın Çuvaşların tarihini ele aldığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanaş
B
Tanata
C
Yultaş
D
Suntal
E
Kapkan
Soru 14

XX. yüzyıl Karakalpak Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekim Devrimi’nin şekillendirdiği bir edebiyattır.
B
Siyasî lirik şiirlerle sosyal manzumeler gelişip çoğalır.
C
Gelişmesinin ikinci basamağı sayılan 1930'lu yıllarda durağan bir döneme girer.
D
Bu devir edebiyatı için Karakalpak Sovyet Edebiyatı tabiri de kullanılır.
E
Drama ve tiyatro sanatı teşekkül edip gelişir.
Soru 15

Aşağıdaki şairlerden hangisi Karaçay-Malkar şiirinin en büyük ustası olarak kabul edilir?

A
SaitŞahmırza
B
issa Karaköt
C
Davut Baykul
D
Kaysın Kuliy
E
Bert Gurtu
Soru 16

Yunanistan ve Batı Trakya Edebiyatı bağlamında XX. yüzyıl başlarında yayın hayatına giren, Türk edebiyatının gelişmesinde bir dönüm noktası olan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Dünyası
B
Çocuk Bahçesi
C
imdat
D
Trakya Postası
E
Yeni Dönem
Soru 17

Bulgaristan Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bulgaristan Türklerinin edebiyatı, Balkanlarda Türkçe yaratılan edebiyatın en büyük dalıdır.
B
Haskovalı öğretmen Ahmet Şevki, 1928 yılında yeni harflerle ilk Alfabe kitabını yayımlamıştır.
C
1944’e kadar süren ilk dönemde savaş, göç ve darbeler sebebiyle edebiyat fazla gelişememiştir.
D
Bulgar Krallığı, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti olmak üzere üç dönemde incelenir.
E
ikinci dönemin ilk 25 yılında Türkçe eğitim ve Türkçe yayım faaliyetleri engellenir.
Soru 18

Modern Hakas edebiyatının ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenijü Çöbölköptün Cürümü
B
Bayanay Algıha
C
Hattar Utii
D
Irahhı Aaalda
E
Hızıl Aal
Soru 19

Genel Türkçedeki söz içi ve söz sonu İzi ve İşi ünsüzlerinin Çuvaşçada akıcı ll ve İri ünsüzleri ile denkleştiğini keşfeden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Radloff
B
Bang
C
W. F. Palmblad
D
W. Schott
E
Berezin
Soru 20

Kosova’da ve Avrupa ülkelerinde resmî dili Türkçe olan tek belediye aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mamuşa
B
Piriştine
C
Prizren
D
Mitrovitsa
E
Gilan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x